2019 - Side 6

Publisert 11. apr. 2019 15:09

En ny rapport gjort på bestilling av to departementer konkluderer med at ordningen med at statlige virksomheter selv eier og drifter bygg bør avvikles, skriver Universitetsavisa.

Publisert 11. apr. 2019 12:25

– Alle tilsette og studentar som er opptatt av arbeidet med Strategi 2030, må delta under Strategiveka rett etter påske. Oppfordringa kjem frå rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo. Sistnemnde leier arbeidet med UiOs nye strategi.  

Publisert 11. apr. 2019 10:08

– Akademisering av profesjonsutdanningene er helt nødvendig, sier instituttleder Steen Steensen ved Oslomet.

Publisert 11. apr. 2019 09:49

Nå har regjeringen gitt EU beskjed om at Norge ønsker å delta i Horisont Europa, det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon.

Publisert 10. apr. 2019 10:38

Kong Olav Vs kreftforskningspris 2019 går til legers innsats for bedre brystkreft-behandling og til forskning på hva som gjør at cellenes renovasjonssystem svikter og forårsaker kreft.

Publisert 10. apr. 2019 04:00

Professor Helge Høibraaten beklager sterkt at han som en spontanreaksjon brukte ordet «søppel».

Publisert 9. apr. 2019 18:05

IT-student Cathrine Bui etterlyste organisert innsamling av informasjon frå tidlegare utvekslingsstudentar, då statsråd Iselin Nybø i formiddag besøkte UiO. Ho er no på turné til lærestadene for å finna ut kva som er grunnane til at studentar drar eller vel ikkje å gjera det.

Publisert 9. apr. 2019 11:20

UiOs midlertidige, vitenskapelige ansatte skal velge ny representant til Universitetsstyret. Se hvem som stiller!

Publisert 9. apr. 2019 04:00

«Søppel i rektorstolen. La nå denne mannen virkelig få merke det», skriver NTNU-professor Helge Høibraaten på sin åpne Facebook-side.

Publisert 8. apr. 2019 16:32

SiO Helse har flyttet tilbake til Kristian Ottosens hus. Sammen med rehabiliteringen av bygget har man gjort store grep i tjenestene. 

Publisert 8. apr. 2019 13:57

Det er naudsynt å bruka 80 millionar kroner for å rusta opp Svein Rosselands hus på Blindern.  UiO vil at Kunnskapsdepartementet dekkjer halvparten av summen.

Publisert 8. apr. 2019 00:23

Fra 1. juli skal den norske studentbevegelsen ledes av Marte Øien (28) fra Ålesund. Hun er i dag student ved NTNU. 

Publisert 5. apr. 2019 05:30

Etter et tips fra en opprørt ansatt, erklærte UiOs valgstyre et vedtak fattet i fakultetsstyret på SV for ugyldig. Dekan Nils-Henrik von der Fehr beklager feilen.

Publisert 4. apr. 2019 16:18

– Jeg forstår ikke hvorfor UiO har valgt dette pasientjournalsystemet, sier instruktørtannlege.

– Systemet oppfattes nok ikke som brukervennlig, vedgår instituttleder.

Publisert 4. apr. 2019 16:17

Det odontologiske fakultet har de siste ti årene brukt 16 millioner kroner på det elektroniske pasientjournalsystemet Salud. Hadde fakultetet i stedet brukt systemet som benyttes av universitetsklinikkene i Bergen og Tromsø, ville regningen kommet på under 2 millioner kroner.

Publisert 4. apr. 2019 13:08

Gjenstandene i utstillingen Vikingr forteller historien om krigerne som fikk oss ut av jernalderen ved å reise ut i verden og plyndre. 

Publisert 3. apr. 2019 19:50

Stein Rokkan (1921-1979) var statsvitaren som først lanserte omgrepet sentrum-periferi i statsvitskapen. Han forma også faget samanliknande politikk ved Universitetet I Bergen. No har Arild Stubhaug skrive bok om mannen.

Publisert 3. apr. 2019 12:20

Norske forskningsinstitusjoner rapporterte inn flere vitenskapelige publikasjoner i 2018 sammenlignet med 2017.

Publisert 2. apr. 2019 15:23

– No ynskjer eg idear frå dykk ekspertar og forskarar til regjeringas stortingsmelding om kunstig intelligens som kjem på slutten av året. Det var bodskapen frå digitaliseringsminister Nikolai Astrup då startskotet i går gjekk for ei norsk satsing på kunstig intelligens.

Publisert 2. apr. 2019 11:00

Dagens universitets- og høyskolelov er utdatert og fragmentert, mener flere av rektorene ved norske universiteter. Universitetsavisa har blant annet spurt dem om hva de mener bør endres i den nye loven.

Publisert 1. apr. 2019 17:16

For å spare miljøet vil Svein Stølen heller ta toget til Gol enn fly til Roma. Men i en travel arbeidshverdag er det taxi, og ikke trikk som gjelder.

Publisert 29. mars 2019 15:00

Kjemiprofessor Trygve Ulf Helgaker ved Universitetet i Oslo er tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. Han får prisen for fremragende forskning innen teoretisk kjemi.

Publisert 29. mars 2019 11:43

Dekan Pål Barkvoll braut regelverket for innkjøp, då han gav eit britisk selskap oppdraget med å utvikla eit nytt forskingsadministrativt system for Det odontologiske fakultetet. Men han har ikkje brote habilitetsreglane. Det er konklusjonen i ein rapport som har gått gjennom eit varsel mot dekanen.

Publisert 29. mars 2019 06:00

Også på UiO brukes såkalte faktaundersøkelser for å finne ut hva som egentlig har skjedd. Men blir alle parter like godt ivaretatt? Lokale fagforeninger er usikre.  

Publisert 28. mars 2019 13:58

MatNat-fakultetet formulerer utlysninger spesifikt for å få yngre førsteamanuenser. Forskerforbundet ser på det som aldersdiskriminering.