Utenlandske studenter i Norge får mer tid til å dokumentere forsørgerevne

Regjeringen utsetter tidspunktet for vurdering av forsørgerevnen for utenlandske studenter i Norge til 1. oktober 2020.

MISTET DELTIDSJOBBER:  Doktorstipendiat Seid Mussa Ahmed opplever at husleien på 7352 kroner sluker nesten hele stipendet på 10 000 kroner. Koronatiltakene har gjort at han har mistet ekstrainntekten fra deltidsjobber. Nå får han og andre utenlandske studenter utvidet fristen til å dokumentere forsørgerevne til 1. oktober.   

Foto: Privat

Utenlandske studenter i Norge som kommer fra land utenfor EU og EØS er avhengige av oppholdstillatelse fra norske myndigheter. For å få dette, må de kunne forsørge seg selv. På grunn av koronakrisen har mange blitt permittert fra deltidsjobbene sine og sliter med å oppfylle dette kravet. Nå utsetter regjeringen tidspunktet for vurdering av forsørgerevnen til 1. oktober 2020, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding

Skal gi dem litt mer tid

I dag er det nesten 30 000 utenlandske studenter i Norge. Rundt 9500 av dem tar en hel grad i Norge.

– Jeg vet at mange internasjonale studenter i Norge opplever mye usikkerhet nå, og mitt ønske er at de skal klare seg økonomisk gjennom denne perioden. Derfor skal vi gi dem som har mistet inntektsgrunnlaget sitt litt mer tid til å få deltidsjobben sin tilbake, finne seg en ny jobb eller finne andre måter å fylle underholdskravet på. I tillegg gjelder ordningen som gir rett til 18 dagers lønnskompensasjon for permitterte også for utenlandske studenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i pressemeldingen. 

De utenlandske helgradsstudentene som allerede er i Norge, og som ønsker å bli her for å fullføre utdanningen sin, må søke om fornyet oppholdstillatelse. I fjor gjaldt dette ca. 2400 personer, og det er grunn til å tro at det er omtrent like mange i år.

Må forsørge seg selv, men mange er permittert

Alle som søker opphold i Norge må som hovedregel kunne forsørge seg selv. Dette gjelder også for utenlandske studenter. Det betyr at de må ha midler tilsvarende full støtte fra Lånekassen, ca. 120 000 i året. Dette kan de ha enten som studielån eller stipend fra hjemlandet, egne penger på konto i en norsk bank eller på studiestedets depositumkonto. Hvis søkeren har tilbud om en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra denne jobben regnes med.

Nesten 3 av 4 av de utenlandske helgradsstudentene i Norge har en deltidsjobb som de helt eller delvis lever av. Trolig er en stor andel av disse nå permittert.

Svært mange av de utenlandske studentene i Norge bor på studenthybel leid av studentsamskipnadene. Derfor oppfordrer regjeringen samskipnadene til å fortsette å vise betydelig fleksibilitet slik at utenlandske studenter med store likviditetsproblemer kan få betalingsutsettelse på husleien.

Emneord: Studentforhold, Arbeidsforhold
Publisert 7. mai 2020 16:01 - Sist endra 7. mai 2020 17:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere