Regjeringa foreslår å bevilge 6,9 milliarder til Ocean Space Centre

Ramma er om lag en milliard lavere enn antatt behov. Det er anslått at et fullverdig senter trenger 7,9 milliarder kroner.

En gruppe personer står foran et basseng i et forskningssenter

MILLIARDBEVILGNING: Linda Hofstad Helleland (H) og Iselin Nybø (V) besøkte mandag havbassenget på Tyholt. Der fikk rektor Anne Borg og Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv den etterlengtede beskjeden om bevilgning. Helt til venstre: KrFs Geirmund Lykke og helt til høyre: Mari Holm Lønseth fra Høyre.

Foto: Pål Leraand/Sintef

–  Dette er en stor merkedag for det norske maritime kompetansemiljøet. Verden står overfor stadig mer komplekse utfordringer, også knyttet til havrommet, og vi skal drive forskning og utdanne kandidater som kan bidra til at utviklingen av både eksisterende og nye havnæringer skjer på nye og bærekraftige måter. Bevilgningen til Ocean Space Centre er et betydelig grep for å få til dette, sier rektor Anne Borg ved NTNU i ei pressemelding, melder Universitetsavisa.

Det tok altså ikke mange dagene etter at Trondheim bystyre ga klarsignal for reguleringsplanen, før pengesekken ble åpnet. Nyheten ble meddelt NTNU og Sintef av statsrådene Linda Hofstad Helleland og Iselin Nybø mandag. Bevilgningen på 6,9 milliarder blir en del av forslaget til neste års statsbudsjett. Beløpet utgjør styringsramma for hele utbygginga. Men ett forbehold er det: Et endelig svar på om nødvendig finansiering er i boks, kommer ikke før Stortinget har ferdigbehandlet statsbudsjettet.

Planlagt prosjektstart er i januar 2022 med byggestart i april 2022. På statsbudsjettet for neste år kommer det 500 millioner kroner i oppstartsmidler.

Må vurderer hva kutt innebærer

At det foreslåtte beløpet er mindre enn det anslåtte pengebehovet, kommenterer Anne Borg slik:

– Vi er glade for at regjeringen foreslår denne store bevilgningen. Nå må vi se hva det betyr for oss at rammen er lavere enn forespeilet kostnad i forprosjektet. Vi har vært tydelig på at en reduksjon av bevilgningen ikke må gå ut over kritisk funksjonalitet som begrenser ambisjonene staten har med senteret. Det vil vi fortsette å synliggjøre fram til statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget, sier hun.

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv fra Sintef kommenterer kuttet slik:

–  Reduksjonen på om lag en milliard treffer forskning på energisystemer for nullutslipps-skipsfart og konstruksjoner for havvind og fornybar energi. Dette er viktige områder for det grønne skiftet i norsk næringsliv, og vi må arbeide videre med høye ambisjoner om å lukke dette gapet, sier hun i pressemeldinga.

Også NTNUs store byggeprosjekt for samling av Dragvoll på Gløshaugen, får mindre penger enn beregnet. Stortinget vedtok den nye kostnadsramma i statsbudsjettet for inneværende år. Vedtaket innebærer at kostnadene for campussamling må reduseres fra 13,7 milliarder til 11,6 milliarder.

Ocean Space Centre skal bli et av verdens mest avanserte senter for forskning, utdanning og innovasjon innen havromsteknologi. Senteret skal også være en nasjonal forskningsinfrastruktur for norske forskningsmiljøer og næringsliv. Flere av naboene til det nye anlegget har protestert på dimensjonene og belastninga under anleggsperioden. Også i fagmiljøet er det uenighet om hvordan senteret bør bli, og hvor det skal plasseres.

Emneord: Forskning, Forskningspolitikk Av Solveig Mikkelsen /Universitetsavisa
Publisert 6. sep. 2021 21:57 - Sist endra 6. sep. 2021 21:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere