Forskere fra UiO og PRIO skal lede forskning på krig og fred

Informatikkprofessor Nils Lid Hjort fra UiO og seniorforsker Håvard Mokleiv Nygård fra PRIO skal lede forskning på væpnede konflikter ved Senter for grunnforskning (CAS) fra høsten 2022.

En bygning med stor hage

STILLE ROM FOR FORSKNING: Her i Akademiets hus i Drammensveien holder Senter for grunnforskning (CAS) til. (Arkivfoto)

Foto: Eirik Furu Baardsen for Det Norske VidenskapsAkademi

Nå er det klart hvilke forskningsgrupper som kommer til Senter for grunnforskning (CAS) i 2022/23. Prosjektlederne kommer fra OsloMet, NTNU, PRIO og UiO, melder senteret i en pressemelding.

Der går det også frem at Senter for grunnforskning (CAS) hver høst tar imot tre forskningsgrupper som får fordype seg i et forskningsprosjekt i et helt år, fri fra undervisning og de fleste administrative oppgaver.

Dette er institusjonene som er med i Senter for grunnforsking:

Universitetet i Oslo,

Universitetet i Bergen,

Universitetet i Tromsø,

Norges teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU),

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,

Universitetet i Agder,

Universitetet i Stavanger,

Norges handelshøyskole (NHH),

Handelshøyskolen BI

MF vitenskapleg høyskole for teologi, religion og samfunn 

CICERO Senter for klimaforskning

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

OsloMet - Storbyuniversitetet 

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Handelshøyskolen BI

Kilde: Senter for grunnforsking

 

Prosjektene ledes av en eller to prosjektledere som har fast ansettelse ved en forskningsinstitusjon i Norge, men deltakerne kommer fra hele verden. Prosjektene blir valgt to år før oppstart.

Professor i informatikk og datavitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), Nils Lid Hjort, og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Håvard Mokleiv Nygård, skal lede CAS-prosjektet Stability and Change.

Ved å kombinere fred-og-konflikt-studier med statistikk skal forskerne fordype seg i de mange kvantitative sidene ved væpnede konflikter, og utvikle relevante statistiske metoder for å teste stabilitet, peke ut mulige vendepunkter (eller såkalte tipping points) og bedre forstå de underliggende mekanismene, står det i pressemeldingen. 

Aktuelt prosjekt om influensapandemier

Forsker Svenn-Erik Mamelund ved OsloMet har brukt de siste 25 årene på å forske på epidemiske sykdommers demografi, og han har fordypet seg i spanskesyken, som kostet mellom 50 og 100 millioner menneskeliv mellom 1918 og 1920.

Som prosjektleder ved CAS skal Mamelund lede prosjektet Social Science Meets Biology: Indigenous People and Severe Influenza Outcomes, som tar for seg de fatale konsekvensene influensapandemier har for urbefolkninger rundt omkring i verden. Epidemieksperten ønsker å finne ut hvorfor urbefolkninger i Skandinavia, Nord-Amerika og Oseania er spesielt utsatte for influensa, både historisk sett og i dag.

Sentralt tema i matematikken

Professorene Steffen Oppermann og Aslak Buan ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) skal lede CAS-prosjektet Representation theory – Combinatorial aspects and applications.

Prosjektet vil samle de fremste forskerne på feltet internasjonalt, så vel som unge lovende matematikere. I tillegg til prosjektlederne består kjernegruppen av forskere fra Frankrike, Japan, Storbritannia og Tyskland.

I representasjonsteori ønsker man å forstå ikke-lineære algebraiske objekter ved å studere hvordan de virker på lineære strukturer.

Teorien er sentral på grunn av forbindelsene til mange grener av matematikk og matematisk fysikk.  Anvendelser av denne teorien innen dataanalyse vil også være sentralt for prosjektet.

 

 

Emneord: Forskning
Publisert 10. sep. 2020 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere