De står sammen om at politikerne må satse på studentene

Alle ungdomspartier, ulike studentorganisasjoner og Norsk studentorganisasjon har sammen blitt enige om felles krav til høstens stortingsvalg.  Studenter og høyere utdanning skal prioriteres i den kommende stortingsperioden.

En gruppe med ungdommer står foran Stortinget.

MÅ SATSES PÅ: Ungdomspolitikere fra alle partier og frivillige organisasjone ber politikerne satse på studentene i neste periode.  Leder for Norsk studentorganisason, Andreas Trohjell står i midten med blå jakke.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold /NSO

I dag klarte representanter for ungdomspartiene, frivillige organisasjoner og Norsk studentorganisasjon å samle seg foran Stortinget for å fremme det felles kravet og at det nå må satses på studentene.

Ungdomskravet 2021

Norske politiske ungdomsorganisasjoner mener studenter og høyere utdanning må prioriteres i den kommende  stortingsperioden.

Vi er enig i følgende krav:

 • Studenters psykiske helse må styrkes og det må satses på forebyggende tiltak.
 • Det skal prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger med et mål om minimum 20 prosent nasjonal dekningsgrad.
 • Studiestøtten økes med mål om 1,5 G.
 • Det skal legges til rette for å ha barn som student.

– Det viser hvor viktig studenter og høyere utdanning er når alle ungdomspartiene i et valgår står skulder ved skulder om et samlet krav. Det er unikt at de vil vise en slik en enighet i et valgår, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell i en pressemelding

Undersøkelser før og under pandemien viser at studenter sliter med psykisk uhelse. Derfor er det viktig å satse på det forebyggende arbeidet. Studentene må ha mulighet til å kunne klare seg økonomisk og ha et trygt og rimelig sted å bo. Det må også legges til rette slik at studenter som ønsker barn, kan få barn under studietiden sin. Derfor er ungdomskravet nettopp en satsning på psykisk helse, flere studentboliger, økt studiestøtte og studenter med barn.

– Vi forventer nå at alle partiene lytter til sine ungdomspartier og studentene, og tar eierskap til disse kravene. Det bør være selvsagt at høyere utdanning og studenter skal være én av de viktigste prioriteringene for de neste fire årene dersom vi skal lykkes som kunnskapsnasjon, avslutter Trohjell.

Disse organisasjonene slutter seg til kravet: 

 • AUF
 • FpU
 • Grønn Ungdom
 • KrFU
 • Rød Ungdom
 • Senterungdommen
 • Sosialistisk ungdom
 • Unge Høyre
 • Unge Venstre
 • Norsk studentorganisasjon (NSO)
 • ANSA - Association of Norwegian Students Abroad
 • Fagforbundet ung
 • NITO Studentene
 • Norsk medisinstudentforening
 • NSF Student
 • Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)
 • Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
 • Tekna Student
 • Unio-studentene
Emneord: Studentforhold, Studentsaker
Publisert 7. mars 2021 20:40 - Sist endra 7. mars 2021 20:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere