Millionunderskuddet i LOS: Kommunikasjonsdirektøren tar med hele avdelingen på hotell

Midt oppi den økonomiske krisen i LOS, spanderer kommunikasjonsavdelingen hotellopphold i Oslo på 26 ansatte. Berit Kolberg Rossiné forklarer hvorfor.

FORSVARER PENGEBRUKEN: – Vi er i gang med å spare mye, men vi må også sørge for at vi underveis gjør aktiviteter som bidrar til motivasjon og arbeidsglede, forklarer kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné.

Foto: Ola Sæther

Det akkumulerte underskuddet i UiOs sentraladministrasjon LOS er beregnet til å nå 146 millioner kroner i 2023 – om ikke noe gjøres.

Blant anbefalingene LOS har fått av rådgivingsselskapet BDO, er rett og slett bedre økonomistyring: «LOS må ha tydeligere kostnadsfokus og kultur for sparing», gjengis det i en informasjonssak på UiOs nettsider.

Samtidig som sentraladministrasjonen er i alvorlig pengeknipe, tar kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné i dag med seg 26 ansatte i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt på overnattingsseminar på Soria Moria. Prislappen for seminaret er 100 000 kroner.

– nødt til å jobbe på nye måter

Regningen på 100 000 kroner fordeler seg ifølge Rossiné på om lag 75 000 kroner for kost og opphold for deltakerne og om lag 25 000 kroner til moderator John Fredrik Alfsen i firmaet Impaktor, som «kjører workshops om endringsprosesser, motivasjon og ledelse/medarbeiderskap».

– Hvorfor skal dere ha seminar på Soria Moria? Hva skal dere snakke om?

– Avdeling kommunikasjon og samfunnskontakt var ny som avdeling i 2019. Dette er det første seminaret i avdelingen siden opprettelsen. Vi jobber med å utvikle en kommunikasjonsplattform for UiO som vi skal jobbe med på seminaret. Vi holder på med flere store endringer i kommunikasjonsarbeidet og vi trenger at alle bidrar i denne utviklingen og at de kjenner hverandres arbeidsoppgaver, forklarer kommunikasjonsdirektøren på e-post.

– Videre har avdelingen hatt flere reduksjoner i stillinger og vi er nødt til å jobbe på nye måter for å levere effektivt. Deler av seminaret skal derfor dreie seg om hvordan vi jobber og fungerer sammen i endringsprosesser. Og sist, men ikke minst – det å være sammen i fellesskap er viktig for å styrke arbeidsmiljøet og relasjonene oss imellom, fortsetter hun.

– Vi er i gang med å spare mye

– Hvorfor kan dere ikke sove hjemme når seminaret er i Oslo?

– Vi la seminaret i nærheten av Oslo fordi noen antakelig vil måtte dra på UiO i løpet av seminaret og da er det enklere å kunne komme fram og tilbake. Et seminar er også en sosial setting og vi mener det er hyggelig å dele måltider og andre aktiviteter som er enklere å få til hvis alle bor på samme sted.

– Hvordan er dette seminaret forenlig med økonomisituasjonen i LOS?

– Vi er i gang med å spare mye, men vi må også sørge for at vi underveis gjør aktiviteter som bidrar til motivasjon og arbeidsglede. Vi sparte inn seminaret i fjor og har lagt dette inn i årets budsjett. Men vi skal fremdeles spare ytterligere for å gå i balanse, skriver Rossiné.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 13. feb. 2020 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere