UiOs første ikke-norskspråklige styrerepresentant: – Alt i alt er jeg svært fornøyd med mottakelsen

Elisabet García González er den første styrerepresentanten ved Universitetet i Oslo som ikke behersker norsk språk. – At jeg har fått en plass i styret er et skritt i riktig retning, mener García González, som vil ha flere internasjonale forskere i verv og lederposisjoner ved UiO.

FERSK REPRESENTANT: Universitetsstyret har denne uken hatt seminar og møte på Voksenåsen kurs- og konferansesenter. To tolker har sørget for at Elisabeth García González har kunnet delta på like fot med de øvrige styrerepresentantene. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Da Elisabet García González i mai ble valgt inn i Universitetsstyret som representant for gruppen midlertidige vitenskapelige ansatte, fikk UiO for første gang en styrerepresentant som ikke behersker norsk. Universitetet har og har også tidligere hatt, dansk- eller svenskspråklige representanter, men disse har ikke hatt behov for særskilt språklig tilrettelegging.

Da universitetet tirsdag og onsdag denne uken kom sammen til seminar og styremøte på Voksenåsen kurs- og konferansesenter, var García González én av i alt åtte nye representanter. Styrets tre øvrige medlemmer, rektor Svein Stølen, ekstern representant Qaisar Farooq Akram og representant for de teknisk-administrative ansatte Marianne Midthus Østby, er i gang med sin andre styreperiode.

Tidligere vararepresentant

Det var imidlertid ikke første gang Elisabeth García González deltok på et møte i universitetsstyret. I februar skapte hun universitetshistorie da hun fikk simultantolking som vara for Kjersti Lohne, den daværende styrerepresentanten for ansattgruppen midlertidig vitenskapelige ansatte. 

* Les mer i Uniforum: Fekk simultantolking i Universitetsstyret: – Det gjer UiO meir inkluderande 

– Norskkunnskapene mine strekker seg knapt til å forstå en overskrift i en avis, så om jeg blir valgt må jeg nok fremdeles benytte meg av tolker dersom jeg skal klare å oppfylle rollen min i styret. Men jeg håper jeg i tillegg også vil få skriftlig informasjon om saker, møter og annen viktig informasjon på engelsk, uttalte García González til Uniforum før styrevalget.

* Les mer i Uniforum: Elisabet García González føler det nesten som ei plikt å stilla opp i universitetsstyrevalet  

Vil få sammendrag av styresakene

På spørsmål om hva som er blitt gjort for at Elisabeth García González skulle kunne delta på styresamlingen denne uken på like fot med de øvrige deltakerne, svarte universitetsdirektør Arne Benjaminsen i en mail til Uniforum:

«Seminar og styremøte blir i sin helhet simultantolket fra norsk til engelsk. García González får tilsendt eventuelle presentasjoner som skal legges frem, på forhånd. Det vil videre bli utarbeidet sammendrag av styresakene på engelsk til henne».

– Jeg fikk sammendrag av styrepapirene på engelsk, bekrefter Elisabet García González etter samlingen.

Hvorvidt sammendragene på engelsk bør legges ut på nettet sammen med styrepapirene, slik at alle ansatte som ikke behersker norsk, kan få mulighet til å følge styrets arbeid, er et spørsmål det er verd å diskutere, mener hun. 

Den ferske styrerepresentanten berømmer de to tolkene som har hatt som oppgave å oversette til engelsk. Samtlige deltakere har snakket i mikrofon slik at tolkene som har fulgt møtene via zoom, har kunnet få med seg alt som er blitt sagt.

En underrepresentert gruppe

Ønsket om å gi de internasjonale ansatte større innflytelse på UiO var en viktig motivasjonsfaktor da García González stilte til valg.

"Rundt halvparten av de midlertidig ansatte er internasjonale. En stor andel av disse behersker ikke norsk. Til tross for at vi utgjør en stor gruppe, er vi ikke i tilstrekkelig grad representerte verken i lederposisjoner eller i beslutningstakende organer ved universitetet", uttalte García González på et debattmøte før styrevalget.

Les mer i Uniforum: Forskjellene mellom de midlertidig vitenskapelig kandidatene handler ikke om arbeidsvilkår 

"For UiO som et internasjonalt universitet som ønsker å trekke til seg de største forskertalentene fra hele verden, er det viktig at de kan ha en talsperson i Universitetsstyret som de kan identifisere seg med", påpekte hun i intervjuet med Uniforum før valget. Her tok hun også til orde for at de internasjonale stipendiatene må få mer informasjon om hvilke rettigheter de har, og hvor de kan henvende seg med problemer.

– At jeg har fått mulighet til å delta i universitetsstyret er et skritt i riktig retning. Nå må vi jobbe for å få flere internasjonale ansatte inn i verv og posisjoner ved UiO, kommenterer García González etter møtet onsdag ettermiddag. I styret vil hun også arbeide for at de internasjonale ansatte skal få mer informasjon på engelsk. García González trekker også fram kompetansehevende kurs som et felt hvor ansatte som ikke behersker norsk, ikke har det samme tilbudet som andre ansatte. 

En demokratisk kultur

Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder (rektor), to fast vitenskapelig ansatte, én midlertidig vitenskapelig ansatt (velges årlig), én teknisk-administrativ ansatt, to studenter (velges årlig) og fire eksterne medlemmer (oppnevnes av Kunnskapsdepartementet).

Elisabet García González beskriver høstens første samling som en god opplevelse.

På seminaret har hun blant annet fått en introduksjon om styrearbeidet og en presentasjon av universitetets ulike administrative enheter, kan hun fortelle.

– Jeg har lært veldig mye, og jeg opplever at jeg har fått en mer detaljert oversikt over de ulike rollene og over strategiene som ligger til grunn for styrets arbeid. For meg har det også vært interessant å få et  innblikk i den kulturelle konteksten, legger hun til. 

– Kulturen på de norske universitetene er mer demokratisk enn kulturen ved mange universiteter andre steder i verden, konstaterer hun. 

Om de sosiale delene av programmet, har Elisabet García González utelukkende positive ting å si.

– Jeg har blitt bedre kjent med de andre styrerepresentantene, og jeg opplever at jeg er blitt tatt veldig godt i mot.

 

 

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 9. sep. 2021 09:00 - Sist endra 10. sep. 2021 10:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere