Fem kandidater skal være aktuelle for rektorjobben ved NTNU

Ti søkere til rektorjobben ved NTNU er redusert til fem, etter det Universitetsavisa erfarer. Flere av kandidatene har allerede blitt intervjuet.

En montasje av tre kjente kandidater og to ukjente til rektorjobben ved NTNU

FEM AKTUELLE: Anne Borg, Dag Rune Olsen (bildet), Monica Rolfsen og to ukjente kandidater skal være aktuelle for rektorjobben ved NTNU. 

Prosessen med å finne Gunnar Bovims arvtaker er omfattende. Universitetsavisa  har tidligere skrevet at ti kandidater søkte jobben. Siden ble det kjent at Aalborg-rektor Per Michael Johansen trakk søknaden sin. I skrivende stund har ingen av de andre kandidatene trukket søknaden sin, ifølge NTNUs HR- og HMS-avdeling. Det skal heller ikke ha kommet inn noen søknader etter at fristen utløp.

Fem kandidater igjen

En mannlig og en kvinnelig søker har fått sine navn unntatt offentlighet. Det er satt ned et innstillingsutvalg som jobber med å intervjue kandidatene. Det er de allerede i gang med.

UiB-rektor Dag Rune Olsen, dekan Monica Rolfsen ved NTNUs Fakultet for økonomi og konstituert NTNU-rektor Anne Borg har etter det UA erfarer allerede blitt intervjuet av eller hatt samtaler med innstillingsutvalget. I tillegg skal eller har de to søkerne som er unntatt offentlighet, intervjues, etter det UA forstår. Dermed er det foreløpig fem kandidater som fortsatt er med i kampen om rektorjobben ved NTNU.

Les også: Ti personer vil bli NTNUs nye rektor

 

Disse sitter i innstillingsutvalget for rektorstillingen:

Svein Richard Brandtzæg, styreleder NTNU
Kristin Melum Eide, representant i NTNU-styret
Lisbeth Aune, representant fra arbeidstakerorganisasjonene
Øystein Moen, representant fra arbeidstakerorganisasjonene
Åste Solheim Hagerup, representant fra studentene

Brandtzæg og Eide er plukket ut av NTNU-styret, mens Aune og Moen er plukket av arbeidstakerorganisasjonene og Hagerup av Studenttinget.

I tillegg bistår hodejegerne i rekrutterings- og konsulentselskapet Experis i prosessen.

To eller flere intervjurunder

UA får opplyst av NTNUs HR- og HMS-avdeling at det blir to eller flere intervjurunder. Intervjuene baseres på kvalifikasjonsprinsippet og kunngjøringsteksten.

Det er NTNU-styret som fatter selve vedtaket om ansettelse. Dette skal etter planen behandles på styremøtet 15. januar. Styremøtet arrangeres i forbindelse med NTNUs årlige ledersamling på Oppdal.

Det er ikke helt avklart hvordan saken skal legges fram for NTNU-styret, men det ligger i kortene at innstillingsutvalget vil anbefale én kandidat. Deretter må styret enten vedta forslaget, vurdere benkeforslag eller eventuelt utsette saken. Hvis innstillingskomiteen følger normale prosedyrer for ansettelser ved NTNU, skal vanligvis tre søkere foreslås i rangert rekkefølge.

Kan bli rektor i nesten ti år

I utlysningen går det frem at den nye rektoren ansettes på åremål for 5,5 år med varighet til og med 31.07.25. Med en ny fireårsperiode på toppen av dette vil den som får rektorjobben kunne lede Norges største universitet i nærmere ti år.

NTNU søker en rektor som har førstehånds erfaring fra universitetets kjerneområder og høy vitenskapelig kompetanse innenfor ett av universitetets fagområder. Det er et krav til at aktuelle kandidater skal kunne vise til omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorganisasjoner.

Ifølge kvalifikasjonskravene i utlysningen skal aktuelle kandidater blant annet ha gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet, samt tydelige visjoner og evne til å omsette til disse til handling.

Den nye rektoren skal også være en synlig aktør og promotere NTNU i den offentlige debatten. Videre er et av kravene at rektoren skal ha en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog. Som i alle lederstillinger ved NTNU skal det tillegges vekt om kandidaten har kunnskap om og erfaring fra likestillingsarbeid.

Internasjonale søkere kan få problemer med å oppfylle kravet om at den nye rektoren skal ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandidanisk språk, i tillegg til engelsk.

NTNUs nye rektor blir øverste leder for 42 000 studenter og 8000 ansatte fra mer enn 90 land

Dette er søkerlista til jobben som NTNU-rektor (oppdatert 4. november) Den beskriver oppgitt navn, alder, arbeidssted, bosted og kjønn:

Syed Toqueer Akhter (52) Jobbsøker/student, Oslo (Mann)

Thorbjørn Gaarder (64) Chief Credit Officer – Dominion Bank, Oslo (Mann)

Anne Borg (61) Konstituert rektor - NTNU, Trondheim (Kvinne)

Rudranarayan B (31) Supervisor - AIIMS, New Delhi (Mann)

Monica Rolfsen (53) Dekan - NTNU, Trondheim (Kvinne)

Dag Rune Olsen (57) Rektor – Universitetet i Bergen, Oslo (Mann)

Tor Grande (56) Professor/prodekan – NTNU Trondheim

Søker unntatt offentlighet - Kvinne

Søker unntatt offentlighet - Mann

Emneord: Universitetspolitikk Av Kristoffer Furberg /Universitetsavisa
Publisert 5. nov. 2019 09:42 - Sist endra 10. juni 2020 11:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere