Dekanvalget på MN går som planlagt

At universitetet er koronastengt fram til påske, får foreløpig ingen konsekvenser for dekanvalget på MN-fakultetet. I morgen går fristen ut for å foreslå kandidater.

nærbilde av anne krag brysting

IKKE HINDRET AV KORONA: – Vi har hatt lang tid på oss til å søke etter kandidater, og har utnyttet tiden godt. Så stengingen av universitetet har nok ikke påvirket så mye, sier Anne Krag Brysting i valgkomiteen.

Foto: Ola Gamst Sæther

Førstkommende onsdag klokka 12 går fristen ut for å foreslå kandidater til dekanvalget på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Framdriftsplanen for gjennomføringen av valget ble laget for lenge siden, og foreløpig er det ikke aktuelt å skyve på datoene som følge av koronakrisen. Det bekrefter leder for valgstyret på MN-fakultetet Anne Cathrine Modahl overfor Uniforum.

Dekanvalg på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

*Studenter og ansatte på MN-fakultetet skal snart velge dekan og prodekan for perioden 2021–2024.
* Fristen for å foreslå kandidater er 25. mars klokka 12:00. Fra 27. mars til 22. april blir det valgkamp/valgmøter.
* Det elektroniske valget er åpent fra 22.–29. april. Vinneren kunngjøres 29. april klokka 14.
* Nåværende dekan Morten Dæhlen har snart sittet i to perioder, og er derfor ikke valgbar.
* Nåværende forskningsdekan Solveig Kristensen har allerede lansert sitt kandidatur. Hun stiller med Bjørn Jamtveit som prodekan.
Les mer på fakultetets valgsider

– Resultatet blir uansett det samme

– Det som skjer nå, er at vi holder på fristen den 25. mars klokka 12. Og dersom det ikke kommer inn flere enn ett forslag, vil vi forlenge fristen. Framgangsmåten er den samme som vi bruker ved alle valg på fakultetet når det ikke har meldt seg tilstrekkelig med kandidater, sier Modahl.

– Så det er ikke noen spesielle omstendigheter rundt akkurat dette valget, som gjør at fristen burde utsettes i alle tilfeller?

– Resultatet blir uansett det samme. Dersom det ikke kommer flere kandidater enn det laget som alt er kjent, utsetter vi fristen, påpeker Modahl.

Allerede for over en måned siden presenterte Uniforum dekanteamet Solveig Kristensen og Bjørn Jamtveit. Om de får noen utfordrere, er foreløpig uklart.

– Jeg vet at valgkomiteen har jobbet aktivt for å få fram kandidater. Men meg bekjent er det per i dag ingen andre nominerte enn Kristensen og Jamtveit, sier valgstyrelederen.

– Dette skal vi få til

Datoene i dekanvalget er publisert på fakultetets nettsider. Her er det lagt opp til «valgkamp – valgmøter» fra 27. mars til 22. april. 

Fram til påske er universitetet stengt, og lite tyder på at det er forsvarlig å arrangere valgdebatter på Blindern uka etter påske.

– Om det blir et reelt dekanvalg hos dere denne gang, ligger valgkampen an til å måtte foregå kun på nett. Har dere lagt noen planer for hvordan dere skal gjennomføre valgdebatter digitalt?

– Hele universitetet er nå over på Zoom, så det skal vi få til. Dette vil vi også diskutere med valgkomiteen når vi møtes etter at forslagsfristen har gått ut, sier Modahl.

– Og dersom det bare blir ett dekanlag, så vil det jo ikke være noen valgkamp. Da blir ny dekan og prodekan valgt i fakultetsstyret. I så fall vil vi vurdere å arrangere nettmøte, der studenter og ansatte kan stille dekanlaget spørsmål, sier valgstyrelederen.

– Sist HF hadde dekanvalg, gikk valgkampen i oktober og november, og vinneren Frode Helland startet i januar. Hvorfor haster det slik hos dere å gjennomføre valget, når ny dekan ikke skal starte før i 2021?

– Det har sammenheng med at vi for en del år tilbake gikk fra valgte til tilsatte instituttledere. Tanken med tidlige dekanvalg var at det nye dekanatet skulle være klart før man tilsatte instituttlederne, forklarer Modahl.

– Mer tid ville trolig ikke gjort noen forskjell

Mens Modahl og resten av valgstyret har ansvar for at valget gjennomføres i henhold til UiOs valgreglement, er det også nedsatt en valgkomité som har som oppgave å søke etter kandidater.

Professor Anne Krag Brysting i valgkomiteen har tidligere gjort det klart i Uniforum at komiteen ønsker seg et reelt valg med flere kandidater.

Er dere i god rute for et valg med flere kandidater?

Vi går ikke ut med informasjon om kandidater før forslagsfristen har gått ut, sier Brysting.

– UiO ble stengt 12 mars. Hvordan har det vært å lete etter kandidater etter det? 

– Vi har ikke hatt noen møter i komiteen etter at universitetet ble stengt. Jeg har heller ikke selv jobbet noe med dekansøk etter dette. De fleste i komiteen har vært opptatt med andre ting, som å få på plass digital undervisning.

Godt rustet for digital valgkamp

Har det hemmet arbeidet i valgkomiteen at universitetet ble stengt?

Vi har hatt lang tid på oss til å søke etter kandidater, og har utnyttet tiden godt. Så stengingen av universitetet har nok ikke påvirket så mye. Mer tid nå ville trolig ikke gjort noen forskjell, sier professoren.

Skulle Solveig Kristensen og Bjørn Jamtveit få utfordrere, vurderer Brysting at forholdene ligger godt til rette for en digital valgkamp.

Fakultetet har gode redskaper til å drive digital valgkamp og online valgmøter, om det blir behov for det. Dette regner jeg med at vi vil diskutere videre i møte med valgstyret den 25. mars, sier hun.

Av Helene Lindqvist
Publisert 24. mars 2020 05:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere