NSD har klaget På Høyden inn til Pressens faglige utvalg

NSD mener På Høyden har brutt god presseskikk i arbeidet med sakene redaksjonen skrev om bedriften i fjor.

IKKE MEDVIRKET: Njord Svendsen var ikke ansatt da På Høyden begynte å skrive om hans tidligere arbeidsplass NSD, og har ikke medvirket til sakene, sier redaktør Dag Hellesund.

Foto: Tor Farstad /På Høyden

I desember i fjor klaget NSD (Norsk senter for forskningsdata) På Høyden inn for Pressens faglige utvalg (PFU). Utvalget, som er satt sammen av både pressefolk og representanter fra allmennheten, vurderer om norske redaksjonen har brutt pressens etiske regelverk, Vær varsom-plakaten, skriver På Høyden.

I fjor, fra januar til juni, skrev På Høyden en rekke saker om NSD. Bakgrunnen var at det pågikk en varslingssak i bedriften, som handlet om det psykososiale arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet åpnet tilsyn, og kom med pålegg. Disse er nå lukket, skrev På Høyden i går.

Bakenforliggende forhold

Da På Høyden arbeidet med sakene i fjor, var det ikke lett å få NSD-ledelsen i tale. Administrerende direktør Bjørn Henrichsen, som nå har gått av, og styreleder Petter Aasen ville i liten grad kommentere sakene, og var i tillegg vanskelige å komme i kontakt med.

I januar fikk redaksjonen oversendt klagen fra PFUs sekretariat. Der går det frem at NSD mener at På Høyden har brutt Vær varsom-plakatens punkt 2.3. Der heter det «Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet». NSD viser til at Njord Svendsen, som ble ansatt som journalist i På Høyden 1. mars 2018, tidligere har vært ansatt ved NSD. Han har vært en del av arbeidskonflikten i bedriften.

NSD skriver i klagen at «NSD mener at På Høyden har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 2.3 når det i artiklene ikke er opplyst om at en av journalistene i På Høyden har vært sterkt involvert i den pågående konflikten hos NSD». Videre skriver NSD at Svendsen bare har vært involvert i to saker; han har tatt et bilde til en av sakene, og han lot seg intervjue som representant for varslerne. NSD skriver at «selv om Svendsen ikke selv har opptrådt som journalist i sakene, og På Høyden har opplyst i en artikkel at han ikke har vært involvert i det redaksjonelle arbeidet med sakene, så tilsier hans forhistorie med NSD og hans rolle i redaksjonen at det ikke har vært en objektiv dekning fra På Høyden».

Ingen faktiske feil

– Njord Svendsen var ikke ansatt i På Høyden da vi startet med å skrive om det dårlige arbeidsmiljøet i NSD.

Det sier Dag Hellesund, ansvarlig redaktør i På Høyden. Han sier at med unntak av saker der Svendsen står åpent fram som kilde er det heller ikke opplysninger fra han redaksjonen har bygget sakene på, men blant annet innsyn i saksdokument fra Arbeidstilsynet, og intervjuer med en rekke kilder.

– Det har derfor ikke vært noen grunn til å opplyse om at Svendsen ikke har hatt noe med sakene å gjøre, sier Hellesund.

Han sier at dersom NSD finner redaksjonens saker etisk tvilsomme, kunne de tatt kontakt direkte med redaksjonen, og tatt opp det de mener er problematisk.

NSDs styre ønsker ikke å kommentere saken. Styreleder Petter Aasen skriver i en epost til På Høyden at «det er riktig at NSDv/styret har klaget universitetsavisen På Høyden inn for PFU for en vurdering av om avisen har brutt god presseskikk i artikler som omhandler NSD. Styret mener at artiklene reiser presseetiske problemstillinger som det vil være av prinsipiell interesse å få vurdert. Styret vil ikke kommentere saken så lenge den er til behandling».

Sekretariat: Ikke brudd

PFU har et møte i måneden. Det er foreløpig ikke sagt når saken mot På Høyden skal opp. Men PFUs sekretariat har innstilt på forenklet saksbehandling, fordi det etter sekretariatets syn ikke foreligger brudd på god presseskikk. PFU skal uansett behandle saken, enten for å si seg enig med sekretariatet, eller gi saken en full behandling. Sekretariatet skriver til På Høyden og NSD at de forstår at det kan oppleves urimelig at en av På Høydens journalister tidligere var del av en arbeidskonflikt som avisen nå dekket kritisk. Samtidig kan det ikke være slik at redaksjoner ikke kan dekke slike saker.

«I dette tilfellet legger sekretariatet vekt på at den aktuelle journalisten ikke har jobbet med saken. Han er ikke oppført med byline, og vi legger til grunn at avisen i en av artiklene oppgir at journalisten ikke har deltatt i det redaksjonelle arbeidet. Journalisten er snarere behandlet som en kilde og intervjues i en artikkel. På Høyden opplyser her at journalisten er ansatt i avisen, noe som er i tråd med punkt 2.3 i Vær Varsom-plakaten, om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold», skriver PFU-sekretariatet.

På Høyden er fremdeles bare tre journalister, og journalisten som har skrevet denne saken, er den samme som har skrevet sakene som er klaget inn for PFU.

Emneord: Media, Etikk, Arbeidsforhold Av Hilde Kristin Strand / På Høyden
Publisert 14. feb. 2019 00:12 - Sist endra 14. feb. 2019 00:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere