Forrige MN-styre trådte feil – I framtiden skal det bli enklere å gjøre ting riktig

Det gikk ikke helt etter boka da fakultetsstyret på MN behandlet en tilsettingssak før jul i fjor. I dag vedtar fakultetetsstyret ny forretningsorden for styremøter.   

dekan solveig kristensen

TYDELIGGJØRING AV UIOs REGLER: – Vi har merket oss at Det medisinske fakultet har sin egen forretningsorden og ønsker å ha det samme selv. En egen forretningsorden vil være enkel å hente fram dersom det er noe vi lurer på, sier MN-dekan Solveig Kristensen.

Foto: Ola Sæther

Det gikk ikke helt korrekt for seg da fakultetsstyret på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skulle stemme over en tilsettingssak i desember i fjor.

I strid med hva som er tillatt, stemte den fast vitenskapelige ansatte representanten «blankt». Fakultetet strevde også med å lage protokoll etter saken. Først på tredje forsøk ble det riktig. I versjon to sto det at vedkommende som stemte blankt, hadde meldt seg inhabil. Det stemte ikke.

Siden den gang har fakultetet fått både ny dekan og nye styremedlemmer. I dagens møte i fakultetsstyret er en egen forretningsorden for fakultetsstyremøter blant vedtaksforslagene.

Møte i MN-styret i dag

Møtet gjennomføres på Zoom.

Se hele sakslisten på fakultetets nettsider

– Tilsettingssaken utløste diskusjonen

Ifølge saksdokumentet var det i styreseminaret i forbindelse med forrige styremøte at det ble diskutert om fakultetsstyret trenger en egen forretningsorden for fakultetsstyremøter. Det slås fast at «I lys av enkelte saker i forrige fakultetsstyre-periode var det flere i styret som ønsket dette».

En forretningsorden regulerer blant annet møteinnkalling, avstemmingsregler og innholdet i protokoll.

UiO har allerede en forretningsorden for styringsorganer. Dekan Solveig Kristensen vurderer likevel at det er nyttig for fakultetsstyret å ha sin egen, konkretiserte forretningsorden.

– Vi har merket oss at Det medisinske fakultet har sin egen forretningsorden og ønsker å ha det samme selv. En egen forretningsorden vil være enkel å hente fram dersom det er noe vi lurer på. Forslaget vårt inneholder ikke noe nytt sammenlignet med UiOs eksisterende regelverk, men er en tydeliggjøring av dette, sier Kristensen.

– Det står at ønsket dukket opp «i lys av enkelte saker» fra forrige styreperiode. Hvilke saker var det?

– Det dreier seg selvfølgelig om en sak der vi trådte feil. En ansettelsessak Uniforum også har skrevet om, der vi tillot en votering vi ikke skulle gjort, sier Kristensen med henvisning til instituttledertilsettingen der det ble stemt blankt.

– Det vises til «enkelte saker», i flertall. Sikter dere til flere saker enn denne ene?

– Nei, det er bare en måte å formulere seg på. Det var den tilsettingssaken som utløste diskusjonen.

– Skal dette forstås på noen som helst måte som en kritikk av forrige styre?

– Nei, svarer Kristensen.

– Et godt verktøy for styret

Førsteamanuensis Petter Nielsen representerer de fast vitenskapelige ansatte i fakultetets nåværende styre.

Han tror den nye forretningsordenen vil bli et godt verktøy for styret.

– Fra mitt perspektiv er det bra med en forretningsorden som tydeliggjør kategoriseringen av ulike saker og reglene for møteplikt og avstemming og lignende, sier han til Uniforum.

Noen kobling til «enkelte saker i forrige fakultetsstyre-periode» ønsker han ikke å gjøre. Det ønsker heller ikke representanten for de teknisk-administrative ansatte, seniorrådgiver Else Marie Lingaas. Men hun minnes at det kom opp i styreseminaret at det ikke er tillatt å stemme blankt.

– Som nytt styremedlem synes jeg det er veldig bra med en tydeliggjøring av regelverket og handlingsrommet vårt, sier Lingaas om forslaget til forretningsorden.

Stipendiat og representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte Rebecca Anne Robinson svarer Uniforum på e-post.

– Var du blant styremedlemmene som ønsket en ny forretningsorden og kan du i så fall si noen ord om hvorfor?

– Jeg er ikke blant styremedlemmene som ønsket dette fordi jeg bare har vært på styremøter siden mars, så jeg har ingenting å si om denne saken, skriver Robinson.

Av Helene Lindqvist
Publisert 21. juni 2021 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere