Fordeler 18,4 millioner til studenters psykiske helse

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus får tildelt 2,6 millioner kroner av en samlet pott på 18,4 millioner som regjeringen gir til forebygging av studenters psykiske helse.

SATSINGSOMRÅDE: – Psykisk helse er et satsingsområde for regjeringen, noe som også kommer studentene til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Nå fordeler regjeringen 18,4 millioner kroner til forebygging av studenters psykiske helse.

Foto: Ola Sæther

– I utgangspunktet skal studenter som sliter psykisk eller har rusproblemer få den hjelpen de trenger gjennom kommunehelsetjenesten, men vi ønsker å bidra slik at det kan lages ulike tilbud på studiestedene i tillegg. Derfor styrket vi satsingen på studenters psykiske helse med 10 millioner ekstra. Nå er fordelingen klar, og 19 samskipnader og institusjoner deler på totalt 18,4 millioner kroner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Helsedirektoratet vurderer søknadene

Selv om de aller fleste studenter trives, har det over tid vært en økning i andelen som oppgir at de sliter psykisk. Derfor styrket regjeringen satsingen på studenters psykiske helse i 2018. Nå er det klart hvem som får støtte til arbeidet for bedre psykiske helse og forebygging av rusproblemer blant studenter.

Det er Helsedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen og vurderer søknadene. Studentsamskipnader, og universiteter, høyskoler eller studentorganisasjoner som samarbeider med samskipnadene, kan søke på midlene som skal brukes på helsefremmende og forebyggende tiltak, ulike tjenestetilbud og prosjekter som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel.

– Psykisk helse er et satsingsområde for regjeringen, noe som også kommer studentene til gode. Fra 2020 blir det for eksempel et krav at alle landets kommuner skal ha psykologkompetanse. Regjeringen har lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd for å rekruttere psykologer innen denne fristen, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

- Kjempebra

Leder for Norsk studentorganisasjon Håkon Randgard Mikalsen synest det er fint at disse pengene er kommet:

– Det er kjempebra at det kommer penger til forebygging av studenters psykiske helse.  Men det er likevel ikke nok, understreker han overfor Uniforum.  Han viser til arbeidet som Norsk studentorganisasjon har prøvd å få til siden studenthelseundersøkelsen ble lagt fram i 2018.

 – Studenters psykiske helse forverret seg

 – Den viste at studentenes psykiske helse var blitt forverret mellom 2014 og 2018. Senere har vi sett lite av hva som skal skje på tiltakssiden. Derfor er det et helt nødvendig mål for oss å få til en oppfølging av studenthelseundersøkelsen, sier han.  Derfor foreslår han at studenters psykiske helse blir enda bedre kartlagt gjennom en egen studenthelsemelding.  – Ja, for få til en reell endring i det som vi har sett i verk, er det nødvendig å sette i gang arbeidet med en egen studenthelsemelding i samarbeid mellom institusjonene, kommunene og studentsamskipnadene, mener Håkon Randgard Mikalsen.

(Oppdatert med kommentar fra leder for Norsk studentorganisasjon, Håkon Rangard Mikalsen)

 

Av Martin Toft
Publisert 11. jan. 2019 10:03 - Sist endra 11. jan. 2019 11:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere