Anders Jahres medisinske priser til Århus Universitet og NTNU

Anders Jahres store medisinske pris for 2021 tildeles professor Poul Nissen, Århus Universitet. Professor Barbara van Loon, NTNU, får Anders Jahres pris til yngre forsker.

Portrett av en mann

JAHREPRIS: Medisinprofessor Poul Nissen ved Århus Universitet er tildelt Anders Jahres store medisinske pris for 2021|. Foto: pure.au.dk/Aarhus Universitet

Foto: Århus Universitet

- Jeg er glad for at UiO har æren av å dele ut denne prestisjetunge nordiske medisinprisen, og vi gratulerer prisvinnerne. Vi har det siste året sett hvor avgjørende medisinsk forskning er for samfunnet, og Nissen og van Loon får prisen for fremragende forskning innen basal medisin, sier rektor Svein Stølen i en melding lagt ut på Universitetet i Oslos nettsider. 

Anders Jahres store medisinske pris

Anders Jahres store medisinske pris for 2021, på 1 million kroner, gis til professor Poul Nissen, Århus Universitet. Nissen  får prisen for sine banebrytende studier av struktur og funksjon til membranproteiner. Nissens funn har betydning for å forstå og behandle sykdommer som hjerte-karsykdommer, kreft og psykiatriske lidelser.

Kroppens celler er omgitt av en membran med fettstoffer som danner en barriere mot utsiden. Inni cellene finnes det også områder som er adskilt med slike fettmembraner. I fettmembranene flyter proteiner rundt. Disse membranproteinene har viktige funksjoner. Mange av dem er porer som selektivt slipper igjennom molekyler som salter eller aminosyrer. I tarmen skjer det opptak av næringsstoffer med involvering av membranproteiner. Også i muskelceller har membranproteiner viktige funksjoner. Sammentrekning av muskelceller – det at hjertet kan slå, det at vi kan løpe og gå – kan bare skje når membranproteiner virker.  

For å forstå hvordan slike membranproteiner utøver sin funksjon, er vi helt avhengige av å forstå hvordan membranproteinene ser ut – hvilken struktur de har. Det å finne ut av dette har vist seg svært 

svært utfordrende. Det er her vinneren av Jahres store medisinske pris har gjort sine banebrytende studier. Han har utviklet metoder som nå er flittig brukt av andre forskere, og han har løst strukturen av mange membranproteiner med helt sentrale funksjoner i kroppen.

- Overveldet

- Jeg er aldeles overveldet av å motta Anders Jahre-prisen 2021 fra Universitetet i Oslo. Det er en enormt stor anerkjennelse av vår forskning på struktur og mekanismer av membrantransport i celler, og jeg er dypt takknemlig. Vår forskning bygger på mange fruktbare samarbeider og kontakter over de siste 20 år, og jeg ser frem til å kunne takke. Oslo evner å ære vitenskapen og dens betydning på beste vis, noe jeg tidligere har erfart ved Jahre-prisen for yngre forsker, Kavli-symposium og Guldberg-Waage-dagen i 2014 - og det jeg ser veldig frem til å oppleve med Andres Jahre-prisen i 2021, sier Poul Nissen.

Pris til yngre forsker

Anders Jahres pris til yngre forskere på kr 400.000 tildeles professor Barbara van Loon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), for hennes studier av den cellulære responsen på DNA-skade og betydningen dette har for kreft og utviklingsforstyrrelser i nervesystemet.

Portrett av en kvinne
JAHREPRIS: Professor Barbara van Loon ved NTNU er tildelt Anders Jahres pris for yngre forsker. 

DNA, vårt arvestoff, utsettes for ødeleggende faktorer hele tiden. Forandring av DNA i kroppens celler kan gi kreft. Når forandringen er skjedd i kjønnsceller, kan den gi opphav til arvelige sykdommer. Heldigvis har kroppen mekanismer som reparerer ødelagt DNA. Det finnes forskjellige reparasjonsmekanismer som tar seg av ulike typer av skade på DNA.

Barbara van Loon har gjort viktige studier som gir detaljert innsikt i cellers respons på DNA-skade og hvordan reparasjonsmekanismer trer i kraft. Innsikten bidrar til å forstå hva som går galt når sykdommer utvikles, og den gir grunnlag for å utvikle bedre behandlinger.

Publisert 10. juni 2021 12:45 - Sist endra 10. juni 2021 12:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere