Kina med krass kritikk av norsk forskningsstrategi for Svalbard

Kina retter sterk kritikk mot at norske myndigheter begrenser forskningsaktiviteten på Svalbard.

KINA PROTESTERER: Det norske universitetssenteret på Svalbard. Nå protesterer kineserne på norsk forskningsmessig overherredømme på øygruppa

Foto: Hanne Christiansen/Unis

Kinas forskningsråd for polare strøk, Chinese Arctic and Antarctic Administration, kommer i sitt høringsinnspill med krass kritikk av den nye forskningsstrategien for Ny-Ålesund, skriver Universitetsavisa.

Kineserne mener at det bør være fritt fram for alle typer forskning på Svalbard.

– De liker ikke at det gjøres begrensning på forskningsaktiviteten på Svalbard. Fra kinesisk side er man ikke komfortabel med prosessen, og kommer med uttalelser som viser en annen tolkning av Svalbard-traktaten enn oss. Dette er nok den høringsuttalelsen som skiller seg mest ut fra de andre, sier Rune Vistad, avdelingsdirektør Klima og polar i Forskningsrådet.

De kinesiske forskerne ønsker også å beholde sitt navn på bygget de leier – The Chinese arctic yellow river station.

– Er det problematisk at Kina har denne holdningen?

– Jeg vet ikke om det er så problematisk. De har en annen vinkling på sitt høringsinnspill enn de andre, men sier for eksempel ikke noe om at de vil trekke seg ut, sier Rune Vistad.

ISFORSKNING: Bildet er fra et isforskningsprosjekt utenfor Svea på Svalbard. (Foto: Nancy Bazilchuk)

ISFORSKNING: Bildet er fra et isforskningsprosjekt utenfor Svea på Svalbard. Foto: Nancy Bazilchuk

 

– Må innordne seg

Norsk Polarinstitutt skal være vertskap i Ny-Ålesund og koordinere den nye forskningsstrategien.

– Kan det være utfordrende for Polarinstituttet å ha en lederrolle overfor Kina, når Kina ikke vil ha noen begrensninger på forskningsaktiviteten?

– Det internasjonale miljøet i Ny-Ålesund består av forskningsinstitusjoner fra forskjellige land. Norsk Polarinstitutt skal koordinere forskningsaktiviteten, og det anser vi ikke som problematisk. Som de øvrige forskningsinstitusjonene fra andre land, må det kinesiske instituttet som har base i Ny-Ålesund følge den norske forskningsstrategien, og innordne seg Norsk Polarinstitutt som norsk vertskap og Kings Bay A/S som norsk operatør for Ny-Ålesund Forskningsstasjon, sier forskningsdirektør Nalan Koc.

Svalbardtraktaten regulerer ikke forskning

Etter hva Universitetsavisa erfarer er stridens eple omtalt i Stortingsmelding 32, side 22.

Der står det at Svalbardtraktaten ikke regulerer forskning. Norske myndigheter har siden 1960-tallet valgt å aktivt legge til rette for internasjonal polarforskning på Svalbard.

Traktaten har en bestemmelse om at det skal inngås en overenskomst som regulerer betingelsene for vitenskapelig forskning. Bestemmelsen er aldri fulgt opp, ifølge Stortingsmeldingen, og det er nå ikke lenger relevant å fremforhandle en egen avtale om vilkårene for vitenskapelig forskning på øygruppen. Stortingsmeldingen sier at det derfor er opp til norske myndigheter, i kraft av suvereniteten på Svalbard, å regulere forskningsvirksomheten.

UD: – Norge setter rammene

Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet kommenterer saken slik:

– Norge setter rammene for forskningsaktivitet på Svalbard. Norske myndigheter har siden 1960-tallet valgt å aktivt legge til rette for internasjonal polarforskning på Svalbard, blant annet gjennom utviklingen av Ny-Ålesund som forskningsplattform, sier Halvorsen.

UDs statssekretær sier forsknings­aktiviteten på Svalbard må skje i tråd med relevant norsk regelverk, herunder svalbardmiljøloven.

– Denne forvaltningen er fullt ut i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, herunder forpliktelsene i Svalbardtraktaten. Som fastslått i Svalbardmeldingen regulerer ikke Svalbardtraktaten forskning, sier Halvorsen.

Universitetsavisa har foreløpig ikke fått innsyn i det konkrete høringsinnspillet fra det kinesiske forskningsmiljøet. Forskningsrådet sier de har bedt kineserne om å få offentliggjøre innspillet, men har foreløpig ikke mottatt svar.

Emneord: Svalbard, Forskningspolitikk Av Mari Rian Hanger /Universitetsavisa
Publisert 16. jan. 2019 09:20 - Sist endra 16. jan. 2019 09:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere