Det er 30 år siden UiO fikk sin første kvinnelige dekan. Nå er kvinnene i flertall.

Teologiprofessor Turid Karlsen Seim ble i 1991 UiOs første kvinnelige dekan. I 2021 er seks av de åtte dekanene kvinner.

DEN KVINNEDOMINERTE DEKANGRUPPEN: Øverst fra venstre: Solveig Kristensen - Det matematisk naturvitenskapelige fakultet, Tiril Willumsen - Det odontologiske fakultet, Aud Valborg Tønnessen - Det teologiske fakultet, Ivar Prydz Gladhaug - Det medisinske fakultet, Frode Helland - Det humanistiske fakultet, Rita Hvistendahl - Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Ragnhild Helene Hennum - Det juridiske fakultet og Anne Julie Semb - Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Foto: Ola Gamst Sæther og UiO

Da universitetsledelsen tok juleferie i desember, bestod dekangruppen av tre kvinner og fem menn. Ved årsskiftet ble tre av de mannlige dekanene erstattet av kvinner. Tidligere prodekan Solveig Kristensen har overtatt dekanvervet på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet etter Morten Dæhlen. Tiril Willumsen har erstattet Pål Barkvoll på Det odontologiske fakultet og Rita Hvistendal har overtatt dekanvervet etter Sten R. Ludvigsen på Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Dette betyr at hele seks av universitetets åtte dekaner nå er kvinner.

Det teologiske fakultet i forkant

Aldri tidligere har Universitetet i Oslo hatt så mange kvinnelige dekaner. I Apollon-artikkelen Kvinnelige professorer i hundre år forteller blant andre historiker Eirinn Larsen om kvinnenes inntog i akademia.

Det tok over hundre år fra Det Kongelige Frederiks Universitet ble opprettet i 1811 til universitetet fikk sin første kvinnelige professor, Kristine Bonnevie, i 1912. Siden gikk det trått. Så sent som i 1969 var kun fem av landets tilsammen 500 professorer kvinner. To av disse var ansatt ved Universitetet i Oslo.

Det teologiske fakultet fikk sin første kvinnelige professor, Turid Karlsen Seim, så sent som i 1991. Mer sensasjonelt er det imidlertid at hun samme år overtok dekanvervet på falkultetet. Teologiprofessoren ble dermed UiOs første kvinnelige dekan.

DEN FØRSTE: UiOs første kvinnelige dekan, teologiprofessor Turid Karlsen Seim, ble senere leder for Det norske institutt i Roma. Foto: Ola Sæther.

De yngre fakultetene i bresjen

Det teologiske fakultet er et av de første fakultetene som ble opprettet etter innstiftingen i 1811, sammen med Det filosofiske, Det juridiske og Det medisinske fakultet. Av de fire opprinnelige fakultetene var det kun Det teologiske fakultet som fikk en kvinnelig dekan på 1900-tallet.

Tannlegehøgskolen, som ble innlemmet i Universitetet i Oslo som Det odontologiske fakultet i 1959, ble det andre fakultetet som fikk kvinnelig dekan. Her overtok professor Ingeborg Larsen dekanstolen i 1993.  

Det utdanningsvitenskapelige fakultet stiller i en særstilling i denne sammenhengen. Fakultetet som startet sin virksomhet i 1996, har siden, med ett unntak, hatt utelukkende kvinnelige dekaner. Den første var pedagogikkprofessor Lise Vislie.

Medisin på jumboplass

Det neste fakultetet som fikk sin første kvinnelige dekan var Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Her ble antropologiprofessor Marit Melhuus valgt til dekan i 1999.

Det humanistiske fakultet, som er dagens navn på Det filosofiske fakultet, senere Det historisk - filosofiske fakultet, fikk sin første kvinnelige dekan, medieprofessor Trine Syvertsen, i 2007.

Jusprofessor Ragnhild Hennum ble i 2019 den første kvinnelige dekanen på Det juridiske fakultet. Om fakultetet var sent ute med å velge en kvinne til dekan, kan fakultetet imidlertid skilte med UiOs første og eneste kvinnelige rektor, Lucy Smith, som ble valgt til rektor i 1993.

Sist ut på dekanfronten er Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet. Da farmasiprofessor Solveig Kristensen overtok som dekan denne måneden, var det som fakultetets første kvinne i vervet. 

Det medisinske fakultet er dermed det eneste av fakultetene som fortsatt ikke kan vise til en eneste kvinnelig dekan.

IKKE LENGER I MINDRETALL: ꟷ Den nye dekangruppen er et bevis på at kvinner både vil og kan ta på seg lederoppgaver, konstaterer Aud Tønnessen, dekan ved Det teologiske fakultet. I 2017 var hun den eneste kvinnen i dekangruppen.

Fra den eneste til en av mange

Teologiprofessor Aud Valborg Tønnessen er gått inn i sin andre periode som dekan på Det teologiske fakultet. Da Universitas intervjuet henne i 2017 var hun den eneste kvinnen blant dekanene.

Nå er situasjonen snudd helt rundt. På neste dekanmøte vil kvinnene være i flertall. Teologidekanen beskriver det som nærmest en palassrevolusjon.  

ꟷ  Vi var tre kvinnelige dekaner da jeg begynte som dekan. Da to av disse ble erstattet av menn i 2017, endte jeg opp som eneste kvinne i dekangruppen.

Slik har det stort sett vært siden Turid Karlsen Seim ble valgt til dekan i 1991. En eller to kvinner i dekangruppen har vært normen. At vi nå er seks damer er veldig gledelig og ganske enestående, kommenterer hun.

Lavere terskel

ꟷ  Dette viser at universitetet er i ferd med å endre seg. Den nye dekangruppen er et bevis på at kvinner både vil og ta på seg lederoppgaver, slår Tønnessen fast.

Hun håper at også det Det medisinske fakultet vil oppleve å bli pustet i nakken.

ꟷ  Jeg tror kvinnenes inntok i dekangruppen vil virke motiverende og inspirerende på andre kvinner i akademia. Kanskje blir terskelen for å ta på seg lederoppdrag lavere, spår hun.

Om dekanmøtene blir vesentlig annerledes en dekanmøter hvor menn er i flertall, er hun usikker på.

Dette er tøffe kvinner som vil stå i striden for sine fakulteter, men de ulike dekanene bringer med seg ulike erfaringer og kvinner kan ha erfaringer som er nyttige, for eksempel fra hvordan det er å være i et mindretall.

Tønnessen forteller at hun alltid har syntes det har vært fint å være på dekanmøter og at hun ikke føler at hun har tatt på seg en kvinnerolle.

ꟷ  Men jeg har noen ganger savnet et kvinnenettverk, innrømmer hun.

Litt tilfeldig

Også rektor Svein Stølen uttrykker glede og stolthet over den sterke kvinnerepresentasjonen i dekangruppen.

ꟷ At hele seks av åtte dekaner nå er kvinner er nok litt tilfeldig, men det viser også at vårt målrettede arbeid for å få flere kvinner inn i lederposisjoner har båret frukter.

Heller ikke Stølen tror dekanmøtene i 2021 vil skille seg nevneverdig fra tidligere møter.

ꟷ Jeg tror dekanmøtene vil bli like hyggelig, like tøffe og like utfordrende som de har vært i hele min rektorperiode.

 

• Les mer om UiOs dekaner i Uniforum:

Ragnhild Hennum blir første kvinnelige jussdekan på UiO

Ivar Gladhaug blir ny dekan på Det medisinske fakultet 

Aud Tønnessen attvald som teologidekan

No har Frode Helland overtatt dekanstolen

Anne Julie Semb - Trolig SVs neste dekan

Rita Hvistendahl eneste dekankandidat på UV

Tiril Willumsen - Suveren vinner med omsorg for de utsatte

Solveig Kristensen vil bli dekan på MN-fakultetet

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 7. jan. 2021 13:39 - Sist endra 7. jan. 2021 16:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere