Valg til UiO-styret: Fikk for få kandidater og utsetter fristen

Det sentrale valgstyret mente fire kandidater var for lite når UiOs midlertidige, vitenskapelige ansatte snart skal velge ny representant til universitetsstyret. 

VALG I JUNI: Hvem skal overta postdoktor Kristian Bjørkdahls plass ved styrebordet? 

Foto: Ola Sæther

Både valget og forslagsfristen er forskjøvet i valget på ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i universitetsstyret på UiO.

Årsaken er at det kom inn for få forslag innen fristen den 1. april, får Uniforum opplyst via valgsekretariatet.

Valg til UiO-styret

* I juni skal det velges ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte til UiO-styret. Det skal også velges to vararepresentanter.

* Forslag må leveres valgstyret innen utgangen av lørdag 18. april.
* Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.
* Styremedlemmene velges hvert fjerde år. Unntaket er studentene og representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte, som velges årlig. 
* Både datoene for valget og forslagsfristen er forskjøvet etter at det ifølge valgstyret var kommet for få forslag innen den opprinnelige fristen. 
Les mer om valget og hvem som er valgbare på UiOs valgsider

Fire foreslåtte kandidater

Det skal velges én representant og to vararepresentanter. Innen forslagsfristen den 1. april var det kommet inn fire forslag. Det sentrale valgstyret mente at dette var for lite. 

Leder i valgstyret og jussprofessor Marit Halvorsen forklarer det slik i en e-post til Uniforum sendt via valgsekretariatet: «Ved fristens utløp var det kommet inn fire forslag. Det sentrale valgstyret mente det var for få forslag. Fristen for å komme med forslag til kandidater til valg av midlertidig vitenskapelig ansattes representant til Universitetsstyret ble derfor forlenget til søndag 19. april, kl. 00.00.»

Fristen innebærer at man kan foreslå kandidater innen utgangen av lørdag 18. april, presiserer Halvorsen på spørsmål fra Uniforum.

Bare to kandidater i 2017

Fire innkomne forslag er ikke oppsiktsvekkende lite sammenlignet med tidligere års valg.

I 2019 var det opprinnelig seks kandidater til samme verv. Disse ble imidlertid redusert til fem etter at en av kandidatene fikk lov til å trekke seg etter trekkfristens utløp. I 2018 var det fem kandidater. I 2017 var det bare to kandidater, etter at en tredje – som hadde foreslått seg selv –  fikk trekke seg. I 2016 var det fire kandidater til vervet.

Oppslutningen om valget de samme årene har vært relativt lav: 13,8 prosent (2019), 15,6 prosent (2018), 13,8 prosent (2017), 16,3 prosent (2016).

Ingen koronatilpasninger

Universitetet i Oslo har vært koronastengt for studenter og de fleste ansatte siden 12. mars. Verken dekanvalget på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet eller valget av representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i universitetsstyret har blitt forskjøvet med dette som begrunnelse.

Leder Anne Cathrine Modahl i valgstyret på MN-fakultetet forklarte overfor Uniforum at praksis på fakultetet uansett var å forlenge forslagsfristen dersom det ikke meldte seg mer enn ett kandidatpar:

– Så det er ikke noen spesielle omstendigheter rundt akkurat dette valget, som gjør at fristen burde utsettes i alle tilfeller?

– Resultatet blir uansett det samme. Dersom det ikke kommer flere kandidater enn det laget som alt er kjent, utsetter vi fristen, sa Modahl til Uniforum.  

Etter en forlenget frist var Solveig Kristensen fremdeles eneste kandidat, og er dermed omtrent sikret vervet fra og med januar 2021.

Viser til at valget skjer elektronisk

I forkant av forslagsfristen 1. april henvendte Uniforum seg til det sentrale valgsekretariatet med spørsmål om koronatilpasninger i valget på styrerepresentant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte. Via UiOs pressekontakt svarte leder Marit Halvorsen i valgstyret følgende:

Er det gjort noen korona-vurderinger i anledning valget? Hvilke, i så fall?

– «Valgstyret i samarbeid med valgsekretariatet gjør en fortløpende vurdering mht. gjennomføring av valget. Det stemmes gjennom den elektroniske valgportalen, så inntil videre følges tidsplanen for gjennomføring av valget.»

Nå er forslagsfristen altså forlenget etter at det kom inn fire kandidatforslag. Selve valget er flyttet fra mai til juni.

Av Helene Lindqvist
Publisert 7. apr. 2020 13:42 - Sist endra 8. apr. 2020 10:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere