DEBATT: Å rette på kjønnsubalansen er ikke dilemmafritt!

Forsikringen om at dette lar seg ordne på udillematisk vis – altså at det lar seg gjøre uten at det faktisk eller opplevd går ut over noen menn – er naivt å tro.

Foto: Ola Gamst Sæther

REPLIKK:

Helge Jordheim vil gjerne stille seg i spissen for å rekruttere flere kvinner til faste vitenskapelige stillinger, professorstillinger og akademiske lederstillinger ved UiO. Men hvordan han skal gjøre det sier han fint lite om. Og forsikringen om at dette lar seg ordne på udillematisk vis – altså at det lar seg gjøre uten at det faktisk eller opplevd går ut over noen menn – er naivt å tro.

Apropos Støens innlegg; de tre årene jeg var mentor var det minst like mange menn som kvinner som fungerte som mentorer. 

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av professor og UiO-styrekandidat Jan Helge Solbakk
Publisert 31. mai 2021 21:01 - Sist endra 18. juni 2021 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere