Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal samarbeide om Horisont Europa i Norge

Forskningsrådet og Innovasjon Norge  skal samarbeide om å forberede og følge opp den norske deltagelsen i Horisont Europa. Det ble besluttet i dag.

En mann står ute og får gratulasjoner fra en kvinne

SATSER : Regjeringen  med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har bestemt at Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal ha ansvaret for å forberede forskningsprogrammet Horisont Europa i Norge. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet og Innovasjon Norge er hovedaktørene og skal samarbeide om å forberede og følge opp den norske deltagelsen. Det ble bestemt av regjeringen i dag, melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– For å løse de store utfordringene fremover er vi avhengig av kloke hoder og forskning i verdenstoppen. Når vi deltar i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet får norske forskere og bedrifter tilgang til verdensledende miljøer, kunnskap og infrastruktur. Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal sammen legge til rette for at vi får utnyttet de mulighetene som ligger i Horisont Europa på en best mulig måte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). 

Et stort program kan bli større

Det ligger an til at programmet Horisont Europa kommer til å bli større enn forgjengeren Horisont 2020, som er på nær 73 milliarder euro. Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til norsk deltakelse i Horisont Europa, men allerede nå gjøres det praktiske forberedelser slik at Norge blir godt rigget til å søke om midler.

– Norsk deltakelse i Horisont 2020 har vært en suksess. Vi henter hjem mer penger og deltar i flere samarbeidsprosjekter som kommer Norge til gode i form av et mer konkurransedyktig næringsliv, flere arbeidsplasser og nye løsninger på store samfunnsutfordringer. Ansvarsfordelingen mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal bidra til at den suksessen fortsetter, sier næringsminister Iselin Nybø (V).


Et nasjonalt støtteapparat

Kunnskapsdepartementet har hovedansvaret for Horisont Europa.  Forskningsrådet har det overordnede koordineringsansvaret for rammeprogrammet. På søylenivå har Forskningsrådet koordineringsvaret for søyle en og to mens Innovasjon Norge har det for søyle tre.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil være hovedaktørene i det nasjonale støtteapparatet for Horisont Europa. Det kommer til å innebære mobilisering, påvirkning og stimulerings- og insentivordninger, slik at Norge kommer godt ut i kampen om midler. De to skal samarbeide om å følge opp de fleste av områdene i Horisont Europa. I tillegg vil Norsk Romsenter, Investinor og Diku få medansvar på utvalgte områder.

Søyle 1: Fremragende forskning: Forskningsrådet

Del av søylen

Hovedansvar

Medansvar

Det europeiske forskningsrådet

Forskningsrådet

 

Marie Skłodowska-Curie Actions

Forskningsrådet

 

Forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet

 

Søyle 2: Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv: Forskningsrådet

Del av søylen

Hovedansvar

Medansvar

Helse

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Samfunnssikkerhet

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Digitalisering, næringsliv og rom

Forskningsrådet

Innovasjon Norge og Romsenteret

Klima, energi og mobilitet

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Søyle 3: Innovativt Europa: Innovasjon Norge

Del av søylen

Hovedansvar

Medansvar

Det europeiske innovasjonsrådet (EIC)

Innovasjon Norge

Forskningsrådet og Investinor

EIC Stifinner

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

EIC Akselerator

Innovasjon Norge

Forskningsrådet og Investinor

Europeiske innovasjonsøkosystemer

Innovasjon Norge

Forskningsrådet

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT)

Forskningsrådet

Innovasjon Norge og Diku

 

Tverrgående del: Bredere deltakelse og styrking av Det europeiske Forskningsområdet: Forskningsrådet

Del av søylen

Hovedansvar

Medansvar

Bredere deltakelse og økt forskningskvalitet

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Tabellen beskriver ansvarsfordeling og samarbeidspartnere

Publisert 27. feb. 2020 10:21 - Sist endra 27. feb. 2020 10:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere