Bruker 139 millioner på utdanning av dem som er hardest rammet av koronapandemien

De 139 millioner kronene som lyses ut skal brukes på utdanningstilbud både i videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter. Målgruppen er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, og ledige og permitterte.

En mann i dress sitter i en stol og snakker

KORTE OG FLEKSIBLE:  - Dette skal være studietilbud som er korte og fleksible, gjerne digitale, slik at man også kan kombinere studiene med jobbsøking eller familielivet, sier forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Koronapandemien har særlig rammet de med lav eller ingen formell kompetanse og de nyutdannede, unge uten jobberfaring, og ledige og permitterte. For at disse skal stille sterkere i et tøft arbeidsmarked bruker regjeringen 139 millioner kroner slik at flere kan ta utdanning.

- Vi må unngå at mange havner varig utenfor arbeidslivet fordi de fikk en tøff start. Da må vi gi folk bedre sjanser til å kvalifisere seg til jobbene som det blir behov for fremover. Det er en god investering i enkeltmennesket slik at flere inkluderes i arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 

Utdanningstilbud som er korte, fleksible og helt gratis

- Dette skal være studietilbud som er korte og fleksible, gjerne digitale, slik at man også kan kombinere studiene med jobbsøking eller familielivet. Og tilbudet skal være helt gratis for deltakerne, sier Asheim. 

Det er Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som står for utlysningen.

- Vi vet at de som rammes hardest i krisetider ofte er de unge og nyutdanna. Det er derfor veldig gledelig at det nå blir mulig å sette i gang gode og fleksible tilbud rettet mot denne målgruppen, slik at de får økte muligheter til å komme i jobb, sier direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule.

Alle universiteter, høyskoler, fagskoler og fylkeskommuner kan søke om midler.

- Her kan utdanningsinstitusjonene utgjøre en viktig forskjell. Tilbudene som etableres vil ha stor betydning for enkeltmenneskene som nå står i en krevende situasjon, sier Harald Nybølet, direktør i Diku.

Her kan du lese mer om utlysningen.

Fakta om de fleksible utdanningstilbudene:

  • Målgruppen er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, og ledige og permitterte.
  • For fagskoleutdanning og utdanning ved universiteter og høyskoler skal tilbudene være studiepoenggivende. For videregående opplæring kan tilbud som forbereder deltakerne på teorieksamen for praksiskandidatordningen inkluderes.
  • Tilbudene skal være relevante for arbeidslivet og bidra til å gjøre deltakerne i målgruppen mer attraktive for arbeidslivet
  • Tilbudene skal være korte og fleksible, det vil si nettbaserte, samlingsbaserte eller på annen måte organisert slik at de normalt kan kombineres med jobb eller jobbsøking.
  • Tilbudene skal være gratis for deltakerne, inkludert studie og eksamensavgift.
Emneord: utdanningspolitikk, Utdanning, Koronaviruset, Koronavirus
Publisert 6. apr. 2021 16:51 - Sist endra 6. apr. 2021 16:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere