Eiendomsdirektør John Skogen: – Vi har dårlige erfaringer med Statsbygg som byggherre

– Vi har en del dårlige erfaringer med overføringer og ferdigstillinger fra Statsbygg. Det sier eiendomsdirektør John Skogen ved UiO i en kommentar til en ny rapport fra Multiconsult.

To menn står foran Ole-Johan Dahls hus i Gaustadbekkdalen

PROBLEM MED STATSBYGG: Eiendomsdirektør John Skogen (t.h.) har tidligere hatt dårlige erfaringer med Statsbygg, blant annet med ferdigstillingen av Ole-Johan Dahls hus. Her står han sammen med senioringeniør Eivind Nygård foran problembygningen hvor hele fasaden og deler av taket måtte byttes ut. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Universitetene har mange negative erfaringer med Statsbygg som byggherre. Det går fram av Multiconsults vurdering av om Statsbygg skal overta universitetenes bygninger, skriver Forskerforum.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra de selvforvaltende universitetene dvs universitene som drifter sine egne bygninger; Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU i Trondheim, Universitetet i Tromsø og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

Måtte bytte hele fasaden på nybygg

I rapporten blir det blant annet listet opp ombygginger og kostbare endringer som det har vært nødvendig å gjøre rett etter overtakelse. Eiendomsdirektør John Skogen bekrefter overfor Forskerforum at samarbeidet med Statsbygg har vært problematisk.

– Vi har en del dårlige erfaringer med overføringer og ferdigstillinger fra Statsbygg. I intervjuet trekker han fram den nye informatikkbygningen, Ole-Johan Dahls hus, som stod ferdig i 2011 og kostet 1,4 milliarder kroner. Som Uniforum har skrevet tidligere har hele fasaden og deler av taket blitt byttet ut. Uniforum referer en rapport som viser at byggeprosjektet får karakteren 2 på en skala der 1 er totalt mislykket og 6 er svært vellykket.

• Les i Uniforum:

Problemene tårner seg opp i Ole-Johan Dahls hus etter en mislykket byggeprosess

Slakter konklusjonen fra konsulentselskap

Rapporten fra Multiconsult er et svar på en områdegjennomgang, dvs en gjennomgang av universitetsbygningene, som konsulentselskapet Capgemini invent skrev på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019. Konklusjonen i denne rapporten var at Statsbygg bør overta forvaltningen av alle norske universitetsbygninger.

Rapporten fra Multiconsult slakter konklusjonen i områdegjennomgangen fra Capgemini invent.

« Capgemini Invents rapport retter ikke tilstrekkelig fokus på eiendommenes evne til å skape verdi for eier og bruker (kjernevirksomheten), og fokuset ligger i for stor grad på kostnadselementet for eiendom. Kostnadene som presenteres i Områdegjennomgangen er ikke sammenlignbare, og gir ikke et dekkende bilde av eiendomsforvaltningens kostnader», skriver Multiconsult. 

I rapporten vises det også til forventningene regjeringen har til universitetsbygningene:

« Dette gir klare signaler om at eiendommen skal skape verdi for kjernevirksomheten. En omorganisering basert på foreliggende underlag, vil medføre betydelig risiko for at ønskede resultat- og effektmål for eiendomsforvaltningen på lang sikt ikke vil kunne oppnås, samt risiko for en negativ påvirkning på universitetenes evne til å oppnå sine virksomhetsmål», står det i vurderingen fra Multiconsult. 

Statsbygg mangler kompetanse om universitetsbygninger

Den tilbakeviser også at staten vil spare penger på å overføre bygninger fra de selvforvaltende universitetene til Statsbygg. Samtidig blir det understreket at eiendomsforvaltningen ved de aktuelle universitetene blir ivaretatt på en god måte av de respektive eiendomsavdelingene og at de «bidrar til god og effektiv måloppnåelse for universitetenes kjernevirksomhet», understreker Multiconsult. 

Også de negative erfaringene disse universitetene har med å samarbeide med Statsbygg, trekkes fram av Multiconsult. 

«I prosjekter der Statsbygg har vært byggherre påpekes det generelt mange prosjekteringsfeil, og at Statsbygg mangler den kompetansen som trengs for de spesielle byggene de bygger for universitetene. Overleveringer er uryddige og mangelfulle», heter det i gjennomgangen fra Multiconsult .

• Les hele rapporten fra Multiconsult:

Rapport til KD om de selvforvaltende universiteters og høyskolers eiendomsforvaltning Ifm. Områdegjennomgangen

Dobbelorganisering, mer byråkrati og høyere husleie

Rapporten fra Capgemini får også det glatte lag i en rapport som kunnskapssenteret for fagorganiserte De Facto laget på oppdrag fra Norsk Tjenestemannslag.

 «Forslaget vil føre til dobbelorganisering, mer byråkrati, høyere husleie og mer press for outsourcing av oppgaver. Forslaget føyer seg inn i en strategi for å skvise flest mulig oppgaver ut av offentlig sektor. En overføring av eiendommene til Statsbygg vil representere en sentralisering av organisasjon og makt. Det betyr at ledelsen for universitetenes eiendommer kommer til å sitte lengre unna.», står det i vurderingen fra De Facto som ble gjengitt av Khrono.

– Vi løser det

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg forsvarer arbeidsgiveren sin mot kritikken fra Multiconsult: Hun sier at bygninger i universitets- og høyskolesektoren er komplekse, og derfor kan det oppstå problemer underveis.

– Vi løser det, det er ingen bygg som ikke blir ferdige og som ikke tas i bruk. Hvis noen mener at de har opplevd situasjoner der samarbeidet ikke har vært bra, så får vi akseptere det, sier hun til Forskerforum.

– Et stort tilbakesteg

Før jul skrev Uniforum om planene om å la Statsbygg overta alle universitetsbygningene. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO var svært negativ.

– Et stort tilbakesteg, utalte han.

– Vår vurdering er at det vil være dårlig og ineffektivt. Eiendomsmassen vår spenner fra enkle kontorbygninger til svært avanserte laboratoriebygninger. Derfor er det viktig med god kontakt mellom brukerne og de som forvalter bygningene. UiO har også mange verneverdige bygninger i sentrum som er avhengige av at vi har spesialkompetanse. Og dessuten har vi store parkområder, som Botanisk hage på Tøyen, understreket han i intervjuet med Uniforum.

• Les i Uniforum:

Arne Benjaminsen: – Dårleg og ineffektivt å overlata universitetsbygningar til Statsbygg

Det er ennå ikke avklart om de fem selvfortvaltende universitetene må overlate bygningene sine til Statsbygg. Foreløpig har regjeringen satt i gang en utredning som ifølge Arne Benjaminsen vil bli klar ut på nyåret.

En egen utredning om at Statsbygg skal overta de nye bygningene til NMBU på Ås, skal være klar i slutten av januar. Det opplyste statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Khrono 27. november i fjor.

Hvis konklusjonen blir at de selvforvaltende universitetene ikke får beholde ansvaret for bygningene sine, vil rektorene komme på banen i denne saken, varslet universitetsdirektør Arne Benjaminsen i Uniforum 2. desember i fjor.

Emneord: Bygninger, byggeprosjekter Av Martin Toft
Publisert 9. jan. 2020 15:35 - Sist endra 9. jan. 2020 16:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere