Februar - Side 3

Publisert 3. feb. 2019 21:52

No er eit offentleg tilgjengeleg register over sidegjeremåla til dei UiO- tilsette på plass. Det skjer tolv og eit halvt år etter at det blei vedtatt å etablera eit slikt register.

Publisert 1. feb. 2019 15:58

UiO-leiiinga har bestemt seg for å opna saksdokumenta om masterplan for IT på Universitetet i Oslo.  Diskusjonen om saka blir likevel halden bak stengde dører på møtet i universitetsstyret 5. februar.

Publisert 1. feb. 2019 12:32

Vi vil gjerne høre på alle som har meninger om retningsvalg ved UiO, uavhengig av om de kommer fra NHO eller Manifest. Det skriver prorektor Gro Bjørnerud Mo i et svar til Magnus Marsdals utblåsing mot strategiarbeidet som et elitistisk prosjekt.

Publisert 1. feb. 2019 11:33

Håkon Bleken-maleriet Soldaten er nå hentet ut fra lageret og er hengt opp i foajeen i Niels Treschows hus på Blindern.

Publisert 1. feb. 2019 10:13

En måned etter at avtalene med de store tidsskriftforlagene gikk ut, forhandler Unit fremdeles om nye avtaler.

Publisert 1. feb. 2019 04:30

–UiO-tilsette og studentar vil vera entusiastiske for Universitetet i Oslo på tvers av eige fag og interesseområde. Det er eg sikker på, seier prorektor Gro Bjørnerud Mo som har tru på at mange av dei vil koma med innspel til UiOs strategi 2030. Fire tankesmier skal gi draghjelp