Anne Kjersti Fahlvik blir fungerende sjef for Forskningsrådet

Når administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet slutter i jobben 1. desember, skal Anne Kjersti Fahlvik tre inn i jobben som fungerende administerende direktør. 

En kvinne smiler til fotografen

FUNGERENDE: Anne Kjersti Fahlvik blir fungerende administrerende direktør for Forskningsrådet når John-Arne Røttingen slutter 1. desember. 

Foto: Sverre Jarild/Forskningsrådet

Det var for rundt en måned siden, den 19. august at det ble klart at administerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningrådet går av 1. desember for å bli global helseambassadør i Utenriksdepartementet. 

• Les mer:  John-Arne Røttingen slutter som direktør for Forskningsrådet

Nå har styret for Forskningsrådet bestemt at Anne Kjersti Fahlvik skal være fungerende administrerende direktør for Forskningsrådet fram til etterfølgeren til John-Arne Røttingen  kan begynne i stillingen.  

Hun har nesten 15-års fartstid fra Forskningsrådet, og har de siste årene vært områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping og tidligere ledet divisjonene Innovasjon og Store satsinger.

– Anne Kjersti er sentral i flere viktige prosesser. Blant annet var hun svært sentral i  utviklingen av porteføljemetodikken, og nå sist i områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Dette gjorde at vi mener hun kan ivareta ledelsen av Forskningsrådet i denne overgangsperioden på en god måte. Hun er en anerkjent leder som sammen med resten av hovedledelsen vil kunne videreføre arbeidet som er igangsatt både internt og eksternt inntil ny administrerende tiltrer, sier styreleder Hilde Tonne i en pressemelding fra Forskningsrådet. 

Kan ha ny direktør klar i slutten av november

Umiddelbart etter at det ble kjent at Røttingen ble utnevnt til global helseambassadør i Utenriksdepartementet satt Forskningsrådets styre ned et styreutvalg som skal lede prosessen med å rekruttere ny administrerende direktør. Utvalget er bredt sammensatt med representanter fra akademia, instituttsektoren og næringslivet. Det ledes av styreleder Hilde Tonne, sammen med Mette Halskov Hansen, Eli Aamot og Eimund Nygaard.

Styreutvalget er nå i ferd med å sluttføre valg av rekrutteringsbyrå etter en offentlig anskaffelsesprosess. – Det er lagt vekt på å få inn et byrå som har erfaring fra offentlig sektor, og som i tillegg har solid erfaring fra topplederrekruttering, sier Tonne. Vi håper å kunne lyse ut stillingen allerede i løpet av september, med søknadsfrist innen utgangen av oktober, sier Tonne.

Deretter vil styreutvalget og styret bruke nok tid til en grundig prosess for å evaluere de beste kandidatene. Målet er å sluttføre prosessen innen utløpet av november.

 

 
Emneord: forskningsrådet
Publisert 14. sep. 2020 12:11 - Sist endra 14. sep. 2020 12:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere