Møte i Universitetsstyret i dag - fylg med på direkten!

Klokka 11 startar årets første møte i Universitetsstyret.  Hovudsaka under dagens møte blir den framtidige organiseringa av alle IT-tenester på UiO. Forslaget går ut på ei samling i ein felles IT-organisasjon. 

Ei kvinne og to menn deltar på eit digitalt møte i Universitetsstyret

DIGITALT MØTE: Årets første møte i Universitetsstyret går av stabelen i dag. Det blir også eit digitalt møte. Her sit prorektor Gro Bjørnerud Mo, universitetsdirektør Arne Benjaminsen og rektor Svein Stølen på eit tidlegare digitalt styremøte. (Arkivfoto) 

Foto: Ola Gamst Sæther

Heilt sidan Noreg blei stengt i mars i fjor har alle møta i Universitetsstyret vore digitale. Det blir det også i dag. Heile møtet kan du fylgja med på her. 

Dette er heile saklista:

Møte nr. 1/2021 i universitetsstyret

Møtet gjennomføres på Zoom, og vil bli streamet. 

 

Tid: 9. feb. 2021 11:00–16:00

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Saker til behandling i åpent møte

Informasjonssaker


I-SAK 1 Presentasjon av Oslo Science City

Ved direktør Christine Wergeland Sørbye


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 2 Forslag til eksterne medlemmer og vararepresentanter til universitetsstyret 2021-2023

Saksnr. 2008/19948

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 15


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Årsrapport 2020 - Styrets beretning

Saksnr. 

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 5


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 UiOs årsplan 2021-2023

Saksnr.:

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2021-2023 med de merknader som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Organisering av UiOs IT-virksomhet

Saksnr.:

Forslag til vedtak:

  1. Det etableres en felles IT-organisasjon for UiO i samsvar med anbefalt alternativ 1 (Tilpasset)
  2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å gjennomføre etableringen

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 2 Status UiOs arbeid med covid-19

Saken legges frem i møtet


Orienteringssaker


O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Eventuelt

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 9. feb. 2021 10:23 - Sist endra 9. feb. 2021 10:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere