Ønsker forskningssatsing ved norske museer

Kulturdepartementet vil opprette en egen finansieringsordning for forskningssamarbeid mellom UH-sektoren og landets museer.

VIKTIG: Håkon Glørstad sier det ligger mye uutnyttet potensiale for forskning og utdanning i museumssektoren, og mener den nye stortingsmeldingen er viktig for UiO.

Foto: Ola Gamst Sæther

I den ferske stortingsmeldingen om landets museer, som kulturminister Abid Raja presenterte fredag like før påske, heter det at museumssektoren skal få et løft som forskende sektor i tiden som kommer.

Kulturdepartementet kunngjorde i meldingen, som viser retningen for museumspolitikken fram mot 2050, at de vil innrette en egen søknadsbasert ordning for finansiering til museumsforskning, og legge til rette for mer samhandling mellom museene og universitets- og høyskolesektoren.

Ordningen skal gjelde for samarbeidsprosjekter mellom forskere på museene og utdanningsinstitusjonene, og et av målene er å øke rekruttering til denne typen forskning. Noe av det man håper å oppnå gjennom satsingen er bedre kunnskap om hvem som utgjør museenes publikum og hvordan de bruker museene, samt hvordan man kan nå bredere ut for å treffe enda flere.

Departementet har nedsatt et utvalg i forbindelse med arbeidet med meldingen. Utvalget peker på at museene har svært ulike vilkår for å kunne arbeide med forskning, men at museenes ledere har et ansvar for at forskning blir prioritert. Departementet melder at de i den kommende tiden vil «tematisere i hvilken grad forskningskompetanse er representert i ledelsene og hvordan museene arbeider med forskning i sine planverk».

– Potensial for mer samarbeid

– Det foregår samarbeid mellom universitetsmuseene og flere av KUD-museene (museer med tilskudd fra Kulturdepartementet, journ.anm) både om forskningsprosjekter og formidling. Disse to samfunnsoppgavene inngår ofte samlet i ulike prosjekter, sier Håkon Glørstad, som er direktør ved Kulturhistorisk museum, til Uniforum.

– Kulturhistorisk museum har for eksempel samarbeid både med Norsk fjellsenter i Lom og Norsk folkemuseum. Det er imidlertid potensial for langt mer samarbeid enn i dag, sier han.

Utvalget mener også at «det finnes et stort potensial for å trekke museene tyngre inn i forskerutdanning på master- og doktorgradnivå i flere fag». 

– Stortingsmeldingen er viktig for UiO fordi den skisserer flere samarbeidsflater, ikke bare mellom museene men også mellom KUD-museene og fakultetene rundt forskerskoler og annen type samarbeid knyttet til forskning og undervisning, mener Glørstad.

Emneord: Museene, Kultur, Kulturhistorisk museum, Forskningssamarbeid, Forskningpolitikk Av Knut Anders Finnset
Publisert 6. apr. 2021 11:45 - Sist endra 6. apr. 2021 11:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere