03 - Side 3

Sist endra 2. mars 2021 23:36 av Grethe Tidemann

Universitetsledelsen ber alle ansatte og studenter som er innom campus på Blindern de tre første ukene i mars, om å ta en koronatest.

 

Sist endra 16. mars 2021 09:08 av Martin Toft

Den økte spredningen av det britiske koronaviruset i Oslo fører til at Universitetet i Oslo stenger alle bygninger for studenter fra i morgen klokken 12.00. 

Sist endra 24. mars 2021 00:03 av Martin Toft

Sidan november har ikkje direktør Gentian Zyberi ved Norsk senter for menneskerettar hatt kontakt med forskarkollegaene sine i provinshovudstaden Mekele i Tigray i Etiopia. Det har krigshandlingane sett ein stoppar for. No festar han lit til eit statsministermøte mellom Noreg og Etiopia.

Sist endra 9. mars 2021 10:31 av Grethe Tidemann

Anklager om plagiat av tekst, illustrasjoner og ideer, fabrikkering av forskningsdata og konflikt om forfatterskap er temaer i saker som er blitt behandlet av Forskningsetisk utvalg i 2020.

Sist endra 27. mars 2021 15:16 av Helene Lindqvist

– Eg synest ein har vore til dels litt hard i argumentasjonen her, kanskje i overkant hard for dei som har lagt ned mykje arbeid i å bidra her. Det seier UiO-rektor Svein Stølen om kritikken av dei nydesigna nettsidene. Kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné lovar at det kjem endringar og at nettsida skal utviklast vidare.

Sist endra 22. mars 2021 16:39 av Martin Toft

– Designen skal visa fram UiOs profil som eit forskingsintensivt breiddeuniversitet med ei over 200 år gammal historie, seier kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné. Dei nydesigna nettsidene vert omtalte som alt frå “forsøkssider” og “uferdig versjon” til “en stor forbedring.”

Sist endra 19. mars 2021 21:35 av Martin Toft

I første omgang åpner UiO lesesalene i Eilert Sundts hus og Sophus Bugges hus. Men også lesesalene for masterstudentene skal gjenåpnes fra mandag 22. mars klokken 09.00.

Sist endra 8. mars 2021 20:57 av Martin Toft

I morgon blir Svein Stølen og Åse Gornitzka truleg valde som rektor og prorektor ved UiO for dei komande fire åra. Det skjer på ope eller lukka møte i Universitetsstyret.

Sist endra 4. mars 2021 10:00 av Grethe Tidemann

– Jeg fordømmer kuppet, sier Espen Bjertness, professor og leder for UiOs forskningssamarbeid MY-NORTH i Myanmar.

Sist endra 19. mars 2021 00:48 av Martin Toft

I mai skal Universitetsstyret få eit første utkast til ein klimastrategi på bordet.  Det opplyser UiO: Energi-direktør Vebjørn Bakken som leier arbeidsgruppa som skal utforma strategien.

Sist endra 1. mars 2021 18:06 av Martin Toft

No blir det lyst ut 170 millionar kroner til prosjekt for å fremme studentutveksling gjennom NORPART-programmet.

Sist endra 9. mars 2021 21:34 av Helene Lindqvist

UiO-utvalget som ser på åpenhet og innsyn i tilsettingsprosesser får både mer tid og flere medlemmer.

Sist endra 18. mars 2021 12:00 av Helene Lindqvist

Innstillingen til en instituttlederstilling lå ute på MN-fakultetets nettside i en uke. Dekan Solveig Kristensen forklarer glippen med manglende kompetanse.

Sist endra 17. mars 2021 10:05 av Martin Toft

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å gi Abelprisen for 2021 til László Lovász ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest, Ungarn og Avi Wigderson ved Institute for Advanced Study, Princeton, USA. Avgjørelsen ble kunngjort nå klokken 12.00 av preses Hans Petter Graver.