Forskningsrådet deler ut 1,3 milliarder til 91 forskningsprosjekter

Et UiO-prosjekt som skal ta initiativet til en norsk satsing på BioGenom får tildelt 30 millioner kroner fra Forskingsrådets program for muliggjørende teknologier. 90 andre forskningsprosjekter fra hele landet får også utdelt penger til framtidsutfordringer. 

En person haster gjennom et laboratorium

TILDELING: Et UiO-prosjekt er tildelt 30 millioner til satsing på forskning på BioGenom. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Prosjektet fra UiO som får tildelt 30 millioner kroner fra Forskningsrådet har fått  tittelen: "A Norwegian BioGenome initiative: the initial Launch phase."  Det er også en stor satsing ved Oslo universitetssykehus som har fått tildelt penger fra Forskningsrådet i denne runden.  Prosjektet "CellFit: T cells fit to fight cancer" får 23 millioner kroner. Også det prosjektet kommer inn under satsingen på muliggjørende teknologier. Det går frem av oversikten fra Forskningsrådet. 

Regjeringen finansierer gjennom Forskningsrådet nesten 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. Forskningsorganisasjonene utfører prosjektene i samarbeid med aktører fra det offentlige og næringslivet. Prosjektene skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

Til sammen 423 søknader er sendt inn. De 91 prosjektene som får finansiering kommer fra hele landet, opplyser Forskningsrådet i en pressemelding. Det var høy kvalitet på søknadene som ble sendt inn. Prosjektene vi nå investerer i skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

 − For å løse klimautfordringene og bygge den nødvendige kompetansen må forskningsmiljøer og næringslivet gå sammen om å utvikle ny teknologi og finne bedre løsninger, sier olje- og energiminister Tina Bru i pressemeldingen.

 − Mange av disse prosjektene vil være med å bygge kompetansen Norge trenger for å ta en lederrolle innen lavutslippsløsninger som sol, vind og ikke minst hydrogen og elektrifisering. Særlig bra er det at man har fått så mange prosjektsøknader, og at disse er fordelt på hele landet, sier Bru.

Prosjektene skal ledes av forskningsmiljøer, men utføres i samarbeid med aktører hovedsakelig fra det offentlige og næringslivet. Hvilke prosjekter og forskningsorganisasjoner som får tildeling og hvor de holder til, finner du i listene nedenfor:

Stor bredde i utfordringene

Det finansieres nå prosjekter innenfor en rekke felt og tema.

− Vi har fått inn svært mange sterke søknader. Det er veldig positivt å se at det er stor vilje blant forskningsmiljøene, bedriftene og det offentlige til å gyve løs på utfordringene de opplever i sin hverdag. Arbeidet som forskningsorganisasjonene og partnere har lagt ned i søknaden er imponerende, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet i en pressemelding. 

Blant annet finansieres flere prosjekter innenfor sirkulær økonomi. Her er gjenbruk, ombruk og bærekraftig utnyttelse av ressurser er stikkord. Videre finansieres prosjekter som skal bidra til mer bærekraftige matsystemer, det vil si å se på hele kjeden fra hvordan vi produserer maten, transporterer den, selger den, forbruker den og til slutt hva vi gjøre med avfallet. Et tredje, bredt tema er kalt Arealer under press, som også har med miljø å gjøre, dreier seg om forvaltning av land og bevaring av naturmangfold og økosystemer.

− Vi merker også at alle parter er mer opptatt av å finne bærekraftige løsninger og teknologi enn noen gang, sier Sundli Tveit.

Faktaboks

  • Formålet med kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger.
  • Søknadene har blitt vurdert av internasjonale fageksperter. Prioriteringer og tildelinger er foretatt av bredt sammensatte porteføljestyrer.
Emneord: Forskning Av Martin Toft
Publisert 23. juni 2021 10:45 - Sist endra 23. juni 2021 10:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere