Tallene fra Samordna opptak er klare: Pangstart for det nye honours-programmet på UiO

I dag presenterte Iselin Nybø og Samordna opptak de foreløpige førstevalgene for grunnstudier. Enkelte studieprogram på UiO gjør det overraskende godt, men OsloMet har flere søkere på hver studieplass.

KOMMENTERTE TALLENE: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommenterte de foreløpige resultatene av årets samordna opptak. 

Foto: Ola Sæther

De nye tverrfaglige honours-programmene har fått en lovende start, med henholdsvis 7,3 søkere pr studieplass på realfag, og 6,4 på humaniora. På realfagsvarianten er det høyere søkertall per plass enn det er for fjorårets mest populære studieprogram ved UiO, nemlig høstopptaket på rettsvitenskap profesjon.

Satsingen fikk ikke ekstra støtte over årets budsjett, men minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø sier hun er imponert over at det allerede får så mange søkere. Hun utelukker ikke at det kan bli aktuelt neste år.

– Vi har ikke tatt en prinsipiell beslutning om at vi ikke vil bidra, men vi satte ikke av midler til dette i årets budsjett. Vi vurderer dette år for år, og vi ser jo på de innspillene vi får fra institusjonene, sier hun.

Nybø mener likevel det er viktig at universitetene gjør egne grep uten nødvendigvis å se til departementet for støtte.

– Jeg er opptatt av at universitetetene selv skal ha friheten og muligheten til å gjøre et sånt grep. Hvis de på UiB, eller UiO, syns det er en god ide å prøve ut dette, syns jeg de skal ha mulighet til det. Og de har jo store budsjetter som de disponerer rimelig fritt, så det kan de gjøre uten av vi gir ekstra penger til det, sier Nybø.

Gleder seg over populariteten til de nye programmene

Ledelsen er veldig stolte av de nye programmene, og av at de har blitt så populære før de i det hele tatt er i gang.

– Vi har endel studieretninger ved UiO som ligger stabilt veldig høyt. Det gjelder for eksempel medisin, psykologi og juss. Men vi er også glade for å se at 
de nye programmene våre, som digital økonomi i fjor, og honours-programmet i år, vekker stor interesse og er attraktive, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Hun tror at interessen ikke kommer til å være et blaff.

– Dette programmet går på tvers av klassiske faggrenser, og er et samarbeid mellom MN- og HF-fakultetet. De representerer en form for nyskapende tverrfaglighet som gjør at vi tror tilbudet vil fortsette å være interessant også ved nye opptak i årene som kommer, sier Mo. 

På Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet(MN-fakultetet) er også svært fornøyde med interessen for det nye faget.

Kristin Vinje, visedekan på MN-fakultetet.
Kristin Vinje, visedekan på MN-fakultetet

– Vi er veldig glade for at dette programmet er så populært, sier visedekan Kristin Vinje.
Hun mener at søkertallet viser at dette forsøket har truffet en nerve.

Vinje er også glad for at det er så høy andel kvinner som har søkt. De utgjør nesten halvparten av søkerne. 

– Vi er selvfølgelig glade for at det er flere jenter som ser nytten av å studere realfag, og som er interesserte i et sånt program, sier hun. 

Fakultetet har også lansert en årsenhet i informatikk for første gang, som også er gjør det godt.

OsloMet har flere søkere på sine studieplasser

Selv om enkelte studier utpeker seg positivt, er årets tall ikke bare hyggelig lesning for ledelsen ved UiO. Fra i fjor til i år er det en nedgang i førstevalgssøkere på nesten tusen søkere. OsloMet, det andre Oslo-universitetet har i motsetning til UiO en liten oppgang. Resultatet er nærmere 3 søkere per studieplass på Norges eldste universitet, mens det er nesten 3,5 på et av de yngste. 

– Jeg vil gjerne gratulerer OsloMet med så fine søkertall, og med det samme også gratulere 
Arkitekt- og designhøgskolen som hadde det aller høyeste antallet søkere per studieplass i Oslo, sier Mo.

Prorektoren mener det er vanskelig å sammenlikne institusjonene, fordi UiO og OsloMet har svært ulik profil, og tilbyr ulike studietilbud. 

– UiO utdanner flere generalister og har dessuten langt flere studenter og studietilbud enn de to øvrige, sier Mo.

 

 

Av Margrethe Gustavsen
Publisert 25. apr. 2019 20:48 - Sist endra 25. apr. 2019 20:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere