Prioriteres i køen: Det odontologiske fakultet får 200 vaksinedoser

Dekan Tiril Willumsen ved Det odontologiske fakultet på UiO er ikke lenger så urolig for avgangsstudentene. Når fakultetet nå får 200 vaksinedoser, er det ansatte og studentene som skal uteksamineres i 2022, som skal prioriteres.

LETTET DEKAN: ꟷ  Det vi har lært under pandemien, er at det forutsigbare er det uforutsigbare, konstaterer Tiril Willumsen. Med prioriterte  vaksinedoser håper hun at neste års avgangskull vil kunne ta igjen den kliniske ferdighetstreningen de har mistet på grunn av koronapandemien.  (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

– Skal studentene ta igjen ferdighetstreningen de har mistet på grunn av koronapandemien, må vi holde aktiviteten på universitetsklinikkene oppe, understreket odontologidekan Tiril Willumsen ved Universitetet i Oslo i intervju med Uniforum i februar.

Da hadde hun sammen med lederne for utdanningene i Bergen og Oslo, bedt Folkehelseinstituttet prioritere tannlegestudenter og ansatte ved tannlegeutdanningene i vaksineprogrammet.

I brevet til smitteverndirektøren påpekte lederne for landets tannlegeutdanninger at ytterligere nedstengning av universitetsklinikkene ville kunne føre til at studenter ikke ble uteksaminerte som planlagt.

Fredag 9. april kom mailen fra Helseetaten i Oslo kommune som bekreftet at Det odontologiske fakultet i Oslo får ca. 200 vaksiner. 

Utdanningsdugnad for avgangsstudentene

– Vi er svært lettet, kommenterer Willumsen, som har måttet ta mange tøffe tak siden hun tiltrådte som dekan i januar.

Hennes håp i februar om en snarlig utvidelse av aktiviteten på fakultetets klinikk, er ikke blitt oppfylt. De siste ukene har tvert imot vært preget av nye innstramminger både på fakultetet og i samfunnet for øvrig.

Willumsen forteller at fakultetet i denne situasjonen har valgt å prioritere avgangsstudentene i klinisk praksis. Målsettingen har vært å sikre at disse studentene får den praktiske ferdighetstreningen de trenger og har krav på.

Da Uniforum intervjuet Willumsen i februar, var praksisperioden til avgangsstudentene blitt forlenget med to uker. Nå er praksisperioden blitt forlenget med ytterligere en måned, kan Willumsen fortelle.

Noen av avgangsstudentene har sin praksis på fakultetets egen klinikk, men de fleste er i praksis i den offentlige tannhelsetjenesten.

– Betyr den utvidede praksisperioden at fakultetet har outsourcet deler av tannlegeutdanningen til den offentlige tannhelsetjenesten?.

– Nei, men vi er svært takknemlige for den velviljen vi møter hos tannhelsetjenesten, og du kan godt kalle dette en dugnad, svarer Willumsen.

Hun presiserer at studenter i praksis er snart ferdig utdannede tannleger. For en del av klinikkene som har et stort etterslep på grunn av koronarestriksjonene, er det gunstig med noen ekstra hender.

– Kan dere garantere at studentene som er i praksis utenfor fakultetet, tilegner seg den kunnskapen og de ferdighetene som kreves i utdanningen?

– Ja, disse studentene får mer ekstern praksis enn det som er vanlig for avgangsstudenter. Men slik situasjonen er nå, og med den positive innstillingen alle har hatt gjennom våren, kan vi garantere det, forsikrer dekanen.

Mest bekymret for neste kull

– Jeg er ikke lenger så urolig for avgangsstudentene. Jeg er mer bekymret for studentene som skal uteksamineres våren 2022, sier Willumsen og presiserer at dette gjelder både tannlege- og tannpleiestudentene. Disse studentene har det siste halvåret hatt nesten bare digital undervisning.

De neste månedene er det nest siste årskull som etter planen skal tilbringe mest tid på universitetsklinikken, og det er derfor disse studentene fakultetet vil prioritere når vaksinedosene kommer.

– Når studentene og de ansatte er vaksinerte, kan vi øke kapasiteten på klinikken slik at studentene får begynne å ta igjen det de har mistet, poengterer Willumsen.

Vaksinene vil også gjøre det lettere å skaffe nok pasienter, ifølge dekanen. 

– Vi er svært flinke på smittevern, og ingen er blitt smittet i våre lokaler, men vi har sett en nedgang i pasienttilstrømmingen det siste året.  Mange har utsatt tannlegebehandlingen på grunn av  smittesituasjonen, og en del er nok ekstra engstelige for å være i et miljø med mange unge.

Tøff kamp for ekstra vaksiner

Tiril Willumsen forteller at kampen for å få de 200 vaksinene har vært relativt krevende.

Da fakultetet i februar fikk avslag på sin søknad om ekstra doser fra Folkehelseinstituttet, tok Tiril Willumsen kontakt med Helseetaten i Oslo kommune.

Også her fikk fakultetet først avslag. Begrunnelsen som ble gitt, var at fakultetets ansatte og studenter ikke kom inn under kravet om kritiske helsetjenester.

Dette ble kraftig imøtegått av fakultetsledelsen som argumenterte for at studenter og ansatte på klinikken måtte prioriteres på samme nivå som tannhelsepersonell ansatt i Tannhelsetjenesten (THT) i Oslo kommune.

I sin dialog med kommunen viste dekanen blant annet til at fakultet har en samarbeidsavtale med Tannhelsetjenesten i Oslo. Avtalen innebærer i tillegg til ansvaret for ca. 4000 barn i bydelene Sagene, Bjølsen, Ila og Bolteløkka, behandling av sykehjemspasienter og pasienter på et bo- og omsorgssenter.

At fakultetet utdanner spesialister innenfor alle odontologiske fagdisipliner og mottar henvisninger vedrørende pasienter med alvorlige og sammensatte problemstillinger fra hele Sør-Norge, ble også poengtert.

Fra fakultetets side ble det også påpekt at studentklinikken er en av Nord-Europas største tannklinikker med 50 000-55 000 konsultasjoner per år. Denne klinikken har på grunn av lavere studentpriser og lengere behandlingsøkter dessuten en stor andel pasienter som i liten grad oppsøker privat tannhelsetjeneste.

Klare til å starte vaksinering 

Tiril Willumsen presiserer at studentene ikke får vaksinene som studenter, men som helsepersonell under Folkehelseinstituttets prioriteringer for å opprettholde essensielle helsetjenester. 

Helst skulle hun sett at fakultetet fikk enda flere vaksiner, men hun er samtidig lettet over at fakultetet har fått nok doser til å holde klinikken i gang resten av semesteret.

Hun forteller at vaksineringen av neste eksamenskull, dvs. studentene som skal uteksamineres i 2022, og av vitenskapelige tilsatte og instruktørtannleger, vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste ukene.

ꟷ Vi har personell som kan sette vaksinene, og planleggingen er i full gang. Vi er klare den dagen dosene kommer. 

 

 

 


 

 

Emneord: Odontologi, Koronavirus, Koronaviruset Av Grethe Tidemann
Publisert 15. apr. 2021 05:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere