UiO-professorer fortviler over at gratisparkeringen kan forsvinne

 – Den som ikke kan velge bort bilen, må betale, mens den som med letthet kan velge noe annet, ikke berøres i særlig grad, påpeker økonomiprofessor Nils Henrik von der Fehr. Også filosofiprofessor Jens Saugstad er kritisk til forslaget om å avvikle gratisparkeringen ved UiO.

En mann sitter ved et bord mens hans gestikulerer med en hånd

IKKE LENGER GRATIS: En gang i løpet av neste år kan det bli slutt på gratis parkering for tilsatte og studenter på UiO. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Det var forrige uke Uniforum kunne melde at mobilitetsplanen til UiO blant annet går inn for at UiO innfører en ordning med betalingsløsning for sine 1556 parkeringsplasser for studenter og ansatte. Fossilfrie kjøretøy skal betale minst, mens de som bruker fossil energi må betale mer.

Planen er en del av UiOs klimastrategi som skal lanseres til sommeren. Klimastrategien skal liste opp klimamål mot 2030. Ett av miljøtiltakene som foreslås, er at det skal bli slutt på gratis parkering for studenter og ansatte på UiO.

– En politisk sak

En av dem som reagerer sterkt mot det forslaget, er økonomiprofessor Nils Henrik von der Fehr som fram til nyttår var dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Selv bor han en times bilreise fra arbeidsplassen sin i Eilert Sundts hus på Blindern.

– Mitt utgangspunkt er at arbeidsgiver bør legge til rette for at ansatte kan komme seg til og fra arbeidet på en hensiktsmessig måte sett fra arbeidstagerens synspunkt, herunder hører et sted å sette sykkel, bil eller hva man nå anser som egnet transportmiddel. Jeg har vanskelig for å se at det bør være en oppgave for arbeidsgiver å påvirke de ansattes valg av transportmidler. Det er en politisk sak, og den håndteres best av våre folkevalgte organer, med generelle virkemidler, skriver han i epost til Uniforum.

UiO VIL KUTTE GRATISPARKERING: – Jeg har vanskelig for å se at det bør være en oppgave for arbeidsgiver å påvirke de ansattes valg av transportmidler; det er en politisk sak, og den håndteres best av våre folkevalgte organer, med generelle virkemidler, mener økonomiprofessor Nils Henrik von der Fehr. (Arkivfoto)

 

– Har neppe alternativ bruk

Von der Fehr har heller ikke troen på at de arealene som i dag benyttes til parkeringsplasser, kan bruke til andre ting.

– Man kunne kanskje argumentere for at parkeringsplasser koster penger fordi de opptar areal som potensielt kunne vært benyttet til andre, verdifulle formål. Det er vanskelig å se at det er et relevant for Universitetet i Oslo: De arealer som i dag benyttes til parkeringsplasser, har neppe alternativ bruk, i hvert fall ikke i uoverskuelig fremtid. Det later da heller ikke til å være begrunnelsen for forslaget om å ta seg betalt for parkering – her er det vel snarere snakk om et rent politisk tiltak, er han overbevist om.  

– De rammes mest som har de dårligste alternativer

Nils Henrik von der Fehr frykter også at det vil svi mest økonomisk for de som ikke kan erstatte privatbilen med andre alternativer.

– Dersom man legger kjelker i veien – enten det er ved å begrense tilgjengeligheten (det er allerede færre parkeringsplasser enn det er behov for), eller ved å ta seg betalt – påfører man arbeidstagerne kostnader, enten ved at det blir dyrere/mer komplisert å benytte ønsket transportmiddel, eller ved at man tvinges til å benytte andre transportmidler enn dem man selv anser som hensiktsmessige. De rammes mest som har de dårligste alternativer; den som ikke kan velge bort bilen, må betale, mens den som med letthet kan velge noe annet, ikke berøres i særlig grad, tror von der Fehr.

– Vil kreve utgiften kompensert med økt lønn

Økonomiprofessoren tror tiltaket kan slå negativt tilbake på UiO. Han spår nemlig at de som får tilbud om jobb på UiO, vil kunne kreve at parkeringsutgiftene blir kompensert gjennom høyere lønn.

– Det er neppe ideelt å kompensere for lav lønn med billig parkering, fordi det ikke er en fordel som alle får like mye glede av. På den annen side vil kostbar parkering i seg selv utgjøre en ulempe ved å arbeide ved Universitetet i Oslo, og formodentlig en av de elementer potensielle og eksisterende ansatte vil se på; om de oppfatter det som viktig, vil de formodentlig kreve utgiften kompensert med økt lønn, sier Nils Henrik von der Fehr.

– En skjult lønnsnedgang utenom lønnsforhandlinger

Også filosofiprofessor Jens Saugstad er opprørt over forslaget om å fjerne de gratis parkeringsplassene for studenter og tilsatte.

KRITISK: Jens Saugstad er kritisk til at UiO vil fjerne gratisparkeringen. (Foto:UiO)

– Jeg synes det er prinsipielt galt at arbeidsgiver skal kunne ta avgift av ansatte for å reise til jobben. Det er egentlig en skjult lønnsnedgang utenom lønnsforhandlinger under dekke av en edel målsetting om å redde klimaet, gir han uttrykk for i en epost til Uniforum.

Han ser for seg at det vil få store konsekvenser for ham personlig.

– Det vil føre til mye hyppigere bruk av hjemmekontor etter korona, i hvert fall i vinterhalvåret. I sommerhalvåret kjører jeg motorsykkel, som jeg håper og tror ikke vil omfattes av tiltaket, legger han til.  

Jens Saugstad tror også det vil bli ekstra stille i gangene i universitetsbygningene.

– Hvis mange gjør som meg og arbeider mer hjemme, vil det svekke det kollegiale miljøet og skape "spøkelseskorridorer". UiOs ledelse bør forstå at den gambler med forutsetningene for gode og skapende forskningsmiljøer: at folk møtes på jobben, peker han på. 

– En farsott

Etter Jens Saugstads oppfatning er forslaget om å kutte ut gratis parkeringsplasser en del av en trend som har kommet fra andre offentlige arbeidsplasser.

– Som sagt, synes jeg ikke det er riktig at arbeidsgiver avlegger oss en avgift for å komme på kontoret. Dette er en dille som har spredd seg som en farsott fra andre offentlige institusjoner. Jeg vet at det er stor motstand mot et tilsvarende tiltak som Oslo universitetssykehus er i ferd med å tre ned over hodet på ansatte. Det blir sagt at tiltaket kan gjøre det enda vanskeligere for OUS å rekruttere til enkelte stillingstyper, trekker han fram.

– En mindre attraktiv arbeidsplass

Nå er han redd for at det samme vil skje ved Universitetet i Oslo.

 – Man skal ikke se bort fra at det samme vil gjelde hos oss, og at forslaget vil kunne gjøre UiO til en mindre attraktiv arbeidsplass for mennesker som står overfor valget mellom en universitetskarriere og andre jobber, ofte bedre betalt. Vi har lav lønn i utgangspunktet, men det kompenseres i noen grad for av mye frihet og andre gode ordninger, synes han.

– Uklokt av ledelsen

 Jens Saugstad mener at UiO med dette gir fra seg en stor fordel de har for sine arbeidstagere.

– Gratis parkering er en av flere komparative fortrinn for UiO. Det er uklokt av ledelsen å uthule slike komparative fortrinn. Arbeidsbetingelsene er blitt gradvis dårligere siden jeg startet min universitetskarriere. For meg personlig kan forslaget bli dråpen som får meg til å velge å gå av med pensjon før jeg må, varsler han.

Jens Saugstad deler synspunktet til Nils Henrik von der Fehr om at det er de som bor lengst vekk og som ikke har noe alternativ til bil, som vil rammes hardest av dette forslaget om det blir gjennomført.

– Det er en symbolsk handling som skal vise hvor miljøbevisst UiO er, men uten særlig bidrag til miljøvern. Det er også et urettferdig tiltak, som vil ramme oss som bor lenger vekk hardere enn dem som bor i nærmiljøet rundt Blindern. Det er ikke alle som vil bruke en time hver vei til jobb på sykkel, og slett ikke om vinteren. Da vil det bli tungvint å komme på jobb de dagene vi ikke kan ha hjemmekontor, spår han.

– Potensielt destruktivt for arbeidsmiljøet

Jens Saugstad har ingen tro på at om gratisparkeringen forsvinner, vil enda flere begynne å sykle.

– Det er heller ikke alle som er villig til å gjøre noe så farlig som å sykle, vet han. 

Saugstad skriver at han personlig føler seg mer utrygg på tråsykkel i trafikken enn på MC.

– Jeg hører stadig om folk som forulykker på sykkel til eller fra jobb.

Endelig reagerer jeg fordi jeg er glad i UiO. Jeg reagerer på at noen i ledelsen i sin iver etter å være den beste i klassen i miljøvern, er villig til å vurdere tiltak som potensielt er destruktivt for arbeidsmiljøet ved UiO, avslutter Jens Saugstad.  

– Tiltakene kan slå ut skjevt

NTL-leder Natalia Zubillaga har i et intervju i Uniforum understreket at det kan slå uheldig ut for noen ansattgrupper om UiO fjerner ordningen med gratis parkeringsplasser. Hun viste til at det er vesentlige forskjeller i inntekten og reiseavstanden til jobb blant de 7000 ansatte på universitetet. 

– Samtidig er det viktig at man også ser nøye på hvordan disse tiltakene slår ut. De kan slå ut skjevt ved at noen ikke har så stor fleksibilitet i arbeidstiden, bor langt unna eller kan trenge tilrettelegging. Det kan for eksempel gjelde ansatte som er lavtlønnede eller har lang reisevei, påpekte hun.

Har gjort en rekke endringer

I artikkelen gikk det også fram at UiO har en løpende dialog med ansatte og studenter om forslaget om å innføre betaling for parkeringsplassene. Det er blitt gjort endringer for blant andre ansatte med små barn og personer som er dårlige til bens, eller har redusert mobilitet av andre grunner.

Iverksettelsen av avgiftsparkering på UiO vil ikke skje før langt ut i neste år. For mobilitetsplanen skal først opp til behandling i løpet av vårsemesteret 2021, har UiO tidligere opplyst til Uniforum. Også rektor Svein Stølen har tatt opp mobilitetsplanen i rektorbloggen.

«Den endelige planen skal kobles tydelig til personalpolitikken, men vi iverksetter ikke ny politikk før koronasituasjonen er under kontroll», skriver han. 

 

Emneord: Arbeidsforhold, Parkering, Personalpolitikk Av Martin Toft
Publisert 24. nov. 2020 15:39 - Sist endra 24. nov. 2020 17:19

Egentlig burde myndighetene tatt tak i dette for lenge siden. Det er helt meningsløst at det frynsegodet som antageligvis har størst verdi,. parkering betalt av arbeidsgiver, ikke fordelsbeskattes som andre frynsegoder. Unasett om sponsingen skjer via skattefordeler eller på annen måte, er det helt feil å sponse den transportform som har størst samfunnsmessige skadevirkninger. Om man "føler" seg tryggere på motorsykkel, så tyder ulykkesstatistikkene på at realiteten er en anne.

Olav Torvund - 25. nov. 2020 13:50

Til orientering har vi hatt betalingsparkering i årevis ved NTNU. Nå under pandemien har parkering dog vært gratis, fordi arbeidsgiver ikke ønsker å ha oss på kollektivtransport for øyeblikket (vi må likevel registrere parkering på den irriterende dårlige appen Apcoa flow, ellers vanker det bot).  Merkelig tidspunkt for UiO å innføre betalingsparkering!

bungum@ntnu.no - 25. nov. 2020 21:57

Svar til Torvund: " helt meningsløst at det frynsegodet"

Ingen frynsegode er meningsløse. Bilen får folk hverdag til å henge sammen, og sparer en ofte for 10 timer eller mer pr uke (ikke bare jobbreiser).

Torvund bor selv like ved UiO, og kan med stor letthet komme seg rundt uten bil. Men nå er det slik at de fleste ikke kan slippe så lett unna. Spesielt etter at våre kjære politikere, fant ut at det skulle kjøre boligmarkedet i grøfte (og opptil 11 doble prisene på relativt kort tid), må mange pendle langt, ofte til steder som gjør hverdagen enda mer komplisert, og gjør at bilen blir enda viktigere. Å vente på en forsinket ståplass, frister ikke.

"størst samfunnsmessige skadevirkninger" 

At et Flirt tog bruker 60 Wh pr passager km, og jeg bruker 60 til 180 Wh, jeg har nesten alltid passager(er) med meg, ser ikke at dette er et stort problem. Og de små ulempene biltrafikk medfører, er ubetydelig, sammenlignet med den store gevinsten. Ser bort fra de fossile bilene som er igjen, siden Elbilene utgjør 79,8% av nybilsalget så langt i år.

 

 

 

 

Terje Sørhaug - 4. mai 2022 18:39

Sats heller på miljøtiltak som dem nedenfor, i steden for å gjøre hverdagen til de ansatte dyrere, og mer stressende:

1. Er ikke enig i dette "De arealer som i dag benyttes til parkeringsplasser, har neppe alternativ bruk". Hvorfor ikke produsere bensin til Elbiler, og strøm til drift av UiO, over parkeringsplassene og de mange store taka på UiO?

Med dagens strømpriser, kan dette kanskje gi en større økonomisk gevinst enn parkerings avgift.

2. Oppfordre til Samkjøring. Jeg bruker pr km ikke mye mer strøm enn et Tog når jeg kjører til jobb, fordi vi nesten alltid er flere i bilen (Flirt tog 60 Wh, og jeg bruker kanskje 90 Wh).

Jeg kjenner til at det har vært gjort flere amatørmessige forsøk på å få til Samkjøring. Hvorfor ikke lage en god Samkjørings APP for ansatte og studenter, og med en liten premie til dem som bruker den? 

3. UiO har store byggninger, og bruker mye energi til oppvarming og varmtvann. Hvorfor ikke gjøre som i Asker å borre noen dype?  Her borer de Norges dypeste energibrønn - Tu.no ?

Terje Sørhaug - 4. mai 2022 18:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere