Det begynner å bli kritisk for tannlegeutdanningene

ꟷ Skal studentene ta igjen ferdighetstreningen de har mistet på grunn av koronapandemien, må vi holde aktiviteten på universitetsklinikkene oppe, understreker UiOs odontologidekan Tiril Willumsen. Sammen med lederne for utdanningene i Bergen og Oslo, har hun bedt Folkehelseinstituttet om å prioritere lærestedene i vaksineprogrammet.

BEKYMRET FOR STUDENTENE: ꟷ Vi må sikre at studentene som uteksamineres de kommende årene, får de samme ferdighetene som tidligere kull, poengterer dekan Tiril Willumsen ved Det odontologiske fakultet. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Fra mars til mai 2020 var universitetsklinikkene ved tannlegeutdanningene i Oslo, Bergen og Tromsø helt stengt. Da virksomheten startet opp igjen i august, var det med strenge smittetiltak og en sterkt redusert drift. En forverret smittesituasjon i januar førte til ytterligere innskrenkninger i driften ved universitetsklinikkene.

Har mistet ferdighetstrening

Etter at Tiril Willumsen etter årsskiftet overtok dekanvervet ved Det odontologiske fakultet, har det meste dreid seg om korona.

ꟷ Det er slitsomt å arbeide i en situasjon preget av unntakstilstand og med liten forutsigbarhet, konstaterer hun.

Universitetsklinikken hvor studentene behandler pasienter er i gang, men med en smittetilpasset og svært nedtrappet aktivitet.

Nå er det avgangsstudentene som i første rekke blir prioritert, ifølge Willumsen. Denne måneden er de ute i praksis. Majoriteten er på private og offentlige klinikker utenfor universitetet, men noen har praksis på universitetet.

I første omgang er praksisperioden blitt forlenget med to uker, kan dekanen fortelle, men snart er samtlige tilbake på fakultetet.

ꟷ Nå bruker vi mye tid på å planlegge hvordan vi skal ta igjen den kliniske treningen som våre studenter har mistet under pandemien. Dette gjelder både avgangsstudentene og studentene som kommer etter, presiserer Willumsen. 

Bekymret for studentene

ꟷ Vi må sikre at tannlegene, tannpleierne og spesialistene som uteksamineres de kommende årene, får de samme ferdighetene som tidligere kull, ferdigheter som de ikke kan tilegne seg uten praktisk ferdighetstrening, understreker hun.

Willumsen har fortsatt tro på at fakultetet skal klare å gi avgangskullet den undervisningen og de ferdighetene de trenger for å kunne uteksamineres i juni, men presiserer at dette krever at aktiviteten på universitetsklinikken holdes i gang.

ꟷ Får vi mulighet til å utvide kapasiteten på klinikken i løpet av de neste ukene, vil det gå bra. Men som de siste månedene har vist oss, kan smittesituasjonen fort endre seg. Vi er derfor bekymret for tilbudet til studentene, innrømmer Willumsen.

Ber om å bli prioritert i vaksineprogrammet

Sammen med lederne for tannlegeutdanningene ved universitetene i Bergen og Tromsø, Bodil Lund og Mohammed Al-Haroni, har hun denne uken sendt et brev til smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. I brevet ber lederne ved de odontologiske lærestedene Folkehelseinstituttet om å prioritere deres studenter og ansatte i vaksineprogrammet.  

ꟷ Dette vil sikre at aktiviteten på universitetsklinikkene holdes i gang og at pasienttilstrømningen tar seg opp igjen, kommenterer Willumsen.

ꟷ Vi har lenge registrert en markant nedgang i antall pasienter, og mange avbestiller eller utsetter behandlinger, forteller hun.

Willumsen tror nedgangen i antall pasienter skyldes at mange kan oppleve det som utrygt å komme til en klinikk med mange unge mennesker. Mange av pasientene som kommer til universitetsklinikken er dessuten i risikosonen.

Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet er et profesjonsfakultet hvor det utdannes tannleger, tannpleiere og spesialistkandidater innen 7 ulike spesialiteter. Fakultetet som er et av de mindre på UiO, har ca. 390 ansatte (mange i deltidsstillinger) og ca. 450 studenter.  Studentklinikken er Norges største tannklinikk med mer enn 50000 pasientbesøk årlig.

Ekstra utsatt for smitte

I brevet til smitteverndirektøren påpeker lederne for landets tannlegeutdanninger at ytterligere nedstengning av universitetsklinikkene som følge av nye smitteutbrudd, kan føre til at studenter ikke blir uteksaminert som planlagt. Dette vil få store økonomiske konsekvenser for fakultetet, studentene og for samfunnet. 

ꟷ Vi har svært gode rutiner med forsterket basalt smittevern på plass, og så langt er ingen blitt smittet i våre lokaler. Dersom studenter og ansatte på studentklinikkene blir vaksinert, vil risikoen for smitte reduseres ytterligere, understreker Willumsen.

I brevet til Folkehelseinstituttet legger lederne for de tre lærestedene også vekt på at det handler om profesjoner og studenter som er definert som helsepersonell, og som derfor er ekstra utsatt for smitte.

ꟷ Tannhelsepersonells arbeidsfelt er munnhulen der virus fester seg og kan smitte før symptomer oppstår, påpeker Willumsen.

ꟷ Skulle smittesituasjonen forandre seg i en uønsket retning kan vi dessuten bidra til mobilisering av ansatte og sisteårsstudenter til helsetjeneste, poengterer hun.

Bekymring blant studentene

Også studentene er urolige. I en kronikk i Dagens Medisin lørdag 6. februar fortalte Lena Monsen i Tannlegeforeningens studentforening om en sterk bekymring for at manglende praktisk trening under koronapandemien ville føre til forsinkelser i studiene.

ꟷ Vaksinering av studenter og ansatte er det tiltaket som vil ha størst effekt for å unngå en slik situasjon, understreker dekanen ved Det odontologiske fakultet Tiril Willumsen.

 

Les også i Uniforum:

* Tiril Willumsen: Suveren vinner med omsorg for de utsatte

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: odontologi, Koronavirus Av Grethe Tidemann
Publisert 11. feb. 2021 06:00 - Sist endra 11. feb. 2021 08:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere