Regjeringen bevilger 30 millioner til rehabilitering av Svein Rosselands hus

Universitetet i Oslo er ett av fire universiteter som får 30 millioner hver av potten på 161 millioner til rehabilitering av bygninger. Pengene til UiO skal gå til rehabiliteringen av verdens eldste institutt for teoretisk astrofysikk.

ARNE BENJAMINSEN: Storfornøyd med 30 milloner til rehabilitering av Svein Rosselands hus. FV. Arne Benjaminsen og Eiendomssjef John Skogen. Foto: Ola Sæther

Opprinnelig ba ledelsen på UiO om 40 millioner, eller halvparten av summen på 80 millioner man regner med at det kommer til å koste å rehabilitere den svært nedslitte og utdaterte bygningen. 

Det er likevel lite skuffelse å spore hos ledelsen. 

– Vi er strålende fornøyd. Arbeidet er allerede i gang, men det er mye lettere å få det til med dette bidraget, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen til Uniforum.

Svein Rosselands hus inneholder i dag blant annet et senter for fremragende forskning, Rosseland Centre for Solar Physics. Dessuten har instituttet fått seks av de totalt 53 ERC-tildelingene som UiO har fått.

Ordningen for oppgradering av bygg ved de statlige selvforvaltende institusjonene ble innført i statsbudsjettet for 2015.

De selvforvaltende institusjonene er Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT – Norges arktiske universitet, NTNU, NMBU og Norges Idrettshøgskole. Øvrige universiteter og høgskoler leier sine lokaler gjennom statens husleieordning eller av private aktører.

Stortinget har bevilget til sammen 360 mill. kroner til ordningen i budsjettene for 2015 til og med 2018.

Tildelinger forutsetter minimum 50 pst. finansiering fra mottakerinstitusjonen.

En utvidet ordning, der også institusjoner som leier lokaler av Statsbygg inngår, ble lansert i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og i Prop. 1 S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet.

Kilde: stortinget.no

Instituttet er også det eneste i Norge hvor man kan utdanne seg til astronom.
Oppgraderingene er nødvendige for å få mer hensiktsmessige lokaler til undervisning og forskning, men ikke minst for å få nok plass til nye superdatamaskiner, som skal settes i kjelleren på Helga Engs hus, med underjordisk tilgang fra Svein Rosselands hus

Regjeringen punger ut for å modernisere undervisning

Midlene til rehabilitering av Svein Rosselands hus er et ledd i en større satsning. Regjeringen øker bevilgningene til oppgradering fra 75 millioner kroner i fjor til 161 millioner kroner i år. Formålet med midlene er å gjøre lokalene mulig å bruke til nye og moderne undervisningsformer.

– Universiteter og høyskoler må gi rom for mer studentaktive undervisningsformer og bruke tradisjonelle forelesninger i litt mindre grad. Undervisningslokaler, enten det er auditorier, laboratorier, verksteder eller fellesarealer, er viktige faktorer for bedre kvalitet i høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Siden institusjonene bidrar med egne penger i tillegg til de 161 millionene som nå deles ut, vil dette totalt gi oppgraderinger for til sammen 415 millioner kroner.

Bygget av Rockefeller Foundation

Svein Rosselands hus, som sto ferdig i 1934, midt i en av de største økonomiske nedgangstidene i moderne tid, er en spesiell bygning på flere måter. 

Sammen med farmasi- og fysikkbygningen er den en del av begynnelsen på Blindern som campus for Universitetet i Oslo. Pengene kom fra Rockefeller Foundation, som i 1931 bevilget 120 000 dollar til opprettelsen av et institutt for teoretisk astrofysikk i Oslo, og innkjøp av vitenskapelig utsyr. 

REHABILITERES FOR 80 MILLIONER: Svein Rosselands hus. Foto:Anders Beer Wilse/UiOs fotoarkiv.

Hovedformålet var at den akademiske stjernen astrofysiker Svein Rosseland skulle skape et forskningsmiljø ved universitetet, samtidig som bygningen også huset den moderne meteorologiens far Vilhelm Bjerknes, og Carl Størmer, en pioner i forskningen på Nordlys.

Bygningen er tegnet av arkitektene Finn Bryn og Johan Ellefsen, og er kjent som en viktig bygning i både deres produksjon, og som eksempel på norsk funksjonalistisk tradisjon. 

Av Margrethe Gustavsen/Martin Toft/NTB
Publisert 9. mai 2019 11:38 - Sist endra 9. mai 2019 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere