PST-siktede NTNU-ansatte får ikke innsyn i saksdokumentene

De to NTNU-forskerne som etterforskes av PST for å ha gitt hemmelig informasjon til Iran får ikke innsyn i saksdokumentene, opplyser advokat Brynjulf Risnes, som representerer de to.

IKKE VELDIG ALVORLIG: - På et overordnet plan vurderer jeg siktelsen som ikke veldig alvorlig, sier de siktede NTNU-ansattes advokat Brynjulf Risnes.  Det var 20. januar det ble kjent at de NTNU-ansatte ble etterforsket av PST om de kan ha gitt Iran informasjon som bidrar til framstilling av masseødeleggelsesvåpen.

Foto: NTNU

I januar kunne Universitetsavisa avsløre at to fast vitenskapelig ansatte ved NTNU etterforskes for blant annet om de kan ha gitt Iran informasjon som bidrar til framstilling av masseødeleggelsesvåpen.

Det var NTNU som selv informerte PST om mistankene, etter at ledelsen ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ble klar over at de to siktede og en gruppe gjesteforskere fra Iran la uforholdsmessig stort beslag på et laboratorium hvor de drev med testing av materialprøver, skriver Universitetsavisa. Denne gruppen forskere, både de NTNU-ansatte og de iranske gjesteforskerne, benyttet en spesiell lab, kalt Nano-mekanisk lab, relativt intensivt over en kort periode. I dette laboratoriet kan man foreta avanserte analyser av for eksempel ulike metallegeringers egenskaper, som styrke og hardhet.

Les også: Borg bekymret for stigmatisering

Les også: - Forskerne må vite hvem de samarbeider med

Klausulerte dokumenter

Denne saken har en sivilrettslig og en strafferettslig side. Advokat Risnes representerer de to i den strafferettslige delen.

Til Universitetsavisa forteller advokaten at han fikk oversendt saksdokumentene forholdsvis nylig. Imidlertid er dokumentene klausulert, noe som innebærer at de siktede selv ikke får innsyn i dem. Dermed er det lite han kan si om innholdet i siktelsen.

Men noe kan han si.

- På et overordnet plan vurderer jeg siktelsen som ikke veldig alvorlig. Den omhandler brudd på forskrifter, blant annet lov om eksportkontroll. I det aspekt omfatter den brudd på straffeloven, men det dreier seg om en type brudd som kan straffes med bøter, ifølge Risnes.

Oppsigelse

Advokaten understreker imidlertid at saken for NTNUs del nok kan vurderes som alvorlig, ettersom man mener det her har forekommet innbrudd på interne datasystem. Dette kommer i kategorien industrispionasje.

NTNUs prorektor Bjarne Foss har således tidligere gitt uttrykk overfor Universitetsavisa at man vil vurdere å gå til oppsigelse på et senere tidspunkt, avhengig av hva som kommer fram i løpet av etterforskningen.

- Ikke gjort noe ulovlig

De siktede avviser bestemt at de har foretatt seg noe ulovlig, sier advokat Risnes.

- De håper på raskest mulig behandling, og har tro på at dette ender med at saken mot dem henlegges, sier Risnes.

Ifølge NTNU viste det seg også at en datamaskin i laboratoriet, koblet til et avansert elektronmikroskop, var blitt gjort tilgjengelig utenfra via internett. Dette er i strid med NTNUs regler for bruk av utstyret.

Et sentralt spørsmål er hvorvidt undersøkelser av bestemte metall-legeringer kan ha gitt Iran informasjon som kan være av betydning ved fremstilling av masseødeleggelsesvåpen eller deres leveringsmidler.

- De vil videre

- Hvordan opplever de to siktede situasjonen?

- Det er en stor belastning, naturlig nok. De ønsker begge å komme seg videre i livet. De er i førtiårene, har mange år igjen av forskerkarrieren, og ønsker å komme seg videre i livet, sier advokaten

Uavhengig av hvilken konklusjon NTNU trekker, så er de to klart innstilt på å søke nye stillinger i andre land. Nå er også disse landfast mens pandemien herjer, men de ønsker likevel sterkt å få saken avsluttet slik at de kan legge planer for framtida, ifølge Risnes.

Han karakteriserer PSTs framgangsmåte som nokså standard, men håper på fortgang i saken.

- Ikke minst bør både de siktede og også mediene få innsyn i sakens dokumenter, slik at man bedre kan danne seg et inntrykk av hva anklagene går ut på, sier advokat Brynjulf Risnes.

PSTs Trond Hugubakken sa i intervjuet i januar at etterforskningen kom til å bli tidkrevende. Universitetsavisa har bedt om kommentar om den videre prosess, men vi har så langt ikke mottatt svar på vår henvendelse.

Emneord: Iran, Arbeidsforhold, Etikk, Forskning Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 28. apr. 2020 09:45 - Sist endra 28. apr. 2020 09:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere