UiO-rektor Svein Stølen opna master for leiarar i trus- og livsynssamfunn

Kronprins Haakon, Oslo-ordførar Marianne Borgen og statsråd Iselin Nybø var mellom gjestene, då rektor Svein Stølen  måndag 11. mars opna det nye masterprogrammet i leiarskap, etikk og samtalepraksis i regi av Det teologiske fakultetet.

KONGELEG BESØK: Kronprins Haakon blei både tatt imot og fylgd ut igjen av UiO-rektor Svein Stølen då han deltok under opninga av masterkurset for leiarar i trus- og livssynssamfunn. Oslo-ordførar Marianne Borgen står bak til venstre, medan styreleiar for Samarbeidsrådet for trus- og livsynssamfunn (STL) Brit Strandlie Thoresen, står lengst til venstre.

Foto: Martin Toft

Teologidekan Aud Tønnessen og rektor Svein Stølen tok begge imot kronprins Haakon då han måndag formiddag kom for å delta i den rundt to timar lange markeringa av at Noregs første masterprogram for leiarar i trus –og livssynssamfunn no er oppe og står.

– Viktig og riktig 

Det var rektor Svein Stølen som hadde fått i oppgåve å opna kurset.

– Det er viktig å visa mangfald. Derfor var det viktig og riktig av Stortinget å løyva pengar til masterprogrammet som me feirar i dag, slo han fast. Stølen drog også fram kor viktig tema som integrering og “samhørighet” har vore i norsk politikk, og i Langtidsmeldinga for forsking og høgare utdanning.

 – Det viser behovet for kunnskap om korleis legitimitet og berekraft til våre institusjonar kan etablerast, sa han.

– Skal fokusera på mangfald og utanforskap

 Stølen peika også på EU sitt initiativ til å driva med europeisk universitetssamarbeid og at UiO leier ein allianse av 20 europeiske forskingsintensive universitet.  – Me skal fokusera på mangfald og utanforskap. Det er viktig at utdanning ikkje byggjer skilje og utanforskap,  understreka han. 

– Erfaringsrelatert

For han var det også eit viktig poeng med dette masterkurset samanlikna med andre kurs.

 – Det er erfaringsrelatert.  Dei som skal ta kurset må ha to års praksis i feltet i tillegg til to år lange studiar. Derfor ynskjer me også dialog med dei  aktuelle arbeidsgjevarane, var oppfordringa han kom med.

– Må kunna meir enn sjelesorg

Deretter kom forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) rett frå landsmøtet på  Hell til Gamle festsal i Oslo.

– Det er 200 livssynsorganisasjonar i Oslo med medlemar frå 200 forskjellige land.  For nokre er religionen viktig i kvardagen, for andre er den  berre ei viktig ramme rundt viktige livshendingar. Det er viktig å opna eit slikt studium for leiarar både i trus – og livssynssamfunn.  Moderne religiøse leiarar må kunna meir enn sjelesorg.  I dag må dei også driva med styrking av kvinnerettar og arbeida mot diskriminering, sa Iselin Nybø.

Ho viste også til at mange religiøse leiarar som arbeider i Noreg, har utdanning frå utlandet. 

– No finst det eit kurs som folk kan ta for å setja seg inn i norske samfunnsforhold. Og for meg er det viktig at det er forskingsbasert, konstaterte ho.

GRATULERER: Kronprins Haakon helsar på teologidekan Aud Tønnessen og gratulerer henne med det nye masterkurset for leiarar i trus- og livsynssamfunn (Foto: Martin Toft)

–Trengst kunnskap

Teologidekan Aud Tønnessen skal husa kurset på Det teologiske fakultetet.  Også ho hadde store forventingar til kurset.  

– Det er eit viktig bidrag for å utvikla demokrati, likestilling og trusfridom. Det trengst kunnskap om dette.  Ved å venda seg til TF, viser Stortinget at det er opptatt av å få til eit studium av høg kvalitet.  Universitetsteologien har lang erfaring i å samarbeida med det sekulære universitetet, trekte ho fram. 

 Teologidekanen la vekt på at kurset er for alle som er leiarar i eit trus– eller livssynssamfunn, som til dømes Human-etisk forbund.  –No skal me utdanna dei som kjem inn på dette kurset  til ein framtidsretta leiarskap.  Dette er ikkje imamutdanning, understreka ho.

MANGE MENN:: Det var mange menn til stades blant publikum då UiO opna det første masterkurset for leiarar i trus- og livsynssamfunn (Foto:Martin Toft)

Viktig med religiøse rettleiarar overalt

I den siste delen av markeringa var det ei erfaringsutveksling mellom to  religiøse lærde. Det var professor Ataullah Siddiqui, Markfield Institute of Higher Education, Storbritannia og

profesor Su Yon Pak, Union Theological Seminary New York, USA. Dei var alle einige i at det var naudsynt å ha religiøse leiarar (chaplains) overalt i samfunnet.   

– I USA finst dei både på flyplassar, hamner, storsenter, fengsel og på nett og på app, fortalde Sun.

– Me må vera villige til å jobba saman

Også i Storbritannia er det vanleg. 

– Dei kan gjera alt mogleg, så lenge dei ikkje går på akkord med si eiga religiøse overtyding, sa Siddiqui. Han mana til kontakt på kryss og tvers mellom ulike trus-  og livssynssamfunn

– Me må vera villige til å arbeida saman, men samtidig vera klare over at skilnadene  mellom oss, vil vera der til evig tid. Religiøst leiarskap handlar om å forstå det som er annleis hos dei andre,  sa han.

Sun Yon Pah tok utgangspunkt i aksjonen Occupy Wall Street i 2011.

– Den gongen drog mange av studentane våre ut for å fungera som religiøse lrettleiarar for dei som demonstrerte, samtidig som dei sjølve også deltok i aksjonane, fortalde ho. 

NAUDSYNT: Professor Ataullah Siddiqui, Markfield Institute of Higher Education, Storbritannia (t.h.)og
profesor Su Yon Pak, Union Theological Seminary New York, USA var begge  einige i at det var naudsynt å ha religiøse leiarar (chaplains) overalt i samfunnet. Til venstre debattleiar Anne Hege Grung, som er førsteamanuensis ved Det teologiske fakultetet og fagleg ansvarleg for det nye masterprogrammet.  (Foto: Martin Toft)

Samarbeidsrådet for trus- og livsynssamfunn (STL) er også ein av initiativtakarane til masterkurset. Det var spesialrådgjevar Anne Sender frå STL som leidde markeringa av masterkurset i leiarskap, etikk og samtalepraksis.

Fakta om master-programmet Leiarskap, etikk og samtalepraksis

Studiepoeng: 120
Studiet varer: 2 år

Søknadsfrist: 15. april

(Kjlelde: TF/UiO)

  

Emneord: Religion, Teologi, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 12. mars 2019 01:50 - Sist endra 19. mars 2019 12:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere