Toppforskere fra UiO får millionstøtte til internasjonalt samarbeid

De to UiO-forskerne Sunniva Siem (bildet) og Harald Stenmark leder to av de 25 forskningsprosjektene som til sammen får 100 millioner  fra Forskningsrådet til samarbeid med åtte land utenfor Europa.

FÅR MILLIONSTØTTE: Sunniva Siems forskningsprosjekt i kjernefysikk får millionstøtte for å samarbeide med forskere i Japan. (Arkvifoto)

Foto: Ola Sæther

Det er Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som sammen driver programmet INTPART. Dette er et av hovedtiltakene under regjeringens Panorama-strategi. Hensikten med programmet er å styrke det faglige samarbeidet med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. 

Støtte til kreftforskning

Ett av prosjektene som nå får støtte, er Chinese-Norwegian Partnership for Education and Research in Cancer Cell Biology (ChiNoCell), ledet av professor Harald Stenmark ved Senter for kreftcelle-reprogrammering på Radiumhospitalet.

FÅR MILLIONSTØTTE: Kreftforsker Harald Stenmarks forskningsprosjekt er ett av 25 som får til sammen 100 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet og Diku. Tildelingen skal brukes til å knytte seg tettere til to av toppuniversitetene i Kina: Tsinghua University og Yunnan University. (Arkivfoto: Ola Sæther)

Dette er et verdensledende senter som nå løftes enda høyere med penger som gjør at det kan knytte seg tettere til to toppuniversiteter i Kina: Tsinghua University og Yunnan University.

Senteret bidrar til å løse kreftgåten gjennom molekylære mekanismer for å undertrykke kreftceller. Gjennom denne tildelingen kan senteret koble utdanning og forskning, som igjen skaper et langsiktig og godt institusjonssamarbeid, basert på fremragende forskning.

• Les i Uniforum: Jakten på kreften sine akilleshælar

Partikkelfysikk i Japan

Professor Sunniva Siem ved Universitet i Oslo har fått støtte til kjernefysikkprosjektet Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education. Hun har tidligere hatt prosjekter med institusjoner i USA og Sør-Afrika. Nå som hun har fått støtte til et nytt prosjekt med Japan, utvides nettverket til fagmiljøet hennes i Oslo.

Prosjektet skal bidra til at master- og doktorgradsstudenters kan delta mer i eksperimenter helt i forskningsfronten. De skal blant annet være med på eksperimenter for å studere eksotiske atomkjerner – kjerner som har et ekstremt forhold mellom antall protoner og nøytroner – ved CERN-laboratoriet i Sveits, RIKEN-instituttet i Tokyo og Syklotronlaboratoriet ved Universitetet i Oslo.

• Les også i Uniforum: UiO får åtte tildelingar til samarbeid med toppinstitusjonar utenfor EU

Deler ut 100 millioner til 25 prosjekter

Kunnskapsdepartementet deler gjennom Forskningsrådet og Diku ut 100 millioner kroner til forsknings- og utdanningssamarbeid med åtte prioriterte land utenfor Europa. Til sammen får 25 nye prosjekter penger, står det i pressemeldingen.

– Internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid er viktig for å løfte norske miljøer opp i verdensklassen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Langsiktige samarbeid

– Gjennom disse pengene skal vi koble forskning og høyere utdanning, samtidig som vi involverer industri og næringsrettede aktiviteter. Målet er å få til langsiktige samarbeid med disse viktige kunnskapsnasjonene, sier Nybø.

Samarbeidet skal bygge opp under målene om å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av høy kvalitet. Årets INTPART-utlysning viser at det er stor interesse for disse landene i norske fagmiljøer, og at det foregår mye samarbeid av høy kvalitet på en rekke områder.

– Det er de fremste forskningsmiljøene våre som kan søke på disse pengene. På denne måten skal vi skape bærekraftige partnerskap med de beste internasjonale institusjonene og forskningsmiljøene, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

I formiddag publiserte Norges forskningsråd hele listen over de 25 forskningsprosjektene som får støtte til å drive samarbeid med toppinstitusjoner utenfor Europa. Den viser at Universitetet i Oslo også har med seks prosjekter i tillegg til prosjektene til Sunniva Siem og Harald Stenmark. Det er et forskningprosjekt ledet av Elisabeth Lanza ved MultiLing på HF, et forskningsprosjekt ledet av Ludvig M. Sollid  på Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, et forskningprosjekt ledet av Dirk Linke ved Institutt for biovitenskap, MN-fakultetet, et forskningsprosjekt ledet av Morten Hjorth-Jensen på Fysisk institutt ved MN-fakultetet, et ledet av Adriano Mazzini på Institutt for geofag ved MN-fakultetet og et av Bård Harstad ved Økonomisk institutt på SV-fakultetet. Det vil si at åtte av 25 forskningsprosjekter som det er gitt støtte til, ledes av en forsker fra Universitetet i Oslo.

Les listen over alle de 25 forskingsprosjektene som får 100 millioner kroner i støtte

(Oppdatert 3. desember kl. 11.36 med hele listen over tildelinger fra INTPART)

 

Emneord: Forskning, Forskningspolitikk, Internasjonalisering, Kreftforskning, Realfag Av Martin Toft
Publisert 2. des. 2018 21:59 - Sist endra 3. des. 2018 11:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere