HF tilsetter seks nye instituttledere: Dette er søkerne

HF-fakultetet har gått aktivt til verks for å få søkere til de ledige lederstillingene. Prodekan Gunn Enli vil gjøre ledelse til noe mindre suspekt.

IKKE SÅ ATTRAKTIVT: – I akademia kan en lederjobb fortone seg som noe fremmed og negativt, og noe man selv helst ikke vil blande seg borti, konstaterer prodekan på HF Gunn Enli. Det vil hun gjerne gjøre noe med.

Foto: UiO/Anders Lien

Denne våren rekrutterer HF-fakultetet ny instituttleder til seks av syv institutter. Da den felles søknadsfristen gikk ut sist uke, var det kommet til sammen 16 søknader på fem av stillingene. For den siste stillingen er fristen utsatt til torsdag denne uken.

Menn dominerer blant søkerne, med 12 mot fire søknader. Fordelingen mellom UiO-interne og eksterne søkere er omtrent femti/femti. To av søkerne har søkt to stillinger hver.

Se søkerlistene nederst i denne saken

HF tilsetter nye instituttledere

Seks av sju instituttlederstillinger på Det humanistiske fakultet har vært lyst ut med søknadsfrist 20.april. Stillingene er fireårige åremål med oppstart 2021.

Søknadsfristen for lederstillingen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er forlenget til 30. april, mens de øvrige søkerlistene foreligger (se nederst i denne saken)

– En form for medansvarliggjøring 

Selv om HF tilsetter og ikke velger instituttledere, har rekrutteringsprosessen også elementer som kan minne om dem som benyttes på UiO når ledere skal velges.

Prodekan Gunn Enli blogget om de kommende tilsettingene allerede i februar. Under overskriften «Jakten på den gode instituttleder» var oppfordringen klar: Selv om dekanatet hadde satt ned en søkerkomité, var det også fagmiljøenes ansvar «å motivere kollegaer de tror vil egne seg som ledere.» Senere tipset fakultetet presse om utlysningene, og nå som søkerlistene foreligger, er de publisert som en aktuelt-sak på fakultetets nettsider.

– Er det en spesiell filosofi bak måten dere går fram i rekrutteringen?

– Erfaringen er at det er nødvendig med en aktiv politikk for å få fram de gode søkerne. Å  tilsette instituttledere er noe av det viktigste vi gjør. Vi ønsker oss en bredt sammensatt gruppe, med mangfold i kjønn og alder og med både intern og ekstern bakgrunn, sier Enli til Uniforum.

– Det at vi oppmuntrer fagmiljøene til å oppfordre folk til å søke, er en form for medansvarliggjøring. Alle er ansvarlige for at vi får gode søkere, forklarer hun.

– Helt essensielt å bli oppfordret

Prodekanen kjenner seg igjen i Agenda Kaupang-rapporten fra 2012, der det å ha blitt oppfordret av kollegaer, instituttledere eller dekanatet, ble trukket fram som den viktigste motivasjonsfaktoren for HFs instituttledere til å søke seg mot lederrollen.

– For meg var det helt essensielt å bli oppfordret av Frode, sier Enli om den gangen hun selv stilte til valg sammen med nåværende dekan Frode Helland.

Erfaringen HF-dekanatet deler med mange, er at søkerne ikke akkurat strømmer til lederstillingene i akademia.

– I akademia kan en lederjobb fortone seg som noe fremmed og negativt, og noe man selv helst ikke vil blande seg borti. Men gode fagmiljøer krever god ledelse, derfor vil vi snakke opp ledelse og gjøre det mindre suspekt, sier prodekanen.

Hun beskriver søkerlistene som en god blanding av eksterne og interne søkere. At søkerlistene er publisert på nett av fakultetet selv, handler om åpenhet og transparens:

 – Vi vet at det er stor interesse for å vite hvem som har søkt. Særlig internt på HF, sier hun.

DRØMMEJOBBEN: – Å lede IFIKK er den mest spennende jobben man kan ha på HF akkurat nå, synes søker Tor Egil Førland.

– Føler at dette er noe jeg «kan»

Blant de UiO-interne søkerne, er instituttleder Tor Egil Førland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH).

Etter snart to fullgåtte fireårsperioder på IAKH, har han ikke anledning til å søke en tredje. Nå søker han i stedet lederstillingen ved et annet institutt, nemlig Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK).

Hvorfor søker du lederstillingen på IFIKK?

– Jeg trives som instituttleder. Jeg har vært det lenge, og har også hatt andre lederverv før det. Så jeg føler at dette er noe jeg «kan» og som jeg har lyst til å fortsette med. Å lede IFIKK er en stor utfordring, i og med de økonomiske problemene instituttet har havnet i. Samtidig er det et institutt med enormt potensial, og jeg vil gjerne bidra, sier Førland til Uniforum.

– Å lede IFIKK er den mest spennende jobben man kan ha på HF akkurat nå. Om ikke på hele UiO, vurderer han.

– Er du oppfordret av noen til å søke?

– Det var min egen idé å søke.

– Aldri vært aktuelt å tenke den tanken

IFIKKs fagområder er dels overlappende med historikeren Førlands faglige interesser. Han har tidligere undervist i idéhistorie på det tverrfaglige områdestudiet Vest-Europakunnskap, og de siste årene har han drevet med historieteori og i den sammenheng lest mye filosofi. Kunnskapen i gresk og latin står det derimot dårligere til med, medgir han.

– Ville du helst fortsatt som instituttleder på IAKH, om du hadde kunnet søke der?

– Det har aldri vært aktuelt å tenke den tanken, siden det ikke er en mulighet.​ Jeg er utfordringsdrevet, og hvem kan vel tenke seg en sterkere kombinasjon av utfordringer og potensial enn på IFIKK i dag?

«Ønskelig» med høy andel interne

Til stillingen ved IFIKK konkurrerer Førland med to andre søkere. En kvinne som har fått navn og alder unntatt offentlighet, og historieprofessor Kjetil Jakobsen fra Nord universitet. Jakobsen er også en av tre søkere til stillingen som instituttleder ved IAKH. Nylig har han for øvrig søkt stillingene både som ARENA-direktør og direktør for Kulturhistorisk museum på UiO. Disse stillingene er nå besatt.

Foruten Jakobsen inneholder søkerlistene eksterne søkere fra universitetene i Stavanger, Agder og Gøteborg, i tillegg til en lærer med bosted Hvam.

I blogginnlegget fra februar konstaterer prodekan Gunn Enli at det erfaringsmessig er flest interne i instituttledergruppen, og at «det er ønskelig med en fortsatt høy andel av interne.»

Begge kategorier ledere har fordeler, beskriver hun videre: «Fordelen med interne ledere er at de kjenner instituttene og ofte har etablert faglig og personlig autoritet, mens fordelen med eksterne ledere kan være at man ikke har noen historikk med de man skal lede, og dermed kan være mer fri til å etablere nye relasjoner.» Dessuten bidrar eksterne søkere «med en annen erfaringsbakgrunn, noe som kan gi rom for nye perspektiver, meningsbrytning og diskusjon», skriver prodekanen. 

Dette er søkerne:


Institutt for arkeologi, konservering og historie

 • Jon Vidar Sigurdsson, 61, professor i historie, Universitetet i Oslo (UiO), mann
 • Helene Whittaker, 62, professor i Antikens kultur och samhällsliv ved Göteborgs universitet, kvinne
 • Kjetil Jakobsen, 54, professor i historie, Nord universitet, Bodø, mann

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 • Søker er unntatt offentlighet, kvinne
 • Tor Egil Førland, 60, instituttleder og professor i historie, UiO, mann
 • Kjetil Jakobsen, 54, professor i historie, Nord universitet, Bodø, mann

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 • Gianmaria Pistone, 36, lærer, mann
 • Rune Svarverud, 61, professor i Kina-studier, UiO, mann
 • Joakim Parslow, 40, førsteamanuensis i midtøstenstudier, UiO, mann

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 • Gianmaria Pistone, 36, lærer, mann
 • Geir Flikke, 56, professor i Russland-studier, UiO, mann
 • Christine Meklenborg Nilsen, 48, professor i fransk språk, UiO, kvinne

Institutt for musikkvitenskap

 • Anja Nylund Hagen, 40, postdoktor i musikkvitenskap, UiO, kvinne
 • Zafer Özgen, 56, instituttleder ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger, mann
 • Tor Dybo, 62, professor i musikkvitenskap, Universitetet i Agder, mann
 • Paal Fagerheim, 48, professor i musikkvitenskap, Nord universitet, mann

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 29. apr. 2020 15:59 - Sist endra 30. apr. 2020 09:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere