Steinar Holden leder ekspertutvalg som ser på følger av smitteverntiltak

Steinar Holden skal lede et utvalg som skal analysere tiltakene regjeringen har satt i verk for å bekjempe smitte fra koronaviruset. Utvalget skal se på hva som virker og hva som ikke har noen effekt. 

En mann står i en trapp

LEDER EKSPERTUTVALG: Økonomiprofessor Steinar Holden på UiO skal lede et utvalg som skal analysere konsekvenser av tiltakene mot koronaviruset.

Foto: Ola Sæther

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo skal lede et ekspertutvalg  som skal se på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene regjeringen har satt i verk for å hindre spredning av smitte fra koronaviruset. 

Det kunngjorde finansminister Jan Tore Sanner og helse- og omsorgsminister Bent Høie i går.  Oppdragsgiver er Helsedirektoratet, og gruppen skal kunne bistå Helsedirektoratet med løpende økonomifaglige vurderinger, går det fram av en pressemelding fra regjeringen.

Leverer første rapport 6. april

Første rapport skal leveres innen 6. april. Gruppens rapporter blir offentlige så snart regjeringen har tatt beslutninger om smitteverntiltak. I tillegg til utvalgsleder Steinar Holden vil utvalget ha medlemmer fra SSB (Statistisk sentralbyrå), Norges Bank, UiO, NTNU, Oslo Economics, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helsedirektoratet.

Finansministeren og helse- og omsorgsministeren har samarbeidet om å etablere  ekspertutvalget som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smittevernstiltak.

– Vi må ha effektive tiltak for å håndtere pandemien, men med minst mulig negative økonomiske virkninger for samfunnet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi vet at tiltakene koster

Ekspertene skal både analysere nye tiltak som er til vurdering, og gjennomgå de eksisterende tiltakene for å se hvordan de kan tilpasses slik at de negative konsekvensene for økonomien og samfunnet for øvrig blir minst mulig.  Dersom det er tiltak som vurderes som særlig skadelige for økonomien skal det vurderes om de kan erstattes av andre tiltak.

– Vi vet at tiltakene koster, men folk over hele landet følger opp. Det er imponerende. Målet vårt er å forsøke å slå ned smittespredningen for å begrense presset på helsetjenesten. Vi gjør dette for å sikre at alle som blir alvorlig syke eller utsettes for ulykker, får den helsehjelpen de trenger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Analysene skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak.

Ser på data fra Folkehelseinstituttet

Et viktig formål er å få fram alternativer som kan minimere negative samfunnsvirkninger., står det i pressemeldingen. Betydningen av alternative/supplerende tiltak til smittevern skal også vurderes, herunder økt kapasitet i helsevesenet og beskyttelse/isolasjon av grupper som er særlig sårbare ved smitte.

Vurderingene baseres på oppdaterte tall og beregninger fra FHI (Folkehelseinstituttet) om smittespredning og effekter av iverksatte tiltak. FHI vil levere best mulig kunnskapsgrunnlag for hvordan de ulike tiltakene virker på smittespredning.

 

Emneord: Koronavirus, Økonomi
Publisert 26. mars 2020 12:28 - Sist endra 26. mars 2020 12:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere