Rektor beklager innhold i e-post om mangfoldskartlegging

STK-forskernes spørreundersøkelse om mangfold er fremdeles ikke sendt ut. En e-post sendt i lederlinjen skal nemlig ha utløst en «tenkepause» hos UiO-ledelsen.

DERFOR STOPPET DET OPP: – Vi forholder oss til den rapporten som etter hvert vil bli forelagt. Tenkepausen skyldes at vi ønsker å unngå uklarheter om roller og videre prosess, forklarer rektor Svein Stølen.

Foto: Ola Gamst Sæther

UiOs Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021–24 ble vedtatt av UiO-styret i mai i år – uten konkretiserte tiltak for mangfold og inkludering.

Før tiltak på dette feltet kan konkretiseres og vedtas, er det nemlig behov for å finne ut mer om hva mangfoldsutfordringene på UiO faktisk er. Oppgaven er satt ut til forskere ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), som blant annet skal gjennomføre en spørreundersøkelse.

Det har straks gått to uker siden Uniforum meldte at spørreundersøkelsen skulle sendes ut til alle ansatte samme uke. Men undersøkelsen er fremdeles ikke sendt ut.

Rektor Svein Stølen begrunner forsinkelsen med at ledelsen har hatt en «tenkepause».

– Vi bør i større grad bruke egne fagmiljøer

På UiOs 210-årsdag 29. august, framhevet Stølen på rektorbloggen at akademisk frihet dreier seg om at  «forskerne har frihet til å stille spørsmål, fritt kan velge metode, og fritt kan offentliggjøre sine resultater og resonnementer.» 

Så hvordan kunne da STK-forskernes mangfoldsundersøkelse stoppe opp i ledelse og administrasjon fordi ledelsen hadde en «tenkepause»? Eller regnet ikke UiO denne som forskning?

Stølen svarer ikke konkret på spørsmålet om UiO regner undersøkelsen som forskning, og heller ikke konkret på de fleste av Uniforums andre spørsmål i saken. I stedet har han valgt å oppsummere UiOs versjon i et skriftlig samlesvar.

– Hvorfor valgte UiO å sette ut oppgaven med å utarbeide en mangfoldsrapport til STK, framfor å kjøpe rapporten av eksterne konsulenter eller la administrasjonen lage den?

– Arbeidet med å etablere et kunnskapsgrunnlag for mangfold er satt ut til STK. De har kompetanse og kapasitet, og generelt bør vi i større grad bruke egne fagmiljøer når mulig – ikke minst for å redusere innkjøp av eksterne tjenester, skriver Stølen.

– Tror vi skal klare å rette opp

Men om UiO skal benytte seg mer av egne fagmiljøer til slike oppdrag, er det viktig å avklare rollene tydelig, påpeker rektoren. Og denne gangen ble det litt kluss i kommunikasjonen om undersøkelsen, slik rektor beskriver det:

– Hvis vi skal bruke interne krefter mer, er det imidlertid viktig med klare roller. STK skal som et faglig ressursmiljø utvikle kunnskapsgrunnlaget. Ledelsen mottar dette kunnskapsgrunnlaget. Vi skal ikke ha noen rolle i STKs arbeid. Når vi tok en tenkepause forrige uke skyldes det en e-post sendt i lederlinjen den 23. august som ga inntrykk av at UiOs ledelse hadde vært involvert i arbeidet, skriver Stølen.

Han gjengir videre et avsnitt fra den nevnte e-posten:

«UiO skal som del av oppfølgingen av Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024 utarbeide tiltak som skal bidra til mangfold og inkludering ved universitetet. For å kunne gjøre dette, ønsker UiOs ledelse å gjennomføre en kartlegging av ansattes erfaringer og utfordringer knyttet til mangfold og inkludering.»

– Avsnittet tydeliggjør ikke de ulike rollene til UiOs ledelse og STK. Det beklager vi, men det tror vi at vi skal klare å rette opp, skriver Stølen.

– Ønsker å unngå uklarheter om roller og videre prosess

Rektoren svarer ikke på Uniforums spørsmål om på hvilken måte han selv eventuelt har vært inne i saken med spørreundersøkelsen de siste ukene. Men han understreker at STK har faglig frihet i innretningen av undersøkelsen.

– Universitetets ledelse har gitt et oppdrag om å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for mangfold. Samtidig er vi opptatt av at det miljøet som skal utføre arbeidet har faglig frihet i innretningen av undersøkelsen. Hvordan kunnskapsgrunnlaget utarbeides legger vi oss derfor ikke opp i. Vi forholder oss til den rapporten som etter hvert vil bli forelagt. Tenkepausen skyldes at vi ønsker å unngå uklarheter om roller og videre prosess, presiserer Stølen, og legger til:

– Vi ser fram til å motta kunnskapsgrunnlaget for mangfold. Deretter starter vårt arbeid i samspill med hele organisasjonen.

– Klart man lurer litt og blir litt frustrert

Førsteamanuensis ved STK Beret Bråten har ansvar for mangfoldskartleggingen som hun utfører sammen med vitenskapelig assistent Maja Feng Mikalsen.

Bråten beskriver kommunikasjonen med UiO de første par dagene etter at undersøkelsen skulle blitt sendt ut som dårlig, og sier den var preget av lite informasjon.

– Da er det klart man lurer litt og blir litt frustrert, sier hun til Uniforum.

Etter å ha fått en orientering av UiOs likestillingsrådgiver Hege Løvbak sier førsteamanuensen seg imidlertid tilfreds.

– Orienteringen gjorde meg trygg på at dette går fint, sier Bråten.

Det er fremdeles ikke avklart nøyaktig når undersøkelsen blir sendt ut.

– Vi ligger litt etter skjema nå, ettersom undersøkelsen skulle vært sendt ut for et par uker siden. Men det går fint, det finnes større problemer her i verden, poengterer førsteamanuensen.

Trygg på at undersøkelsen blir sendt ut

– Rektor opplyser til Uniforum at «tenkepausen» ledelsen har hatt «skyldes at vi ønsker å unngå uklarheter om roller og videre prosess». Oppfatter du at det er, eller har vært, noen rolleuklarheter i forbindelse med oppdraget dere har fått fra UiO?

– Ikke underveis i prosessen, men basert på det likestillingsrådgiveren har informert oss om, og det du refererer fra rektor, så tolker jeg saken slik at det har vært et behov for å presisere rollene og for å understreke at det er STK som har ansvaret, sier Bråten.

– Er spørreundersøkelsen og det øvrige kartleggingsarbeidet dere gjør, forskning?

– Ja, hva skulle det ellers være? Og det mener jeg er en oppfatning som deles av ledelsen, sier Bråten og understreker:

– Det jeg er opptatt av nå, er å gjøre dette oppdraget for UiO på en ryddig måte med en klar rollefordeling. Og i dette inngår spørreundersøkelsen som jeg kjenner meg trygg på at vi får sendt ut.
 

 


 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 7. sep. 2021 13:01 - Sist endra 7. sep. 2021 13:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere