Nye kandidater er godkjent til universitetsstyrevalget

Etter en forlenget forslagsfrist er det nå klart hvem som stiller til valg fra gruppene midlertidige, vitenskapelige ansatte og teknisk-administrative ansatte.

HVEM SKAL INN? UiOs valgstyre har i dag godkjent ni nye kandidater til universitetsstyrevalget.

Foto: Ola Gamst Sæther

Valgstyret har i dag offentliggjort kandidatene til UiO-styrevalget for gruppene midlertidige, vitenskapelige ansatte og teknisk-administrative ansatte.

I førstnevnte gruppe stiller fire kandidater, to kvinner og to menn. I sistnevnte stiller fem kvinner.

Det skal velges én representant fra hver av gruppene.

Valg til UiOs styre 2021–2025

Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder (rektor), to fast vitenskapelig ansatte, én midlertidig vitenskapelig ansatt (velges årlig), én teknisk-administrativ ansatt, to studenter (velges årlig) og fire eksterne medlemmer (oppnevnes av Kunnskapsdepartementet).
I år er det valg på alle stillingskategorier
Valgbar er ansatte som har stemmerett og har et ansettelsesforhold som dekker hele valgperioden. Stemmerett har fastlønnede ansatte i minst halv stilling ved de enhetene som gjennomfører valg, samt professorer II. 
Valget pågår elektronisk fra 31. mai til 7. juni.

Forlenget frist hjalp ikke på kjønnsbalansen

Kandidatene for kategorien faste, vitenskapelige ansatte ble kunngjort sist uke i tråd med planen, mens forslagsfristen for de to andre gruppene ble forlenget.

For kategorien midlertidige, vitenskapelig ansatte ble forslagsfristen forlenget på grunn av for få kandidater.

For kategorien teknisk-administrative ansatte ble forslagsfristen forlenget for å oppnå kravet til kjønnsbalanse i styrer og råd. Etter en forlenget forslagsfrist er det likevel kun kvinner som stiller til valg i denne gruppen.

Disse fire stiller til valg i gruppen midlertidige, vitenskapelige ansatte:

Stipendiat Elisabet Garcia Gonzalez
Senter for flerspråklighet, Det humanistiske fakultet
Forslagsstillere: Yesim Sevinc, Armine Bagiyan, Ane Theimann, Jake Eli Blake Gordin, Ingvild Badhwar Valen-Sendstad, Jessica Pedersen Belisle Hansen, Jenny Gudmundsen og Ingeborg Sophie Bjønness Ribu.

Stipendiat Stian Kogler
Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forslagsstillere: Stian Kogler, Ingeborg Nymoen, Kristian Lensjø, Dongho Daniel Kwak, Thomas Combriat, Aleksandra Aizenshtadt, Laura Bishop, Inga Solgård Juvkam, Henrik Hovde Sønsteby, Maria Schüller, Linn Neerbye Berntsen og Chencheng Wang.

Stipendiat Viktor Balch Barth
Matematisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forslagsstiller: Viktor Balch Barth

Postdoktor Linda Kristina Joelsson
Fagseksjonen, Det teologiske fakultet
Forslagsstiller: Linda Kristina Joelsson

Disse fem stiller til valg i gruppen teknisk-administrative ansatte

Seksjonssjef Linn Kristin Stølan
Seksjon for forskning og kommunikasjon, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Forslagsstillere: Hanna Karv, Marika Vartun, Kari-Anne Ulfsnes, Toril Eggen, Camilla Bakke, Kristi Lynette Barcus-Sævareid, Paola Løvland og Shane David Colvin.

Seniorrådgiver Marianne Midthus Østby
Det medisinske fakultet
Forslagsstillere: Asle Fredriksen, Haneef Awan, Natalia Zubillaga, Caroline Hals, Pia Søndergaard, Gina Susanna Clausen, Jamal Bajja, Lars Solheim, Rita Iren Olsen, Torgeir Lebesbye, Tor Henry Wold og Tone Skramstad.

Rådgiver Brita Langeid
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forslagsstiller: Maren Ringstad

Seniorrådgiver Hanne Bjerknes
Administrative fellestjenester, Det medisinske fakultet
Forslagsstillere: Liv Prestgård, Kristine Mangerud, Elin Lunde, Grethe Thrane Johansen, Marcella Orwick Rydmark, Astrid Skiftesvik Bjørkeng, Ingun Marie Bjørkelund, Øyvind A. Berg, Nina Mino Thorud, Mona Pedersen, Eyrun Thune og Lill-Ann Cathrine Strøm.

Rådgiver Hanne Skjølås Nygaard
Fakultets­administrasjonen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Forslagsstillere: Marie Steenstrup, Anders Moss, Linda Valdø-Schwarz og Vibeke Christine Riddervold.

Disse seks stiller til valg i gruppen faste, vitenskapelige ansatte:

Professor Jan Helge Solbakk
Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet
Forslagsstillere: Knut W. Ruyter, Morten Magelssen, Reidar Pedersen, Ragnhild Hellesø, Erik Stänicke, Arne Johan Vetlesen og Tone L. Wærstad

Professor Finn-Eirik Johansen, 
Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forslagsstillere: Marianne Fyhn, Dag O. Hessen, Kristian Gundersen, Unni Olsbye, Ludvig Sollid, Ole A. Andreassen, Joel Glover, Petter Bae Brandtzæg og Karen O’Brien.

Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum,
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet
Forslagsstillere: Sverre Stausland Johnsen, Ragnhild Eskeland, Marte Blikstad-Balas, Aike Peter Rots, Katerini Storeng, Alexander Refsum Jensenius, Heidi Østbø Haugen, Maja Janmyr, Imac Maria Zambrana, Hilde Kanli Galtung, Are Skeie Hermansen, Franziska Köder, Gry Oftedal, Kate Vivi Rasch, Jørgen Bølstad, Øystein Linnebo og Hilde Reinertsen.

Professor Mariel Cristina Støen,
Senter for utvikling og miljø
Forslagsstillere: Helene Aarseth, Anne Birgitte Rønning, Inger Skjelsbæk, Sidsel Roalkvam, Benedicte Bull, Gro Birgit Ween, Ragnhild Hennum, Malcolm Langford, Inga Bostad, Kari Nyheim Solbrække, Hilde Bondevik, Arnfinn Midtbøen, Jon Haarberg, Anne Eriksen, Dan Banik, Tanja Winther, Nina Witoszek, Kenneth Bo Nielsen, Ingerid Straume, Karen Lykke Syse, Arve Hansen og Jason Miklian.

Professor Helge Jordheim,
Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet
Forslagsstillere: Jacob Høigilt, Ola Mestad, Sofie Høgestøl, Anders Malthe-Sørenssen, Gunnveig Grødeland, Marianne Kartzow, Hilde Irene Nebb, Thomas Hylland Eriksen, Tore Rem, Carl Henrik Gørbitz, Cathrine Holst, Terje Stordalen, Ola Erstad, Inga Bostad og Einar Lie.

Førsteamanuensis Helene Nissen-Lie,
Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forslagsstillere: Ole Andre Solbakken, Sverre Urnes Johnson, Erkki Heinonen, Espen Røysamb, Hanne Strømme, Tine Jensen, Margrethe Seeger Halvorsen, Guro Øiestad, Tori Mauseth, Hanne Oddli, Line Indrevoll Stänicke, Annika Maria D Melinder, Marit Råbu, Krister Fjermestad, Erik Stänicke, Francisco Pons, Bjørn Lau, Rune Flaaten Bjørk, Ida S. Bernhardt, Anne-Kari Torgalsbøen, Christian Krog Tamnes, Cato Grønnerød, Eivor Fredriksen, Merete Glenne Øie, Mona Bekkhus, Eivind Ystrøm, Evalill Bølstad Karevold, Kristin Gustavson, Julien Mayor, Bente Træen, Egil Nygaard, Silje Endresen Reme og Olav Vassend.

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av Helene Lindqvist
Publisert 11. mai 2021 14:35 - Sist endra 11. mai 2021 14:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere