01 - Side 2

Sist endra 4. jan. 2021 13:26 av Martin Toft

– Jeg ser fram til godt samarbeid med faglig og administrativ ledelse de kommende månedene, sier fungerende rektor Margareth Hagen.  Klokken 12 i dag overtok hun rektorvervet etter Dag Rune Olsen. 

Sist endra 26. jan. 2021 14:57 av Martin Toft

I april i fjor fekk direktør Janna Saarela beskjed om at 30 tilsette i Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) måtte ut av delar av Forskningsparken på grunn av byggjearbeid. For henne kom varselet svært overraskande.  

Sist endra 19. jan. 2021 12:20 av Martin Toft

Dei fire opposisjonpartia FrP, Ap, Sp og SV har gått saman om å sikra milliardstøtte til studentane. – Stortinget har fått med seg det studentane har ynskt og bede om, seier leiar Andreas Trohjell i Norsk studentorganisasjon. 

Sist endra 6. jan. 2021 16:28 av Martin Toft

Oslo kommune forlenger den sosiale nedstengingen av Oslo i minst to uker til. Det har byrådet bestemt. Det vil si at alle arbeidsgivere fortsatt får påbud om å be sine ansatte om å jobbe hjemmefra. 

Sist endra 12. jan. 2021 14:03 av Martin Toft

- Vi må gjøre det enklere for familiefaren med boliglån og stasjonsvogn i distrikts-Norge å fylle på kompetansen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Regjeringen skal nå legge fram en strategi for desentralisert og fleksibel utdanning. 

Sist endra 22. jan. 2021 12:08 av Helene Lindqvist

Saksgangen i MN-styret peker i retning av inhabilitet hos dekanen, vurderer Jan Fridthjof Bernt. Kristian Gundersen anklager fakultetsstyret for å ha sovet i timen.

Sist endra 18. jan. 2021 11:20 av Martin Toft

Britene får tilgang til det meste i Horisont Europa, fremgår det i en ny avtale. Norske aktører kan dermed trygt samarbeide med britiske partnere om søknader til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Sist endra 18. jan. 2021 14:04 av Martin Toft

Universiteter, høyskoler og fagskoler  fortsetter med digital undervisning der det er mulig, men studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken. Det opplyste statsminister Erna Solberg i Stortinget i dag.

Sist endra 26. jan. 2021 01:10 av Martin Toft

Lånekassen ber nå alle elever og studenter som fikk tilleggslånet våren 2020 om å dokumentere nedgang i inntekt i hele eller deler av perioden 1. mars til og med 15. juni 2020.

Sist endra 23. feb. 2021 16:08 av Martin Toft

Opprettelse av studentjobber på universitetene, høgskolene og studentsamskipnadene og omgjøring av lån til stipend og 30 millioner til forebygging av psykisk helse. Det er blant tiltakene i studentpakken til regjeringen. 

Sist endra 4. jan. 2021 17:05 av Martin Toft

Både Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nina Sandberg og leder for Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell mener regjeringens siste koronatiltak ble iverksatt på for kort varsel.  Statsråd Henrik Asheim mener de varslet så tidlig de kunne. 

Sist endra 6. jan. 2021 16:24 av Knut Anders Finnset

1,7 prosent av de som benyttet seg av SiOs testtilbud for koronavirus i 2020 fikk positivt prøvesvar.

Sist endra 15. jan. 2021 16:09 av Martin Toft

Studentsamskipnaden i Oslo får 2,4 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet for å motvirke ensomhet blant studenter. Til sammen får samskipnadene i Norge og ANSA ti millioner kroner. 

Sist endra 5. jan. 2021 16:16 av Knut Anders Finnset

Befolkningens tillit til domstolene har aldri vært høyere. – Et velkjent fenomen, sier jus-professor Hans Petter Graver.

Sist endra 20. jan. 2021 10:07 av Grethe Tidemann

Nettsidene til UiO har blitt for store i omfang og må ryddes opp i. Forskere frykter at aktiviteter skal forsvinne for alltid, men UiO lover å ikke slette innhold uten godkjenning fra instituttene.

Sist endra 28. jan. 2021 22:00 av Martin Toft

Berre Københavns Universitet, Aalto universitet i Finland og Lunds universitet i Sverige er meir internasjonale i Norden enn UiO. Det syner den siste rangeringa frå Times Higher Education.

Sist endra 26. jan. 2021 10:09 av Helene Lindqvist

Universitetsstyresaken om åpenhet i tilsettinger ble «utsatt» i 2017 og lagt til side i over tre og et halvt år.  Nå er det satt ned et utvalg som skal følge den opp.

Sist endra 20. jan. 2021 20:46 av Martin Toft

For første gong i historia har UiO no fått ein eigen humaniorastrategi. – Målet er at UiO skal vera leiande på humaniora både i Noreg og i Norden og bidra til å løysa dei viktigaste samfunnsutfordringane, seier HF-dekan Frode Helland.

Sist endra 13. jan. 2021 16:22 av Knut Anders Finnset

Det bekrefter universitetet overfor Uniforum onsdag formiddag.

Sist endra 21. jan. 2021 13:38 av Helene Lindqvist

Uenigheten mellom Morten Dæhlen og Finn-Eirik Johansen var ingen personlig konflikt, men handlet om faglig og strategisk uenighet, vurderer UiO.

Sist endra 15. jan. 2021 16:12 av Martin Toft

– Studentene er i en kritisk situasjon. Nå haster det med krisepakken høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Aasheim har lovet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Sist endra 25. jan. 2021 15:32 av Martin Toft

Universiteta, høgskulane og fagskulane i Oslo-regionen vert stengde for studentar frå måndag. På grunn av eit mutert virus i Nordre Follo må all undervisning og arrangement anten utsetjast eller gjennomførast digitalt. Det opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie på ein pressekonferanse i formiddag.

Sist endra 13. jan. 2021 14:55 av Martin Toft

Undervisere ved universiteter ligger under gjennomsnittet når det gjelder risken for å bli smittet av covid-19, viser ny studie fra Folkehelseinstituttet. Forskerne finner ingen forklaring.

Sist endra 7. jan. 2021 18:42 av Martin Toft

President Donald Trump oppmoda tilhengjarane sine om å storma Kongressen i går. USA-ekspert Hilmar Mjelde meiner Trump må avsetjast. UiO-professor Scott Gates deler synet hans, medan professorkollega Øyvind Østerud  er i tvil.