04 - Side 3

Sist endra 29. apr. 2021 09:57 av Martin Toft

UiO har fått inn 163,9 millioner euro fra EU. Det er mest av alle universitetene, men det er likevel forskningsinstituttet SINTEF som håver inn aller mest med 188 millioner euro. 

Sist endra 21. apr. 2021 10:25 av Martin Toft

Denne veka legg regjeringa fram den oppdaterte Panorama-strategien, som gjeld frå 2021-2027. No blir Sør-Korea, USA og Canada nye samarbeidsland. Frå før er Russland, India, Sør-Afrika  og Japan med.

Sist endra 26. apr. 2021 14:56 av Martin Toft

 Sparebankstiftelsen DNB bidrar med over 20 millioner kroner for å realisere prosjektet «Den store vikingreisen» på Vikingtidsmuseet. 

Sist endra 6. apr. 2021 17:32 av Martin Toft

Nedgangen i antallet internasjonale studenter skaper store økonomiske problemer for universitetene i Australia.

Sist endra 6. apr. 2021 11:45 av Knut Anders Finnset

Kulturdepartementet vil opprette en egen finansieringsordning for forskningssamarbeid mellom UH-sektoren og landets museer.

Sist endra 7. apr. 2021 15:01 av Martin Toft

Først i slutten av mai kan det bli økt fysisk undervisning på universiteter og høyskoler. Det går fram av gjenåpningsplanen som statsminister Erna Solberg presenterte i Stortinget i formiddag.