Dobler den årlige finansieringen av e-infrastrukturen

Grunnfinansieringen av den nasjonale e-infrastrukturen skal øke fra 75 millioner kroner i året til 150 millioner kroner. Det er klart etter at rektorene ved de fire tradisjonelle universitetene har skrevet under på en ny samarbeidsavtale.

En mann står foran en svær dataserver

FORNØYD: Daglig leder i Sigma2, Gunnar Bøe er fornøyd med den nye avtalen, og mener den gir økt forutsigbarhet for forskerne og bedre langsiktighet i investeringene i e-infrastruktur

Foto: Andreas Bach/UNINETT Sigma2

UNINETT Sigma2 AS drifter og har det strategiske ansvaret for e-infrastrukturen i tett samarbeid med universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og NTNU.  

Nå har universitetsrektorene tatt et viktig skritt for å forbedre finansieringssituasjonen, og har nylig signert en samarbeidsavtale der grunnfinansieringen dobles fra 50 til 100 millioner kroner per år.  

– Den nye avtalen vil øke satsingen på e-infrastruktur som vil gi våre forskere tilgang til mer regnetid, lagringsplass og kompetanse, noe som er helt avgjørende for mange forskningsdisipliner på UiO. Beregnings- og dataorientert forskning vil benyttes av nye fagområder framover, og den økte satsningen vil muliggjøre at nye brukere får tilgang til e-infrastruktur i europeisk toppklasse, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo i en pressemelding fra UNINETT Sigma2 AS. 

Den første kontraktsperioden er på seks år, med en mulighet for ytterligere seks år etter en ny evaluering.  Det jobbes også med å justere de endelige detaljene i en ny kontrakt med NFR. Her vil grunnfinansieringen fra Forskningsrådet også dobles, fra 25 til 50 millioner kroner i året.   

Økt etterspørsel etter regne- og lagringsressurser 

Siden 2014 har den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og storskala datatjenester i hovedsak vært finansiert av de fire breddeuniversitetene (NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø) og Norges forskningsråd (NFR). UNINETT Sigma2 AS drifter og har det strategiske ansvaret for e-infrastrukturen i tett samarbeid med universitetene.  

I 2019 uttrykte de fire universitetsrektorene en bekymring for mangelen på ressurser til norsk beregnings- og dataorientert forskning i en artikkel i Khrono. Rektorene opplevde at finansieringsmodellen ikke var rustet til å håndtere den voldsomme etterspørselen etter regne- og lagringsressurser fra stadig flere fagfelt. En komité ledet av professor Kenneth Ruud ved UiT foreslo en ny finansieringsmodell med økt grunnfinansieringI tillegg ble Sigma2 evaluert av et internasjonalt evalueringspanel som også pekte på økt finansiering som en av sine anbefalinger for en mer bærekraftig norsk e-infrastruktur.   

Nytt utvalg skal gi råd til styret 

Den nye samarbeidsavtalen med de fire universitetene handler ikke bare om finansiering. Avtalen introduserer også en ny funksjon – et Koordineringsutvalg, som består av representanter fra samarbeidsuniversitetene. Det nye utvalget får et viktig ansvar i å gi råd til styret i Sigma2 om spørsmål knyttet til strategi, investeringer og nye partnere.    

– Når penger og kompetanse utnyttes på den måten vi får til i samarbeid med universitetene, likestiller det Norge med andre verdensledende land innen beregningsvitenskap. Vi opplever at etterspørselen etter regne- og lagringsressurser til enhver tid er høy, og vi har nå mer enn 2000 forskere fra 460 prosjekter innenfor en rekke forskningsområder, sier Gunner Bøe, daglig leder i Sigma2. 

Publisert 18. mars 2021 14:46 - Sist endra 15. apr. 2021 13:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere