– Alle barna og ungdommane våre er Greta Thunberg!

– I dag har me eit samfunn som ikkje er berekraftig, men høgare utdanning er nøkkelen til å få det til, meiner viserektor Annelin Eriksen ved Universitetet i Bergen. Ho tykkjer alle skuldar barna sine å gjera det dei kan for å realisera det målet.

BEREKRAFTPILOTANE: Dan Terje Nytrem og Maren Irene Gåre Bakkevold får finansiert kvar si 20 prosentstilling av rektoratet ved UiT Noregs arktiske universitet  for å kunna koma med forslag til tiltak som kan gjera universitetet meir berekrafig og studentane meir klimamedvitne.

Foto: Ola Sæther

Det var klimaendringane som blei hovudtema då Tilstandsrapporten for høgare utdanning 2019 blei lansert på Kulturhuset i Oslo i dag tidleg.  Ei av dei som var til stades var viserektor Annelin Eriksen ved Universitetet i Bergen. Ho leier nasjonal komité for Agenda 2030, som saman med FNs berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydda fattigdom, kjempa mot ulikskap og stansa klimanendringane innan 2030.

Etter hennar meining er det høgare utdanning som er løysinga for å få til naudsynte forandringar.  Ho peika også på den svenske 16-åringen Greta Thunberg som har tatt initiativet til skulestreikar for klimaet både i Europa og i Nord- og Sør-Amerika.

Derfor foreslo ho ei total omlegging av rapporteringssystemet i universitets- og høgskulesektoren.

PLASTBESTIKK: Iselin Nybøs statsråd-og partikollega Ola Elvestuen kunngjorde denne veka at regjeringa ville innføra forbod mot eingangsplast. Men Iselin Nybø brukte likevel plastbestikk under lanseringa av Tilstandsrapporten for 2019. (Foto: Ola Sæther)

Berekraftpilotar frå nord

– I dag byggjer insentiva og budsjettmodellen i forsking opp mot status quo. Det må vera større rom for dialog mellom forskarar. Derfor har me saman tatt initiativet til ein nasjonal komité for Agenda 2030, fortalde ho.

– Universiteta kan bli motoren i berekraftsendringane, trudde Eriksen.

Eit universitet som har gått nye vegar, er UiT Noregs arktiske universitet i Tromsø. Universitetet hadde sendt ned to av dei sju berekraftpilotane sine til lanseringa. Studentane Maren Irene Gåre Bakkevold og Dan Terje Nytrem får finansiert kvar si 20 prosentstilling av rektoratet for å kunne koma med forslag til tiltak som kan gjera universitetet meir berekraftig og studentane meir klimamedvitne.

– No samarbeider me med både frivillige organisasjonar som Framtiden i våre hender og med Bedriftsidrettslaget ved Universitetet i Tromsø, fortalde Maren Irene Gåre Bakkevold.  

Medan  Maren Irene Gåre Bakkevold er plassert i Tromsø og har rektor Anne Husebekk som mentor, har Dan Terje Nytrem  studiestaden sin i Harstad og har viserektor for Sør-Troms og Nordland, Kriss Wenche Rokkan Iversen  som sin mentor.

– Me ynskjer ikkje at prosjektet med berekraftpilotar berre skal bli lagt i ein skuff. Derfor skal me gjera det me kan for å koma med nye perspektiv og det vil me ha støtte til frå universitetet. Utdanning handlar jo om danning, understreka Bakkevold.

–  Gjennom engasjementet vårt vil me engasjera studentane, slo Nytrem fast.

 – Gjennomslag for miljøet og for berekraft

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø var også opptatt av klimadelen av Tilstandsrapporten for 2019.

– Den viser at det er stort gjennomslag for miljøet og for berekraft i sektoren vår. Dei utviklar seg til å bli grønne institusjonar, sa Nybø. For henne er det ikkje alt som treng kosta pengar.

– Eg har tru på at me kan gjera mykje frivillig. Klimadugnad for universitets- og høgskulesektoren kan vera ein idé, trudde ho.

– Norsk forsking og utvikling er på veg i rett retning, var konklusjonen til Iselin Nybø.

• Les også i Uniforum:

Tilstandsrapporten 2019: UiO på sjetteplass i Norden som mottakar av ERC-stipend

PANELSAMTALE:  NMBU-rektor Mari Sundli Tveit,(t.h.) viserektor Annelin Eriksen ved UiB (t.v.), UiO-rektor Svein Stølen og USN-rektor Petter Aasen på veg opp til podiet for å delta i ein panelsamtale om klimasatsing i universitets- og høgskulesektoren. (Foto: Ola Sæther)

 

 

 

 

 

 

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk, Klima. Miljøpolitikk Av Martin Toft
Publisert 8. mai 2019 15:14 - Sist endra 8. mai 2019 15:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere