UiB-styret: Dag Rune Olsen utviste sviktende dømmekraft i Tom Knudsen-saken

Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen mener tidligere rektor Dag Rune Olsen  har utvist sviktende dømmekraft, påført universitetet unødvendig ressursbruk, foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for fullmakter, regler og lovverk. 

En mann med briller og dress og slips står ute foran en gammel bygning

SVIKTENDE DØMMEKRAFT: UIB-styret mener tidligere rektor Dag Rune Olsen utviste sviktende dømmekraft da han inngikk en avtale med forretningsmannen Tom Knudsen om innkjøp og etablering av en praksisportal. (Arkivfoto)

Foto: Tore Oksholen /Universitetsavisa

Det er en svært hard dom UiB-styret feller over tidligere rektor Dag Rune Olsens håndtering av avtalen med forretningsmannen Tom Knudsen om kjøp og etablering av en praksisportal. Etter gårsdagens ekstraordinære styremøte hvor styret behandlet den eksterne granskningsrapporten fra PWC, gjorde et enstemmig styre et vedtak som inneholder kraftig kritikk, hovedsakelig av tidligere rektor Dag Rune Olsen, men heller ikke tidligere universitetsdirektør Kjell Bernstrøm går fri for kritikk. 

Styret mener at tidligere rektor har satt egen administrasjon og eksterne samarbeidspartnere i en vanskelig situasjon. Styret mener også at tidligere universitetsdirektør burde utøvd sitt selvstendige ansvar for å sikre at Universitet i Bergen i denne saken fulgte regler og lovverk.

Rektor Margareth Hagen sier at saken om praksisportal har vært krevende for Universitetet i Bergen.

– Med dagens styremøte og de vedtak som styret har fattet, håper jeg at vi nå kan se fremover. Det pekes tydelig på viktigheten av god rolleforståelse og at uenighet blir handtert i tråd med de fullmakter som gjelder. For UiB sin del er det avgjørende at de personer som til enhver tid har sentrale lederroller i faglig og administrativ linje er bevisst sine roller og fullmakter, sier Hagen i en pressemelding fra Universitetet i Bergen. 

Så langt har ikke tidligere UiB-rektor Dag Rune Olsen kommentert denne saken. Han er nå ansatt som rektor ved Universitetet i Tromsø og skal etter planen begynne i den jobben 1. august i år.  I  en melding til Khrono onsdag kveld gjør han klart at han ikke ønsker å kommentere saken før styret ved UiT er orientert. Det skal skje på et styremøte i morgen.

Dette er det enstemmige vedtaket fra Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen:

  1. Styret ved Universitetet i Bergen har tatt PwC sin rapport og gjennomgang til etterretning.
  2. Styret ved Universitetet i Bergen vil ut fra en helhetsvurdering rette kritikk mot tidligere rektors håndtering av denne saken. Styret mener at tidligere rektor er hovedansvarlig for den situasjonen universitetet er kommet i. Styrets vurdering er at han har utvist sviktende dømmekraft, påført universitetet unødvendig ressursbruk, foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for fullmakter, regler og lovverk. Styret mener at tidligere rektor har satt egen administrasjon og eksterne samarbeidspartnere i en vanskelig situasjon.
  3. Styret mener at det i denne saken også har skjedd kritikkverdige feil i administrasjonen. Styret mener at tidligere universitetsdirektør burde utøvd sitt selvstendige ansvar for å sikre at Universitet i Bergen i denne saken fulgte regler og lovverk. Styret anerkjenner samtidig at flere i administrasjonen har forsøkt å melde fra i sakens anledning.
  4. Styret vil beklage til eksterne aktører som er blitt involvert i prosessen og som kan ha opplevd belastninger som følge av denne saken.
  5. Styret ber om at universitetsdirektøren fremlegger en sak om universitetets overordnete styringsstruktur, roller og fullmakter innenfor rammene av ledelsesmodellen ved UIB.
  6. Styret ber universitetsdirektøren følge opp læringspunktene slik de er formulert i universitetsdirektørens saksfremlegg.
(Oppdatert 18. mars kl. 10:36 med opplysning fra Khrono om at tidligere UiB-rektor Dag Rune Olsen skal orientere styret ved Universitetet i Tromsø om saken i morgen).
Emneord: Universitetspolitikk, Etikk, Arbeidsforhold Av Martin Toft
Publisert 18. mars 2021 00:28 - Sist endra 18. mars 2021 10:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere