Sp-politikere mener universitetene må få beholde byggene selv

Fem Sp-representanter la torsdag fram et forslag i Stortinget om å opprettholde ordningen med at universiteter og høyskoler fortsatt skal eie byggene sine.

BAK FORSLAGET: Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet er en av forslagsstillerne.  

Foto: Senterpartiet

Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet la i 2019 fram en rapport som anbefalte at statlige virksomheter ikke lenger skal eie og drifte egen bygningsmasse.

Økonomi- og eiendomsdirektør ved NTNU, Frank Arntsen, uttalte nylig til Universitetsavisa at det er nødvendig for NTNU å eie og drifte sine egne bygg, for å kunne gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. To ferske rapporter peker også på at rapporten som ble lagt fram i 2019 ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å overføre bygningsmassen til Statsbygg.

I et forslag som ble lagt fram for Stortinget torsdag, foreslår fem representanter fra Senterpartiet at universitetene fortsatt skal få beholde byggene sine, skriver Universitetsavisa.

– Må kunne tilpasse byggene

– Det er viktig at utdanningsinstitusjonene selv sitter på og har kontroll over bygningsmassen. De skal drive med både forskning og utdanning i disse bygningene, og må kunne tilpasse arealer og bygg slik det passer dem best, sier Marit Knutsdatter Strand, som sitter i utdanningskomitéen.

Hun viser til at ulike universiteter har ulike behov.

– NTNU samlokaliserer nå, og trenger å tilpasse byggene etter det. NMBU har nylig fått nye veterinærbygg, og driver også mye med planteforskning - dermed trenger de bygg som passer til det. Hver institusjon har sine spesielle behov, og dermed er det best at de får beholde fleksibiliteten det gir å eie byggene selv, sier Strand.

I universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) er det Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitet, NTNU og NMBU som eier sine egne bygg. I tillegg eier Norges idrettshøgskole sine lokaler.

- Vil begrense kjernevirksomheten

Forslagsstillerne mener en overføring av forvaltning og eierskap av bygg og eiendommer i UH-sektoren fra institusjonene til Statsbygg vil virke begrensende på kjernevirksomheten ved institusjonene og være i motstrid til autonomien i UH-sektoren.

Stortingsforslaget går nå til kommunal- og forvaltningskomitéen.

– Men vi håper også at utdanningskomitéen får komme med en uttalelse til forslaget, sier Strand.

De fem representantene som står bak forslaget, er Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni og Kjersti Toppe.

Emneord: Bygninger, byggeprosjekter, Forskningspolitikk Av Mari Rian Hanger /Universitetsavisa
Publisert 7. feb. 2020 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere