Tone Lindheim gir seg som direktør for NHM

Direktøren for Naturhistorisk museum informerte i dag sine ansatte om at hun har valgt å si opp stillingen.

PLANER VIDERE: – I fremtiden vil jeg legge mer tid inn i professorstillingen min på NMBU. Jeg ser også fram til å ta fatt på interessante, faglige landskapsarkitektoppgaver, skriver Tone Lindheim i sin hilsen til museets ansatte.

Foto: Ola Sæther

Etter fem år som direktør for Naturhistorisk museum, informerte direktør Tone Lindheim i formiddag sine ansatte om at hun slutter i stillingen fra 1. oktober.

– Etter lang tids modning har jeg kommet frem til at jeg nå vil avslutte etappen som direktør ved Naturhistorisk museum. Det har vært fem lærerike, til dels utfordrende og svært meningsfylte år, innleder Lindheim e-posten som har fått emnefeltet «Avslutning av arbeidsforhold / Notice of resignation»

Tone Lindheim
Da Tone Lindheim ble tilsatt som NHM-direktør i 2015, var det med bakgrunn som professor i landskapsplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), landskapsarkitekt og daglig leder i Bjørbekk & Lindheim.

– I fellesskap har vi fått til mye

En hel del har skjedd på museet under Tone Lindheim som direktør.

– I fellesskap har vi fått til mye, skriver hun til sine ansatte, og fortsetter:

– NHMs helhetsplan er ferdig utarbeidet, NHMs Strategiplan er nylig vedtatt av styret, Klimahuset er eksternt finansiert, formelt åpnet og klart for ordinær bruk. Rehabilitering av Brøggers hus og utviklingen av utstillingene der er i god gjenge. Veksthusprosjektet er ført frem til ferdig utarbeidet forprosjekt og ligger gryteklart. Vi har fått utviklet mulighetsstudier som kommende museumsledelse vil kunne bruke som grunnlag for å stake ut kursen videre.

Fast ansatt ved en feil

Som Uniforum tidligere har skrevet, er stillingen som direktør for NHM opprinnelig en seksårig åremålsstilling. I forbindelse med tilsettingen av Lindheim ble det imidlertid gjort en feil, slik at stillingen ble fast.

– Vi var enige på forhånd om at dette skulle være et åremål, men så skjedde det en feil i prosessen som gjorde at hun ble fast ansatt, uttalte daværende prorektor Ragnhild Hennum til Uniforum i 2016.

– Normalt vil det være en diskusjon rundt en slik endring. Men her har vi gjort en feil. UiO forholder seg til kontrakter vi inngår, og Tone Lindheim har en gyldig arbeidskontrakt, understreket prorektoren.

Hadde feilen ikke blitt gjort, ville 2020 vært det siste hele året av Lindheims åremålsstilling. Dette nevner hun ikke i e-posten til de ansatte, men det er ifølge direktøren selv heller ikke en del av årsaken til at hun nå har bestemt seg for å slutte.

– Har det at stillingen egentlig er et åremål, påvirket din beslutning om å forlate stillingen?

– Nei, svarer Lindheim på e-post til Uniforum.

– Er det ditt inntrykk at UiO har ønsket at du skulle slutte nå, etter det som opprinnelig skulle vært avslutningen på åremålet? 

– Nei, svarer direktøren også til dette. 

Ikke helt konfliktfritt

Tidvis har det stormet litt rundt Lindheim.  

«Direktør Tone Lindheim forhåndsfavoriserte en arkitekt til millionprosjekt. Nå erklærer hun seg inhabil», skrev Aftenposten i 2016. Avisen erfarte at UiOs eiendomsdirektør John Skogen hadde fremmet «særdeles krass» kritikk av Lindheim i en intern e-post.

I 2017 ble Lindheims håndskrevne nedtegnelser om egne ansatte anonymisert, kopiert opp og spredt på museet av en ukjent person. I tillegg ble notatene meldt inn til UiO som varslingssak. Advokatfirmaet Kluge bisto UiO i arbeidet med å nøste opp i varselet. Varslingsrapporten konkluderte med at Lindheim hadde opptrådt «klart kritikkverdig» og ikke «spesielt klokt». Motparten gikk heller ikke fri fra kritikk, og rapporten konstaterte at varsleren(e) hadde begått flere brudd på straffeloven.

– I 2017 ble dine håndskrevne notater om ansatte på museet meldt inn til UiO som varslingssak. Saken fikk en del medieomtale. Har denne saken eller andre vanskelige saker, medvirket til din beslutning om å slutte i stillingen?

– Stillingen som direktør ved NHM har vært krevende, men også meningsfylt og givende. Min beslutning om å slutte er modnet over tid og har ikke bakgrunn i enkelthendelser, skriver museumsdirektøren.

Her er museumsdirektørens avskjedshilsen til sine ansatte:

«Kjære alle ansatte ved NHM,

Etter lang tids modning har jeg kommet frem til at jeg nå vil avslutte etappen som direktør ved Naturhistorisk museum. Det har vært fem lærerike, til dels utfordrende og svært meningsfylte år.

I fellesskap har vi fått til mye: NHMs helhetsplan er ferdig utarbeidet, NHMs Strategiplan er nylig vedtatt av styret, Klimahuset er eksternt finansiert, formelt åpnet og klart for ordinær bruk. Rehabilitering av Brøggers hus og utviklingen av utstillingene der er i god gjenge. Veksthusprosjektet er ført frem til ferdig utarbeidet forprosjekt og ligger gryteklart. Vi har fått utviklet mulighetsstudier som kommende museumsledelse vil kunne bruke som grunnlag for å stake ut kursen videre.

Korona-pandemien førte til en brå nedlukking av museet. De siste ukene har vi foretatt en gradvis gjenåpning. Med mange gode krefter i sving har dette gått bemerkelsesverdig bra.

Med tre måneders oppsigelsestid vil jeg stå i stillingen frem til 30. september. I fremtiden vil jeg legge mer tid inn i professorstillingen min på NMBU. Jeg ser også fram til å ta fatt på interessante, faglige landskapsarkitektoppgaver.

Selv om vi sees i løpet av sensommeren og høsten vil jeg allikevel benytte denne anledningen til å takke dere alle for et konstruktivt og godt samarbeid. Det har vært fint å bli kjent med dere. Museet har store kvaliteter og et betydelig potensiale både på forskningsfronten, med hensyn til formidling og som attraktiv destinasjon.

Jeg vil følge dere med stor interesse i årene som kommer!

Ønsker dere en riktig god sommer.
       
Vennlig hilsen Tone»

 

Uniforum har fått avskjedshilsenen via museets presseavdeling

Av Helene Lindqvist
Publisert 24. juni 2020 16:39 - Sist endra 24. juni 2020 16:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere