Mars - Side 2

Publisert 14. mars 2019 11:13

Bygget på tillit, men tynn på forklaring om gjengjeldelse.

Publisert 14. mars 2019 11:00

Det skal brukast 150 nye millionar på vedlikehaldet av Historisk Museum. Det vedtok universitetsstyret  12. mars.

Publisert 13. mars 2019 16:23

På grunn av «grunnleggende uenighet» er Finn-Eirik Johansen ikke lenger en del av Morten Dæhlens dekanat på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 13. mars 2019 10:19

Nå skal Riksrevisjonen sjekke Universitetet i Oslos taxibruk, melder VG i dag.

Publisert 13. mars 2019 00:29

Arbeidet med Strategi 2030 fekk kritikk i universitetsstyret. – Signala de fekk frå UiO burde ha blitt tatt betre til fylgje av dei som leier tankesmiene, sa styrerepresentant Olav Gjelsvik.

Publisert 12. mars 2019 14:02

Etter lang tids forhandling har Unit besluttet å ikke forlenge avtalen med tidsskriftforlaget Elsevier. Det betyr at lesetilgangen stenges.

Publisert 12. mars 2019 04:30

UiO har satt i gang et omfattende arbeid mot seksuell trakassering. I dag vedtar universitetsstyret nye retningslinjer.

Publisert 12. mars 2019 04:00

Oppdaterte retningslinjer mot seksuell trakassering er ei av sakene som kjem opp i dagens møte i universitetsstyret.

Publisert 12. mars 2019 01:50

Kronprins Haakon, Oslo-ordførar Marianne Borgen og statsråd Iselin Nybø var mellom gjestene, då rektor Svein Stølen  måndag 11. mars opna det nye masterprogrammet i leiarskap, etikk og samtalepraksis i regi av Det teologiske fakultetet.

Publisert 11. mars 2019 15:09

Professor Nils Chr. Stenseth kjørte drosje for ein halv million på UiOs rekning, avslørte VG sist helg. No refsar professoren UiO-administrasjonen for ikkje å ha åtvara han tidlegare mot å bruka taxikortet til Oslo taxi.

Publisert 11. mars 2019 08:36

Retningslinjer mot seksuell trakassering er ei av sakene som skal handsamast av universitetsstyret i morgon, tysdag 12. mars.  Premiss for arbeidet med mellombelse tilsetjingar og politikk for eksterne senter er andre saker som kjem opp.

Publisert 11. mars 2019 00:00

Professor Nils Chr. Stenseth har kjørt drosje for over 500 000 kroner både i embets medfør og privat dei siste tre åra. No må han rydda opp. UiO vedgår rutinesvikt.

Publisert 8. mars 2019 11:43

UiO ville tilby Arne Benjaminsen 1,6 millioner i lønn, men departementet sa nei. Den nye universitetsdirektørens lønn er likevel blitt så høy at den får ringvirkninger.

Publisert 8. mars 2019 11:00

Havet er historie heiter utstillinga der ti kunstnarar viser korleis folk har flytta på seg frå land til land og frå kontinent til kontinent gjennom heile historia til menneskeslekta.

Anne Bitsch
Publisert 8. mars 2019 04:30

Den nye doktorgradsavhandlingen til Anne Bitsch, samfunnsgeograf og forfatter, viser at følelser påvirker rettens hverdagsliv generelt, og utfallet i voldtektssaker spesielt.

Publisert 7. mars 2019 13:07

Alle på UiO er invitert til å gi skriftlige innspill til Strategi 2030. Men så langt er interessen laber. Til nå har bare seks personer benyttet anledningen til å påvirke.

Publisert 6. mars 2019 15:15

I dag er det 150 år sidan den russiske kjemiprofessoren Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev grunnla det periodiske systemet for alle grunnstoffa. UiO markerte det med marsipankake og med lansering av dei nye nettsidene til periodesystemet.no

Publisert 6. mars 2019 13:56

Oslo universitetssykehus skal omorganiseres og oppgraderes i nybygg til flere milliarder. Det skal finansieres med leie fra blant andre Universitetet i Oslo. Men UiO sier nei.

Publisert 6. mars 2019 12:37

SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr er overrasket over uroen, men ikke over at forslaget om omorganisering på fakultetet har vakt motstand, skriver han i et svar til fagforeningene.

Publisert 6. mars 2019 09:41

– Jeg tror vi kan oppnå mer med en større grad av økonomisk sikkerhet, sier Edvard Moser.

Publisert 5. mars 2019 14:55

– Universitetet i Oslo kan også læra av det globale sør. Og me skal vera talspersonar for dei.  Det lova informatikkprofessor Kristin Braa på Nord-sør-utvalet sitt møte om Strategi 2030.

Publisert 5. mars 2019 00:51

- Ansatte er urolige for konsekvensene, og for sine egne stillinger. Det skriver fagforeningene ved UiO i et felles svar til SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr om den planlagte omorganiseringen på fakultetet. 

Publisert 4. mars 2019 16:11

Problemene med ARENA er ikke få, ifølge Institutt for statsvitenskaps høringssvar i omorganiseringsprosessen på SV. ARENA-leder Erik O. Eriksen reagerer skarpt.

Publisert 4. mars 2019 15:43

Både kronprins Haakon og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø deltar under åpningen av UiOs nye masterprogram for religiøse ledere den 11. mars.

Publisert 4. mars 2019 04:30

Sidan 11. oktober har  studentar protestert og aksjonert for å betra forholda for både studentane og universiteta i Colombia. Regjeringa gjekk nyleg med på å underskriva ein avtale om å styrkja høgare utdanning.