15 forskningsprosjekter fra UiO er blant de 36 i SFF-finalen

Det kom inn 161 søknader til ordningen Senter for fremragende forskning. Nå har Forskningsrådet plukket ut 36 av dem til å delta i finalerunden. 

15 I FINALEN: 15 forskningsprosjekter fra UiO er med i finalen for å kunne få status som senter for fremragende forskning. (Arkivfoto) 

Foto: Ola Gamst Sæther

I dag varslet Forskningsrådet i en pressemelding om hvilke forskningsmiljø som er plukket ut til å gå videre i konkurransen om å bli et senter for fremragende forskning. Den endelige avgjørelsen om hvilke av dem som til slutt blir senter for fremragende forskning, blir kunngjort i juni 2022. 

Dette er forskningsmiljøene fra Universitetet i Oslo som er i finaleheatet for å kunne bli senter for fremragende forskning.  

UNIVERSITETET I OSLO (UIO)

15 av 57 innsendte søknader:

 • Centre for Planetary Habitability (321895)
 • Cendis - Centre for Disease Ecology, Evolution & Genomics (321928)
 • SCROLL The Oslo Centre for Research on Children's Digital Lives (322165)
 • CREATE - Centre for Research on Equality in Education (322174)
 • Integreat - Norwegian centre for knowledge-driven machine learning (322190)
 • CHANGE - Understanding the dynamics of surfaces and interfaces for CO2 activation (322237)
 • 4MENT - Centre for Multi-Modal Models of Mental Illness (322277)
 • Twins4Life: The Science of Digital Twins (322299)
 • ACT - Centre for Arctic Climate Transitions (322367)
 • Centre for the Study of Future Commons (322372)
 • Centre for Embryology and Healthy Development (322465)
 • MEMO - THE OSLO CENTER FOR MUSCLE MEMORY (322476)
 • BrightMatter: the quest for the origin and evolution of heavy Elements (322511)
 • H - The Hydrogen Centre - Proton in Charge (322522)
 • Precision Immuntherapy Alliance (322663)

Sentre for fremragende forskning (SFF) skal fremme langsiktig forskning som har et stort potensial for banebrytende resultater, og har utlysninger hvert femte år. I fjor startet den femte utlysningsrunden av SFF. Utlysningen skjer i to trinn og skal resultere i cirka 11 nye sentre for fremragende forskning. Første trinn av utlysningen hadde søknadsfrist 18. november 2020.

Forskningsrådets styre behandlet torsdag 10. juni søknadsbehandlingsprosessen i trinn 1. Styret har godkjent prosessen og gjort vedtak om at søknadene foreslått av den vitenskapelige komiteen inviteres til trinn 2. Kun habile medlemmer av styret deltok i saken, i tillegg til tre settemedlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, melder Forskningsrådet. 

Av de 161 søknadene som kom inn i november er altså 36 nå invitert til å utvikle sin søknad videre frem mot søknadsfristen 15. september. De nye SFF-ene blir kunngjort i juni 2022.

Jevn fordeling på underkomiteene

Forholdet mellom innsendte søknader og antall inviterte søknader til trinn to er omtrent likt i alle de tre underkomiteene. Søknadene som ble diskutert i to underkomiteer, hadde én av komiteene som primærkomité. Slik fordeler de utvalgte søknadene seg på sine primære underkomiteer:

 • Samfunnsfag og humaniora: 11 utvalgte av totalt 48 søknader (23 %)
 • Naturvitenskap og teknologi: 12 utvalgte av totalt 57 søknader (21 %)
 • Livsvitenskap: 12 utvalgte av totalt 58 søknader (21 %)
 • Én tverrfaglig søknad ble valgt ut av Naturvitenskap og teknologi og Livsvitenskap i fellesskap i det felles komitemøtet.

41 svært tverrfaglige søknader ble diskutert i mer enn én underkomite. 7 av disse ble foreslått invitert til trinn to. Samtidig er mange søknader som er tverrfaglige innenfor den faglige bredden i hver underkomité, også invitert til trinn to.

God kjønnsbalanse også i trinn to

Fordelingen av søknader mellom kvinnelige og mannlige senterledere som inviteres til trinn to, er relativt lik fordelingen i søknadsbunken. Mange søknader planlegger skifte av senterleder underveis i senterperioden, opplyser Forskningsrådet i pressemeldingen. 

Av de 36 søknadene som foreslås invitert til trinn to har 69 % en kvinnelig senterleder i minst halve senterperioden, mens den tilsvarende prosenten i søknadsbunken var 68 %. Åtte av søknadene som er invitert til trinn to (22 %) har kvinnelig senterleder i hele senterperioden. Elleve søknader (31 %) har mannlig senterleder i hele prosjektperioden, mens 17 søknader (47 %) skifter mellom mannlig og kvinnelig senterleder. Tilsvarende prosenter i søknadsbunken var 30 %, 32 % og 38 %.

Oversikt over inviterte søknader

Totalt 36 av de 161 søknadene som kom inn til første trinn av utlysningen inviteres til å sende inn en videreutviklet søknad til trinn to til fristen 15. september. Listen nedenfor er sortert på institusjon og deretter på prosjektnummer.

UiO-prosjektene ligger øverst i denne artikkelen.

Dette er de andre institusjonene som har med forskningsmiljø i finaleheatet for senter for fremragende forskning. :

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

2 av 7 innsendte søknader:

 • SalmoGEN - Centre for Salmonid Genome Biology (322327)
 • Norwegian Centre for Microbiome Research (322556)

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

6 av 29 innsendte søknader:

 • Centre for Cortical Exploration (CCE) (321969)
 • CID - Centre for Infectious Disease Research (322186)
 • Centre for integration of autonomous operations and sensing in marine ecosystem studies (322203)
 • Centre for Advanced Studies in Health Equity (322239)
 • Centre for lean functional materials (322252)
 • Center for Polaritonic and Plasmonic Chemistry (322505)

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

1 av 1 innsendt søknad:

 • Hunters of the Anthropocene: Centre for Human-Wildlife Interactions (322550)

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB)

7 av 25 innsendte søknader:

 • Centre for Translational Epidemiology (322184)
 • Centre for Visions of the Arctic (322246)
 • Center for Digital Narrative (322270)
 • Center for Diabetes Mechanisms: From Placenta to Pancreas, from Molecules to Man (322271)
 • Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health (322282)
 • Centre of Actionable Knowledges (322293)
 • Centre for SOCIAL ALGORITHMS (322309)

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS)

1 av 4 innsendte søknader:

 • CIIP - Centre for Innovation, Institutions and Policy (322424)

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

4 av 14 innsendte søknader:

 • iC3 - Centre for Ice, Cryosphere, Carbon and Climate (322194)
 • Center for Language, Brain and Learning (C-LaBL) (322225)
 • Centre for Ocean Legal Studies (322305)
 • LSC - Lie-Størmer Center for Fundamental Structures in Computational and Pure Mathematics (322538)
Emneord: SFF - Senter for fremragende forskning, forskningsrådet
Publisert 11. juni 2021 10:10 - Sist endra 11. juni 2021 10:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere