04 - Side 2

Sist endra 27. apr. 2021 12:27 av Martin Toft

– Vi har lagt så mykje sjel, hovud og hjarte i språksjovet vårt, så no er vi berre veldig stolte og glade, seier Linda Eide og Gunnstein Akselberg etter at det i dag blei kjent at UiB har tildelt dei Christieprisen for 2021.

Sist endra 29. apr. 2021 18:50 av Helene Lindqvist

SUM-professor Mariel Cristina Støen har i årevis deltatt aktivt i universitetspolitiske debatter på UiO. Nå stiller hun til valg til universitetsstyret.

Sist endra 16. apr. 2021 14:08 av Martin Toft

Universitets- og høgskolerådets styre har i dag tilsatt Nina Sandberg i stillingen som generalsekretær for perioden 1. oktober 2021–31. august 2027. Hun er i dag stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. 

Sist endra 19. apr. 2021 13:35 av Martin Toft

En ekstern granskningsrapport konkluderer med at Øyvind Eikrem må holdes ansvarlig for en anonym Facebook-konto som rammes av straffelovens bestemmelse om hatefulle ytringer.

Sist endra 20. apr. 2021 22:23 av Martin Toft

I løpet av denne uken kan ansatte og studenter ved Universitetet i Oslo hente selvtest for covid-19. 

Sist endra 14. apr. 2021 17:14 av Grethe Tidemann

Dekan Tiril Willumsen ved Det odontologiske fakultet på UiO er ikke lenger så urolig for avgangsstudentene. Når fakultetet nå får 200 vaksinedoser, er det ansatte og studentene som skal uteksamineres i 2022, som skal prioriteres.

Sist endra 14. apr. 2021 13:22 av Grethe Tidemann

– Me reknar med at regjeringa si opning for import av strengt naudsynt utanlandsk arbeidskraft vert tolka på ein så snever måte at den ikkje fører til meir importsmitte. Det var oppfordringa byrådsleiar Raymond Johansen kom med på dagens pressekonferane.

Sist endra 26. apr. 2021 13:59 av Martin Toft

45 prosent av studentene har det som kan karakteriseres som et høyt nivå psykiske plager, viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2021. Nå lover statsråd Henrik Asheim et toppmøte om temaet. 

Sist endra 9. apr. 2021 14:47 av Martin Toft

Horisont Europa og Erasmus + er de to største EU-programmene regjeringen ber Stortinget om samtykke til at Norge skal delta i. 

Sist endra 27. apr. 2021 11:13 av Martin Toft

Regjeringen ønsker å åpne opp for at statlige høyskoler og universiteter kan gjenbruke innhold fra ordinære utdanninger når de utvikler tilbudene til arbeidslivet.

Sist endra 23. apr. 2021 10:17 av Martin Toft

I år har over 154 000 søkt om studieplass ved norske universiteter og høyskoler. Det er 3 304 flere enn i rekordåret 2020, og en økning på 2,2 prosent.

Sist endra 23. apr. 2021 09:00 av Martin Toft

19 483 søkere har Universitetet i Oslo som førstevalg. Det er en økning sammenlignet med toppåret 2019, men en nedgang på 7,5 prosent sammenlignet med fjoråret.  Honours-programmet holder fram som et av det mest populære fagene med 14,5 søkere per studieplass.

Sist endra 12. apr. 2021 13:27 av Helene Lindqvist

Sivilombudsmannen finner ikke grunn til å se nærmere på instituttledertilsettingen ved IBV. Jussprofessor holder fast ved at prosessen har vært problematisk.

Sist endra 29. apr. 2021 16:03 av Grethe Tidemann

Nå blomstrer snømagnoliaen, og i løkbedene bugner det av blomster. I Botanisk hage på Tøyen er vårblomstringen i full gang.

Sist endra 22. apr. 2021 16:27 av Martin Toft

2,5 millioner skiller de som bruker mest og de som bruker minst når fremtidens kloke hoder skal kapres.

Sist endra 20. apr. 2021 15:37 av Martin Toft

Kor stor er helsefaren og kor lenge skal lokala vera stengde? Er det mogleg med kompensasjon for dei som blir forseinka med utdanninga si? Det var tre av spørsmåla som kom opp på allmøtet måndag om asbest i Kristine Bonnevies hus.

Sist endra 26. apr. 2021 16:38 av Martin Toft

Historieprofessor Ildar Garipzanov og geofysikkprofessor Francois Renard ved UiO har fått hver sin store tildeling fra Det europeiske forskningsrådet. 

Sist endra 25. apr. 2021 12:38 av Martin Toft

NMBU-studenten Tuva Todnem Lund skal lede alle Norges studenter det kommende året.

Sist endra 23. apr. 2021 12:46 av Martin Toft

Universitetet ansatte tidligere TV-profil i en midlertidig stilling – med en årslønn på 992 000 kroner.

Sist endra 12. apr. 2021 10:58 av Grethe Tidemann

Fleire av dei som jobbar i Kristine Bonnevies hus på Blindern må ut av arbeidsrom og laboratorium på grunn av nye funn av asbeststøv i bygningen. Rett før påske måtte ei nyinnflytta forskargruppe også forlata bygningen på grunn av asbestfunn.

Sist endra 9. apr. 2021 15:21 av Martin Toft

Universitetet i Oslo skåra flest publiseringspoeng i Noreg i 2020.  NTNU ligg like bak, medan det er eit stort sprang ned til Universitetet i Bergen på tredjeplass. 

Sist endra 23. apr. 2021 14:45 av Martin Toft

Alle UiO-ansatte får en engangsytelse på 7000 kroner for utgifter ved hjemmekontor. Pengene utbetales i slutten av april og går til ansatte i aktivt arbeidsforhold som er tilsatt i en stilling som utgjør mer enn 20 prosent.

Sist endra 7. apr. 2021 21:07 av Martin Toft

– Det er svært viktig at me i trinn 2 kan opna for utanlandske forskarar. Forskinga og dei unge talenta lir av stengde grenser, seier rektor Svein Stølen ved UiO om gjenopningsplanen til regjeringa. 

Sist endra 29. apr. 2021 17:40 av Helene Lindqvist

Lav valgoppslutning og få kandidater preget forrige store valg til UiO-styret. Snart er det valg igjen. Se hvem fra det nåværende styret som stiller til gjenvalg.

Sist endra 26. apr. 2021 15:19 av Martin Toft

Klokken 10.00 i dag startet lønnsforhandlingene i statlig sektor. Etter at statsansatte kom dårligere ut enn ansatte i industrien i fjor, krever Unio nå en reallønnsvekst.