Kunsthistorikeren Griselda Pollock er tildelt Holbergprisen for 2020

Årets Hollbergpris er tildelt Griselda Pollock for sin forskning innen feministisk kunsthistorie og kulturstudier. Den danske teologen Frederik Poulson mottar Nils Klim-prisen for 2020.

AUTORITET INNENFOR FEMINISTISK KUNSTHISTORIE: Griselda Pollock var en av grunnleggerne av feministisk kunsthistorie på 1970-tallet. Foto: Antony Bryant

 

Vinneren av årets Hollbergpris og Nils Klim-prisen ble kunngjort i dag kl. 09.00 på et arrangement i Media City Bergen av styreleder for prisen Sigmund Grønmo.

Britiske Griselda Pollock får Hollbergprisen for banebrytende forskning innen feministisk kunsthistorie og kulturstudier.

Holbergprisen 

Holbergprisen er en internasjonal pris for fremragende forskning innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Holbergprisen som utdeles årlig, er oppkalt etter den norsk-danske forfatteren Ludvig Holberg. Prisen ble opprettet av Stortinget i 2003 og utdelt for første gang i 2004. Prisen har en verdi på seks millioner kroner.

Tidligere vinnere inkluderer Julia Kristeva (2004), Jürgen Habermas (2005), Stephen Greenblatt (2016), Onora O’Neill (2017), Cass Sunstein (2018) og Paul Gilroy (2019).

Nils Klim-prisen

Holbergprisen deler også ut Nils Klim-prisen til yngre nordiske forskere under 35 år innenfor de samme forskningsfeltene.

Ved tildelingen legges det særlig vekt på selvstendighet og evne til nyskaping.Prisen er på 500 000 kroner. Navnet har den fått etter hovedpersonen i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741.

Endret kunstforståelsen

Griselda Pollock er professor i kunsthistorie (sosial-kritiske kunsthistorier) og direktør ved CentreCATH (Centre for Cultural Analysis, Theory and History) ved University of Leeds. 

Pollock var en av grunnleggerne av feministisk kunsthistorie på 1970-tallet og er fremdeles en ubestridt autoritet på feltet. Hennes nyskapende tilnærming til kunsthistorie og kulturstudier har endret både forskningspraksis og kuratering ved muséer og gallerier, forteller Hollbergprisen i sin pressemelding.

Pollock har tilført et radikal nytt syn på visuell kunst ved å vektlegge faktorer som kjønn, klasse og rase. Dermed har hun også synliggjort banebrytende verk av kunstnere som ellers ville ha vært ekskludert fra den kunsthistoriske kanon.

I pressemeldingen siteres Pollock:

«I min forskning analyserer jeg hvordan klasse, rase, kjønn og seksualitet påvirker kulturuttrykk i media, film, kunst, litteratur og akademisk tekning på en skadelig måte, og jeg yter motstand mot dette».

«Jeg har brukt 40 år på å skape nye begreper som utfordrer kunsthistoriens hvite, patriarkalske struktur. Med disse begrepene forsøker jeg å skape nye tenkemåter om kunsten og dens bilder, praksis og effekt, som ikke handler om å opphøye selektiv storhet. I stedet søker jeg forståelse av det arbeidet kunsten gjør som representasjon, og av hvordan representasjoner skaper idéer om verden og om hvem vi er.»

 

Traumer i estetikk og politikk

Sammen med Roszika Parker utgav Polllock i 1981 Old Mistresses: Women, Art and Ideology, som ble en klassiker innen feministisk kunsthistorie. Den hadde en radikal tilnærming som man også finner i Pollocks andre arbeider, inkludert hennes mange monografier over kjente kunstnere.

En annen milepæl er Vision and Difference (1988), hvor Pollock foretar en feministisk analyse av hvordan moderne kultur er konstruert. Boken er oversatt til flere språk og har fått stor innflytelse verden over. Pollock også hatt stor betydning innen filmvitenskap og traumestudier. 

UNG TEOLOG: Frederik Poulsen (f. 1984) er adjunkt i Det gamle testamente ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Foto: Suste Bonnén

Pris til dansk teolog

Også vinneren av Nils Klim-prisen ble kunngjort i dag. Denne prisen tildeles hvert år en yngre forsker som har utmerket seg innen Holbergprisens fagområder. Prisvinneren må være fra et nordisk land og være under 35 år ved nominasjonsfristen.

Mottakeren av prisen er i år den danske teologen Frederik Poulsen. Poulson får prisen for sitt betydelige bidrag til forskning på Det gamle testamentet. Poulsen er adjunkt ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet og har i en alder av 35 år allerede utgitt hele tre forskningsmonografier på velrenommerte forlag, kommer det fram i pressemeldingen.

Det er første gang Nils Klim-prisen tildeles en teolog.

«Min forskning er bredt orientert. Hvilken rolle spiller Det gamle testamentet i kristen teologi? Hvordan skildres Jerusalem i Bibelen, og hvilke bilder brukes det om å være i eksil fra dette stedet?», siteres Poulson i pressemeldingen.

Nils Klim-komitéens leder Tone Sverdrup beskriver Poulsen som en usedvanlig dyktig forsker med internasjonal anerkjennelse: «Han benytter en innovativ kombinasjon av historisk-kritiske og litterære metoder som gjør det mulig for ham å kaste nytt lys over de bibelske oldtidsskriftene. Hans ekspertise innen klassiske studier og hans kreative tilnærming til forskning på Det gamle testamentet har allerede bidratt til å sikre ham en solid posisjon innenfor forskningsfeltet bibelstudier». 

Les mer om prisvinnerene i pressemeldingen fra Hollbergprisen

Presserom med biografier

 

 

Publisert 5. mars 2020 09:45 - Sist endra 5. mars 2020 10:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere