02 - Side 2

Sist endra 12. feb. 2021 10:17 av Grethe Tidemann

Bachelorprogrammet "Klart språk" og masterprogrammet "Astronomi" har UiOs mest fornøyde studenter.

Sist endra 9. feb. 2021 19:31 av Martin Toft

MN-fakultetet har nå publisert sin tredje versjon av protokollen etter en omstridt instituttledertilsetting. Innholdet i versjon to beskrives som uheldig.

Sist endra 15. feb. 2021 17:04 av Knut Anders Finnset

Når NASAs nye kjøretøy lander på Mars på torsdag, er det med en radar som UiO-professor Svein-Erik Hamran har stått i spissen for å utvikle. Radaren skal lete etter spor av vann på planeten.

Sist endra 1. feb. 2021 18:53 av Martin Toft

Regjeringa føreslår på nytt at staten skal eiga og Statsbygg drifta Livsvitskapsbygget. Det melder Khrono i dag. – Det er sjølvsagt eit lite skår i gleda, seier UiO-rektor Svein Stølen.

Sist endra 9. feb. 2021 11:52 av Martin Toft

Regjeringen vil styrke satsingen på global helseforskning gjennom Forskningsrådet med 500 millioner over de neste ti årene.

Sist endra 15. feb. 2021 22:41 av Martin Toft

Men ett distriktskontor innen PST får skryt.

Sist endra 25. feb. 2021 10:21 av Martin Toft

–Kritikken er fullstendig skivebom fra Arbeiderpartiet. Slik reagerer Roy Steffensen (FrP), leder for Utdannings- og forskningskomitéen på Arbeiderpartiets angrep på  FrP for koronapakken for studenter som Stortinget vedtok i dag. 

Sist endra 16. feb. 2021 09:55 av Martin Toft

I dag opna utstillinga Farmasøytisk tidsreise utanfor Lids hus i Botanisk hage. Der viser forskingsprosjektet REA: Life fram bruken av nordiske plantar i medisinar frå 1500-talet og fram til i dag.

Sist endra 3. feb. 2021 22:50 av Martin Toft

Få dager før fristen løper ut, er det ingen kjente motkandidater til team Stølen/Gornitzka. Hva sier det om universitetsdemokratiet om det ikke blir valg?

Sist endra 19. feb. 2021 15:40 av Martin Toft

Regjeringen åpner for at flere studenter på fagskoler, høyskoler og universitet kan bruke lokalene og få fysisk undervisning i små grupper.

Sist endra 23. feb. 2021 16:09 av Martin Toft

Framstegspartiet braut med dei andre opposisjonspartia og støtta regjeringa sitt forslag til koronastøtte til studentane. Dermed blei den lova milliarden redusert med 250 millionar.

Sist endra 11. feb. 2021 09:47 av Martin Toft

– At over 70 prosent av studentene sier de har lært mindre under koronapandemien er alvorlige tall. Det sier Andreas Trohjell, leder for Norsk studentorganisasjon i en kommentar til Studiebarometeret som ble lagt fram i dag. 

Sist endra 17. feb. 2021 21:16 av Helene Lindqvist

Da syv UiO-dekaner gikk ut med en felles bønn til regjeringen om åpne lesesaler, var det én dekan som manglet. SV-dekan Anne Julie Semb oppgir to grunner til det.

Sist endra 12. feb. 2021 17:11 av Martin Toft

Dagens rektor Svein Stølen og prorektorkandidat Åse Gornitzka får ingen motkandidatar under rektorvalet ved Universitetet i Oslo i år. Det gjorde Det sentrale valstyret klart i dag.

Sist endra 16. feb. 2021 10:00 av Martin Toft

– Me treng eit samfunn som set pris på vitskap og forsking og har forståing for den rolla ekspertar spelar i samfunnet. Det er vårt felles ansvar å oppnå det målet. Og det er det Oslo Life Science også skal bidra til, sa rektor Svein Stølen då han opna konferansen i ettermiddag.

Sist endra 22. feb. 2021 08:08 av lenkeretter@localhost

Kva vil de gjera for at studentane skal bli meir kritiske og reflekterte og hindra at grunnforskinga blir nedprioritert? Det var mellom spørsmåla Svein Stølens nye rektorlag måtte svara på under det to timar lange, digitale valmøtet frå Realfagsbiblioteket på UiO i dag.

Sist endra 4. feb. 2021 17:11 av Martin Toft

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse blir navnet på nyorganiseringen av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Kompetanse Norge og deler av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit). Det opprettes også ett tjenesteleveranseorgan.

Sist endra 22. feb. 2021 11:29 av Martin Toft

Torsdag landet kjøretøyet Perseverance på Mars, med en norsk radar ombord. Uniforum har intervjuet prosjektleder Svein Erik Hamran, som forklarer alle de spennende detaljene bak teknologien.

Sist endra 2. feb. 2021 21:07 av Martin Toft

Universitetet i Oslo er på tredjeplass i Norden og på tolvteplass i Europa når det gjeld å vera synleg på nett. Det viser den siste rangeringa frå Webometrics.

Sist endra 9. feb. 2021 13:52 av Martin Toft

UiO får 25 av 47 norske tildelingar av stipend frå EU-ordninga Marie Sklodowska Actions. Dei skal finansiera opphalda til talentfulle europeiske forskarar. 

Sist endra 8. feb. 2021 13:51 av Martin Toft

Både Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), lokale IT-einingar og IT-gruppene  til fagavdelingane hos UiO sentralt kan bli organiserte i ein felles organisasjon for UiO med det førebelse namnet UiO:IT. Det føreslår ei styringsgruppe overfor Universitetsstyret. Saka kjem opp på morgondagens møte.

Sist endra 19. feb. 2021 14:08 av Grethe Tidemann

UiOs menneskerettighetspris gikk i 2020 til den kongolesiske entreprenøren og menneskerettighetsaktivisten Marcelline Budza.  Psykologiprofessor Nora Sveaas fikk prisen i 2018. Nå oppfordrer prorektor Gro Bjørnerud Mo ansatte og studenter til å foreslå kandidater for 2021.

Sist endra 23. feb. 2021 14:12 av Martin Toft

Seniorforsker Daniel Quintana ved Psykologisk institutt er tildelt  Det kongelige Norske Videnskabers pris for yngre forskere for sin forskning på funksjonen av oksytocin i menneskelig atferd og fysiologi.

Sist endra 25. feb. 2021 15:47 av Martin Toft

10 100 lesesalsplassar har vore booka av 3167 studentar sidan studentane kunne venda tilbake til UiO torsdag 18. februar.